İR ile başlayan kelimeler

Başında İR harfleri bulunan 84 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

İrinlendirmek, İrrasyonalizm, İrtibatsızlık

12 Harfli Kelimeler

İrritability

11 Harfli Kelimeler

İradesizlik, İrredantizm

10 Harfli Kelimeler

İradecilik, İradımesel, İrdeleyici, İrinlenmek, İrinlenmiş, İriölçekte, İriözdecik, İrrasyonel, İrtibatsız

9 Harfli Kelimeler

İradedışı, İranistik, İrdelemek, İrileşmek, İrinlenme, İrkiltici, İrkiltmek, İrlandalı, İrrealist, İrtibatlı, İrticalen

8 Harfli Kelimeler

İradesiz, İrdeleme, İrileşme, İrkilmek, İrkilteç, İrkilten, İrkiltme, İrsaliye

7 Harfli Kelimeler

İradeci, İradeli, İradiye, İranist, İrgiteç, İrgitim, İridyum, İrinsiz, İriyarı, İrkiliş, İrkilme, İrkinti, İrsalat, İrsiyet, İrtibat, İrticai, İrtical, İrtifak, İrtihal, İrtisam

6 Harfli Kelimeler

İranlı, İribaş, İrilik, İrinli, İrinti, İrişgi, İrkmek, İrtica, İrtifa, İrtişa

5 Harfli Kelimeler

İrani, İreng, İrfan, İrice, İrkme, İrmik, İroni, İrsal, İrsen, İrşat

4 Harfli Kelimeler

İran, İrap, İrat, İrca, İrin, İris, İriş, İrsi

3 Harfli Kelimeler

İri, İrs

Bazı İR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


iradecilik : istenççilik
iradedışı : istençdışı
iradesiz : gayriiradî, istençsiz, gevşek, irade dışı, istenç dışı
iran : dinar, farisi, kafkasya, riyal, şark çıbanı, tar
irani : farisi
iranlı : acem
irat : gelir, söyleme
irca : çevirme, döndürme, indirgeme
irdeleme : mütalâa, tetebbu
irdelemek : araştırmak, tetebbu etmek
irdeleyici : mütetebbi
ireng : renk
irgiteç : indüktör
irgitim : indüksiyon, indükleme, indüklem
iridyum : ır
irileşme : devleşme
irileşmek : azmanlaşmak, balabanlaşmak, büyümek, devleşmek, palazlaşmak
irin : cerahat, ifrazat, ufunet, üfunet
irinlendirmek : ufunetlendirmek
irinlenme : iltihaplanma, cerahatlenme, apse
irinlenmiş : cılk
irinsiz : cerahatsiz
iriölçekte : makroskobik, katmanlı akış
iriş : arış
iriyarı : cüsseli
irkilmek : belinlemek

Bazı İR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


iradecilik :

TDK:
isim, felsefe, ruh bilimi İstenççilik

iridyum :
TDK:
isim, kimya Atom numarası 77, atom ağırlığı 193,1, yoğunluğu 22,4 olan ve platin filizlerinde bulunan değerli bir element (simgesi Ir)

iris :
TDK:
isim, anatomi Saydam tabaka ile göz merceği arasında bulunan, ince, kasılabilen bir zardan oluşan, gözün renkli bölümü

İR ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


İri Memeler ve Geniş Kalçalar - Yazar: Mo Yan

Kelime Bulma Motoru