İR ile başlayan kelimeler

Başında İR harfleri bulunan 84 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

İrinlendirmek, İrrasyonalizm, İrtibatsızlık

12 Harfli Kelimeler

İrritability

11 Harfli Kelimeler

İradesizlik, İrredantizm

10 Harfli Kelimeler

İradecilik, İradımesel, İrdeleyici, İrinlenmek, İrinlenmiş, İriölçekte, İriözdecik, İrrasyonel, İrtibatsız

9 Harfli Kelimeler

İradedışı, İranistik, İrdelemek, İrileşmek, İrinlenme, İrkiltici, İrkiltmek, İrlandalı, İrrealist, İrtibatlı, İrticalen

8 Harfli Kelimeler

İradesiz, İrdeleme, İrileşme, İrkilmek, İrkilteç, İrkilten, İrkiltme, İrsaliye

7 Harfli Kelimeler

İradeci, İradeli, İradiye, İranist, İrgiteç, İrgitim, İridyum, İrinsiz, İriyarı, İrkiliş, İrkilme, İrkinti, İrsalat, İrsiyet, İrtibat, İrticai, İrtical, İrtifak, İrtihal, İrtisam

6 Harfli Kelimeler

İranlı, İribaş, İrilik, İrinli, İrinti, İrişgi, İrkmek, İrtica, İrtifa, İrtişa

5 Harfli Kelimeler

İrani, İreng, İrfan, İrice, İrkme, İrmik, İroni, İrsal, İrsen, İrşat

4 Harfli Kelimeler

İran, İrap, İrat, İrca, İrin, İris, İriş, İrsi

3 Harfli Kelimeler

İri, İrs

Bazı İR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


iradecilik : istenççilik
iradesiz : gayriiradî, istençsiz, gevşek, irade dışı, istenç dışı
iradiye : istenççilik
iran : dinar, farisi, kafkasya, riyal, şark çıbanı, tar
iranlı : acem
irat : gelir, söyleme
irdeleyici : mütetebbi
irfan : bilme, anlama, sezme, kültür, varış, varışlılık, bilim
irgiteç : indüktör
irgitim : indüksiyon, indükleme, indüklem
irileşme : devleşme
irileşmek : azmanlaşmak, balabanlaşmak, büyümek, devleşmek, palazlaşmak
irin : cerahat, ifrazat, ufunet, üfunet
irinlendirmek : ufunetlendirmek
irinlenmek : iltihaplanmak, cerahatlenmek, apse yapmak
irinli : cerahatli, ufunetli
iriölçekte : makroskobik, katmanlı akış
iriözdecik : makromolekül
iriş : arış
irkilteç : indüktör
irkilten : muharriş
irkinti : ürperme, tiksinti

Bazı İR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


iradesizlik :

TDK:
isim, felsefe, ruh bilimi İstençsizlik
"Bu zaaf, bu mukavemetsizlik, bu iradesizlik ne idi, niçindi, nereden geliyordu?" - E. İ. Benice

İranistik :
TDK:
özel, isim İran dili ve kültürü araştırmaları

irredantizm :
TDK:
isim Kurtarımcılık
"Geçmişin kaybettirdiklerinden, kolay bir irredantizm edebiyatı ile hisler avlamak için, yok yere kendisine, hükûmetine ve devletine sorun icat etmezdi." - F. R. Atay

Kelime Bulma Motoru