İH ile başlayan kelimeler

Başında İH harfleri bulunan 90 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

İhsanıhümayun, İhtisaslaşmak, İhtiyarlatmak, İhtiyatkarlık, İhtiyatsızlık

12 Harfli Kelimeler

İhracatçılık, İhtilalcilik, İhtisaslaşma, İhtiyarlamak, İhtiyarlatma, İhtiyarlayış

11 Harfli Kelimeler

İhmalkarlık, İhtiyaçları, İhtiyarlama

10 Harfli Kelimeler

İhbarcılık, İhbarlamak, İhmalcilik, İhtirassız, İhtiyarcık, İhtiyarlık, İhtiyarsız, İhtiyatsız

9 Harfli Kelimeler

İhbarlama, İhbarname, İhnaklama, İhracatçı, İhtarname, İhtilalci, İhtimalli, İhtiraslı, İhtisaren, İhtişamlı, İhtiyaten, İhtiyatlı

8 Harfli Kelimeler

İhbariye, İhmalkar, İhtimali, İhtiyati

7 Harfli Kelimeler

İhatalı, İhbarcı, İhbarlı, İhlaslı, İhmalci, İhracat, İhraççı, İhtifal, İhtilaç, İhtilam, İhtilas, İhtilat, İhtimal, İhtimam, İhtirak, İhtiram, İhtiras, İhtiraz, İhtisap, İhtisar, İhtisas, İhtişam, İhtiyaç, İhtiyal, İhtiyar, İhtiyat, İhtizaz

6 Harfli Kelimeler

İhanet, İhtida, İhtira, İhtiva, İhzari

5 Harfli Kelimeler

İhada, İhale, İhata, İhbar, İhdas, İhlal, İhlas, İhmal, İhraç, İhram, İhraz, İhsan, İhsas, İhtar, İhvan, İhzar

4 Harfli Kelimeler

İham, İhya

3 Harfli Kelimeler

İha, İht

Bazı İH ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


iha : uav
ihada : kuşatmak, sarılmak
ihale : üsterme, eksiltme, tefviz
ihbarcı : muhbir, bildiren, curnalci
ihbarcılık : muhbirlik
ihdas : kurma, bulgucuk
ihmal : boşlama, savsama, savsaklama
ihmalcilik : teseyyüp
ihnaklama : sıkıştırma
ihracat : dış satım
ihracatçı : dışsatımcı, dış satımcı, ihraççı
ihracatçılık : dış satımcılık
ihraççı : ihracatçı
ihram : romalıların, beyaz
ihraz : kazanma, erişme
ihsas : sezdirme, ima, duyum
ihtar : uyarma, uyarı, ikaz, uyartı
ihtarname : protesto
ihtilâç : çırpınma
ihtimalli : olasılı
ihtimam : özen, özenme, itina, iyi, bakım, çeki düzen, hizmet
ihtira : türetme
ihtiras : aşırı, tutku
ihtirassız : tutkusuz
ihtiraz : çekinme, sakınma

Bazı İH ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


ihtimal :

TDK:
1. isim Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, olasılık
"Bir ihtimal daha var, o da ölmek mi dersin?" - O. N. Akın
2. zarf Belki, ola ki
"İhtimal, semiz ve romatizmalı olan bu adam, suya ayağını bile değdirmemiştir." - F. R. Atay

ihtimalî :
TDK:
1. sıfat Olabilen, olasılı, belkili
2. felsefe Belkili

ihtira :
TDK:
isim Türetme

İH ile başlayan İlçe isimleri

İhsaniye (Afyonkarahisar)
İhsangazi (Kastamonu)

İH ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


İhsan Oktay Anar'ın Kurgu Dünyası - Yazar: Osman Gündüz
İbni Sina Yüksek İhtisas Öyküleri - Yazar: Kolektif
İhsan Raif Hanım - Yazar: Dr. Cemil Öztürk
İhsan Oktay Anar'ın Romanları - Yazar: Gülseren Özdemir
Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma'nın Bütün Seyahatleri (Kutulu) - Yazar: İhsan Süreyya...

İH ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


ZUMER - 14: De ki: Ben dinimde ihlâs ile ancak Allah'a ibadet ederim.
BAKARA - 247: Peygamberleri onlara: Bilin ki Allah, Tâlût'u size hükümdar olarak gönderdi, dedi. Bunun üzerine: Biz, hükümdarlığa daha lâyık olduğumuz halde, kendisine servet ve zenginlik yönünden geniş imkânlar verilmemişken o bize nasıl hükümdar olur? dediler. «Allah sizin üzerinize onu seçti, ilimde ve bedende ona üstünlük verdi. Allah mülkünü dilediğine verir. Allah her şeyi ihata eden ve her şeyi bilendir» dedi.
BAKARA - 268: Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği telkin eder. Allah ise size katından bir mağfiret ve bir lütuf vâdeder. Allah herşeyi ihata eden ve herşeyi bilendir.

Kelime Bulma Motoru