İS ile biten kelimeler

Sonunda İS harfleri bulunan 135 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Gayrimütecanis

12 Harfli Kelimeler

Tectogenesis

11 Harfli Kelimeler

Başmühendis, Homeostasis, İzzetinefis, Konsomatris, Mevzuubahis

10 Harfli Kelimeler

Amberbaris, Antithesis, Cumhurreis, Histerezis, Mütecessis, Mütehassis, Müteşebbis, Selfservis, Semtürreis

9 Harfli Kelimeler

Başaktris, Bonservis, Digitalis, Galatıhis, Mütecanis, Operatris

8 Harfli Kelimeler

Göşteris, Klitoris, Muhaddis, Muhtelis, Muhteris, Müderris, Mühendis, Münderis, Müvesvis, Semiosis, Zülfaris

7 Harfli Kelimeler

Apandis, Feradis, Havadis, Kalemis, Kalinis, Mebahis, Müessis, Münakis, Münbais, Nemesis, Sifilis, Yikilis

6 Harfli Kelimeler

Adonis, Aktris, Aramis, Desais, Glotis, Kapris, Mantis, Matris, Meclis, Metris, Motris, Muhlis, Müflis, Narsis, Nekais, Nergis, Nıkris, Nikris, Pastis, Servis, Tahlis, Tahmis, Tahsis, Takdis, Takvis, Tedris, Telhis, Telvis, Tenkis, Terhis, Tesdis, Teslis, Testis, Teşhis

5 Harfli Kelimeler

Apsis, Bahis, Faris, Habis, Hacis, Halis, Hapis, Haris, Hasis, Havis, Helis, İblis, İndis, Kamis, Kasis, Kavis, Kemis, Kulis, Lemis, Melis, Metis, Milis, Misis, Muris, Nefis, Ofris, Patis, Penis, Polis, Selis, Seyis, Silis, Sosis, Telis, Tenis, Tesis, Tölis, Yabis, Yelis

4 Harfli Kelimeler

Abis, Afis, Akis, Beis, Gzis, Ibis, İbis, İris, Ofis, Reis, Yeis

3 Harfli Kelimeler

Çis, His, Mis, Pis, Sis

2 Harfli Kelimeler

İs

Bazı İS ile biten kelimelerin eş anlamlıları


akis : yansıma, yankı, tepki, yansı, evirme, evirtim
aktris : oyuncu
amberbaris : sarıçalı
başaktris : başoyuncu
çis : helvası
digitalis : mayasıl otu
galatıhis : yanılsama
gayrimütecanis : bağdaşmaz, karışmamış, bağdaşmamış
gzis : gerçek zamanlı işletim sistemi
habis : kötü, alçak, kötücül
hâcis : tasa, keder, hüzün, gam
hapis : hapishane, mahpus, tutguk, tutgun
havis : kuymak
ıbis : mısır turnası
is : sürme, yaldız
kasis : çukur, çukurluk
matris : istatistikte, dizey
mebahis : arama
metis : kırma, azma, melez, hibrit
muhteris : hırslı
muris : mirasçı, kalıtçı
münakis : aksetmiş, yansımış
münbais : gönderilmiş, gönderilen
müteşebbis : girişimci, girişken
nefis : kişilik

Bazı İS ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


histerezis :

TDK:
isim, fizik, kimya Doğa olaylarının gelişmesindeki gecikme

mühendis :
TDK:
isim İnsanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı yol, köprü, bina gibi bayındırlık; tarım, beslenme gibi gıda; fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik gibi fen; uçak, otomobil, motor, iş makineleri gibi teknik ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış, belli bir eğitim görmüş kimse
"Mühendislerin ayakları doğayı yokluyordu, onunla daha çetin bir savaşa hazırlanıyorlardı." - A. Ağaoğlu

sis :
TDK:
şiş

İS ile biten İlçe isimleri

Marmaris (Muğla)

İS ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Nehcü'l - Feradis - Cennetlerin Açık Yolu - Yazar: Mahmud B. Ali
Ücret Artışı Talebinde Bulunmak İçin Servis Şefine Yanaşma Sanatı ve Biçimi - Yazar: Georges Perec
Gizli Servis - Yurtdışı Operasyonlar - Yazar: Bülent Ruscuklu

Kelime Bulma Motoru