İS ile biten kelimeler

Sonunda İS harfleri bulunan 135 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Gayrimütecanis

12 Harfli Kelimeler

Tectogenesis

11 Harfli Kelimeler

Başmühendis, Homeostasis, İzzetinefis, Konsomatris, Mevzuubahis

10 Harfli Kelimeler

Amberbaris, Antithesis, Cumhurreis, Histerezis, Mütecessis, Mütehassis, Müteşebbis, Selfservis, Semtürreis

9 Harfli Kelimeler

Başaktris, Bonservis, Digitalis, Galatıhis, Mütecanis, Operatris

8 Harfli Kelimeler

Göşteris, Klitoris, Muhaddis, Muhtelis, Muhteris, Müderris, Mühendis, Münderis, Müvesvis, Semiosis, Zülfaris

7 Harfli Kelimeler

Apandis, Feradis, Havadis, Kalemis, Kalinis, Mebahis, Müessis, Münakis, Münbais, Nemesis, Sifilis, Yikilis

6 Harfli Kelimeler

Adonis, Aktris, Aramis, Desais, Glotis, Kapris, Mantis, Matris, Meclis, Metris, Motris, Muhlis, Müflis, Narsis, Nekais, Nergis, Nıkris, Nikris, Pastis, Servis, Tahlis, Tahmis, Tahsis, Takdis, Takvis, Tedris, Telhis, Telvis, Tenkis, Terhis, Tesdis, Teslis, Testis, Teşhis

5 Harfli Kelimeler

Apsis, Bahis, Faris, Habis, Hacis, Halis, Hapis, Haris, Hasis, Havis, Helis, İblis, İndis, Kamis, Kasis, Kavis, Kemis, Kulis, Lemis, Melis, Metis, Milis, Misis, Muris, Nefis, Ofris, Patis, Penis, Polis, Selis, Seyis, Silis, Sosis, Telis, Tenis, Tesis, Tölis, Yabis, Yelis

4 Harfli Kelimeler

Abis, Afis, Akis, Beis, Gzis, Ibis, İbis, İris, Ofis, Reis, Yeis

3 Harfli Kelimeler

Çis, His, Mis, Pis, Sis

2 Harfli Kelimeler

İs

Bazı İS ile biten kelimelerin eş anlamlıları


amberbaris : sarıçalı
bahis : konu, söz, ayur, lâf
cumhurreis : cumhurbaşkanı, reisicumhur
çis : helvası
desais : vesveseler
faris : süvari
gayrimütecanis : bağdaşmaz, karışmamış, bağdaşmamış
glotis : ünlek
gzis : gerçek zamanlı işletim sistemi
habis : kötü, alçak, kötücül
helis : helezon
ibis : leyleksilerden, yılancıl, mısır turnası
iblis : şeytan, kötü, düzenci, hannas
is : sürme, yaldız
kavis : eğmeç, yay
kulis : tiyatroda
matris : istatistikte, dizey
mebahis : arama
meclis : şura, divan, gündem, iç tüzük, kanat, önerge, tatil, tutanak
müessis : kurucu
mühendis : köprü, kimya, biyoloji, elektrik, otomobil, motor, ölçmen

Bazı İS ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


beis :

TDK:
1. isim Engel, uymazlık
2. Kötülük, zarar

meclis :
TDK:
1. isim Bir konuyu konuşmak veya görüşmek için yapılan toplantı
2. Bu toplantının yapıldığı yer, şûra
3. Bir konuyu konuşmak veya görüşmek için bir araya gelmiş kimseler topluluğu
"Yemekten sonra meclis gruplara ayrılmıştı." - P. Safa
4. Dostlar toplantısı
"Meclisi aranan, hoşsohbet, coşkulu, şair ruhlu bir insandı." - H. Taner

metis :
TDK:
sıfat, biyoloji Melez

İS ile biten İlçe isimleri

Marmaris (Muğla)

İS ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


İblis Döngüsü 3 - Günışığı Savaşı - Yazar: Peter V. Brett
İblis Döngüsü 2 - Çöl Mızrağı - Yazar: Peter V. Brett
İblis Kral'ın Öpücüğü - Yazar: Kresley Cole
İblis Hançeri - Acemi Cadı 2 - Yazar: Rachel Hawkins
Laboratuardaki İblis - Yazar: Veysel Topaloğlu
Oysa Nergis Mevsimi Değildi - Yazar: Mehmet Ali Akyüz
İblis Döngüsü 1- Dövmeli Adam - Yazar: Peter V. Brett
Nergis Lekesi - Yazar: Ali Galip Fer

İS ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


TA HA - 116: Bir zaman biz meleklere: Âdem'e secde edin! demiştik. Onlar hemen secde ettiler; yalnız İblis hariç. O, diretti.
ARAF - 16: İblis dedi ki: Öyle ise beni azdırmana karşılık, and içerim ki, ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım.
HİCR - 31: Fakat İblis hariç! O, secde edenlerle beraber olmaktan kaçındı.

Kelime Bulma Motoru