İK ile başlayan kelimeler

Başında İK harfleri bulunan 95 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

İktidarsızlaşmak

15 Harfli Kelimeler

İktidarsızlaşma

14 Harfli Kelimeler

İkbalperestlik

13 Harfli Kelimeler

İkibiçimlilik, İkirciklenmek, İkiyüzlülükle, İktidarsızlar, İktidarsızlık

12 Harfli Kelimeler

İkirciklenme, İktisatçılık

11 Harfli Kelimeler

İkbalperest, İkindiüzeri, İkiyüzlülük, İktisadiyat

10 Harfli Kelimeler

İkiçenekli, İkindiüstü, İkirciklik, İkircimlik, İkonografi, İkramiyeli, İktidarsız, İktisatsız

9 Harfli Kelimeler

İkametgah, İkilenmek, İkileşmek, İkiletmek, İkincilik, İkindiyin, İkircikli, İkircimli, İkizkenar, İkizleşme, İkizlilik, İklimleme, İktisaden, İktisatçı, İktisatlı

8 Harfli Kelimeler

İkicilik, İkilemek, İkilenme, İkileşme, İkiletme, İkiyüzlü, İkizleme, İkrahlık, İkramiye, İktisadi

7 Harfli Kelimeler

İkebana, İkileme, İkincil, İkircik, İkircil, İkircim, İkramcı, İktibas, İktidar, İktiran, İktisad, İktisap, İktisat

6 Harfli Kelimeler

İkamet, İkbağı, İkilem, İkilik, İkinci, İkindi, İkişer, İkizli, İkizuç, İktifa, İktiza

5 Harfli Kelimeler

İkame, İkbal, İkdam, İkdar, İkici, İkili, İklim, İkmal, İkona, İkrah, İkram, İkrar, İkraz, İksir, İkter

4 Harfli Kelimeler

İkab, İkaz, İken, İkil, İkiz, İkna, İkon

3 Harfli Kelimeler

İka, İki

Bazı İK ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


ika : yapma, etme
ikab : eziyet, ceza
ikametgâh : konut, barınak, ev, mesken
ikaz : uyarma, uyarı, ihtar, tembih, uyandırma
ikibiçimlilik : dimorfizm
ikilem : kıyasımukassim, mantıkta, dilemma, çıkılmaz, kıyasımukassem
ikileşmek : çiftleşmek
ikinci : yeni
ikindiüstü : ikindiüzeri
ikindiüzeri : ikindiüstü
ikircik : işkil, kararsızlık, tereddüt, şüphe, kuruntu, ikircim
ikirciklenmek : işkillenmek, tereddüt etmek
ikircikli : kararsız, mütereddit, işkilli, ikircimli
ikircil : iki anlamlı, iki anlamlılık
ikircim : ikircik, ıkircik
ikircimli : ikircikli, mütereddit
ikiyüzlü : riyakâr, müraî, yalabık, yüze gülücü
ikiyüzlülük : riyakârlık, müraîlik, riya, takiye
ikiz :

Bazı İK ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


ikileşme :

TDK:
isim İkileşmek işi

iktisatçılık :
TDK:
isim İksitisatçı olma durumu

iktiza :
TDK:
isim Gerekli olma, gerekme

İK ile başlayan İlçe isimleri

İkizce (Ordu)
İkizdere (Rize)

İK ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Büyük İkramiye - Yazar: Jackie Pilossoph
Aydınlıktan Karanlığa İktidar - Yazar: Beril Işık
Doğu Batı Düşünce Dergisi Sayı: 69 - Kitle ve İktidar - Yazar: Kolektif
Siyasal İktidar Sanata Karşı - Yazar: Çetin Yetkin
Yasakmeyve 54 - Şiir ve İktidar - Yazar: Kolektif

Kelime Bulma Motoru