İR ile başlayan kelimeler

Başında İR harfleri bulunan 84 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

İrinlendirmek, İrrasyonalizm, İrtibatsızlık

12 Harfli Kelimeler

İrritability

11 Harfli Kelimeler

İradesizlik, İrredantizm

10 Harfli Kelimeler

İradecilik, İradımesel, İrdeleyici, İrinlenmek, İrinlenmiş, İriölçekte, İriözdecik, İrrasyonel, İrtibatsız

9 Harfli Kelimeler

İradedışı, İranistik, İrdelemek, İrileşmek, İrinlenme, İrkiltici, İrkiltmek, İrlandalı, İrrealist, İrtibatlı, İrticalen

8 Harfli Kelimeler

İradesiz, İrdeleme, İrileşme, İrkilmek, İrkilteç, İrkilten, İrkiltme, İrsaliye

7 Harfli Kelimeler

İradeci, İradeli, İradiye, İranist, İrgiteç, İrgitim, İridyum, İrinsiz, İriyarı, İrkiliş, İrkilme, İrkinti, İrsalat, İrsiyet, İrtibat, İrticai, İrtical, İrtifak, İrtihal, İrtisam

6 Harfli Kelimeler

İranlı, İribaş, İrilik, İrinli, İrinti, İrişgi, İrkmek, İrtica, İrtifa, İrtişa

5 Harfli Kelimeler

İrani, İreng, İrfan, İrice, İrkme, İrmik, İroni, İrsal, İrsen, İrşat

4 Harfli Kelimeler

İran, İrap, İrat, İrca, İrin, İris, İriş, İrsi

3 Harfli Kelimeler

İri, İrs

Bazı İR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


iradecilik : istenççilik
iradedışı : istençdışı
iradesiz : gayriiradî, istençsiz, gevşek, irade dışı, istenç dışı
iradesizlik : istençsizlik
iradiye : istenççilik
iran : dinar, farisi, kafkasya, riyal, şark çıbanı, tar
irani : farisi
iranlı : acem
irat : gelir, söyleme
ireng : renk
irfan : bilme, anlama, sezme, kültür, varış, varışlılık, bilim
irgiteç : indüktör
iridyum : ır
irileşme : devleşme
irileşmek : azmanlaşmak, balabanlaşmak, büyümek, devleşmek, palazlaşmak
irilik : cesamet, toldı
irinlendirmek : ufunetlendirmek
irinlenme : iltihaplanma, cerahatlenme, apse
irinlenmek : iltihaplanmak, cerahatlenmek, apse yapmak
irinli : cerahatli, ufunetli
irinsiz : cerahatsiz
iris : ince, süsen
irişgi : sucuk

Bazı İR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


iradesiz :

TDK:
sıfat, felsefe, ruh bilimi İstençsiz
"O, artık bu adamın elinde iradesiz, cansız bir şey gibiydi." - Y. K. Karaosmanoğlu

irap :
TDK:
isim "Hiçbir değeri ve önemi yok" anlamındaki irapta mahalli yok ve iraptan mahalsiz deyimlerinde geçen bir söz
"Bulgurlu, buranın az öteciğine sığınmış, iraptan mahalsiz bir mahalle." - S. M. Alus

irdeleme :
TDK:
isim İrdelemek işi

İR ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


VAKİA - 22, 23: Saklı inciler gibi, iri gözlü hûriler,.
ABESE - 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32: Şöyle ki: Yağmurlar yağdırdık. Sonra toprağı göz göz yardık da oradan ekinler, üzüm bağları, sebzeler, zeytin ve hurma ağaçları, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik. (Bütün bunlar) sizi ve hayvanlarınızı yararlandırmak içindir.
SAFFAT - 48: Yanlarında güzel bakışlarını yalnız onlara tahsis etmiş, iri gözlü eşler vardır.

Kelime Bulma Motoru