İT ile başlayan 9 harfli kelimeler

Başında İT harfleri bulunan 9 harfli 17 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

İtalyanca, İtdirseği, İteklemek, İtelenmek, İterasyon, İterbiyum, İtfaiyeci, İthafname, İthalatçı, İthamname, İtibarsız, İtimatsız, İtirazsız, İtiştirme, İtriyumlu, İttifakla, İttihatçı

Bazı İT ile başlayan 9 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


iteklemek :

TDK:
1. -i Sürekli olarak itmek, kakmak
2. İtelemek

ithamname :
TDK:
isim Suçlama yazısı

İT ile başlayan 9 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


YUSUF - 15: Onu götürüp de kuyunun dibine atmaya ittifakla karar verdikleri zaman, biz Yusuf'a: Andolsun ki sen onların bu işlerini onlar (işin) farkına varmadan, kendilerine haber vereceksin, diye vahyettik.

Kelime Bulma Motoru