İF ile biten kelimeler

Sonunda İF harfleri bulunan 142 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Elektronegatif, Elektropozitif

12 Harfli Kelimeler

Konfederatif, Nonfigüratif, Tecahülüarif, Teleobjektif

11 Harfli Kelimeler

Diyapozitif, Prezervatif

10 Harfli Kelimeler

Alternatif, Çakırkeyif, Deskriptif, Harfitarif, Hiyeroglif, İnisiyatif, İnteraktif, Kompetitif, Kooperatif, Korporatif, Perspektif, Radyoaktif

9 Harfli Kelimeler

Akreditif, Dekoratif, Federatif, Figüratif, İnsiyatif, Kümülatif, Lokomotif, Müstenkif, Müteessif, Mütekasif, Müteradif, Nominatif, Pandantif, Pejoratif, Péjoratif, Prodüktif, Subjektif, Sübjektif

8 Harfli Kelimeler

Akuzatif, Aperitif, Dedektif, Defansif, Detektif, Direktif, Faktitif, Kognitif, Kolektif, Muhtelif, Musannif, Müceffif, Münharif, Münkesif, Münkeşif, Müteksif, Normatif, Objektif, Palyatif, Portatif, Primitif, Selektif

7 Harfli Kelimeler

Ablatif, Agresif, Apokrif, Efektif, Genitif, Kohezif, Kreatif, Lamelif, Lokatif, Masarif, Muhalif, Müellif, Müessif, Mühasif, Müradif, Müsadif, Negatif, Pozitif, Reaktif, Relatif, Resesif, Rotatif, Sedatif, Sikatif, Sportif

6 Harfli Kelimeler

Fiktif, Letaif, Maalif, Maarif, Masaif, Munsif, Müsrif, Rozbif, Tahfif, Tahlif, Tahrif, Taltif, Tasnif, Tasrif, Tavsif, Tavzif, Teklif, Teksif, Teşrif, Tevkif, Tezyif

5 Harfli Kelimeler

Aktif, Aznif, Datif, Hafif, Hanif, Harif, Hatif, Hazif, Herif, İstif, Kaşif, Kesif, Keşif, Keyif, Masif, Motif, Nahif, Nezif, Pasif, Redif, Resif, Şerif, Telif, Zarif

4 Harfli Kelimeler

Afif, Akif, Anif, Arif, Elif, Naif, Raif, Skif

3 Harfli Kelimeler

Cif, Lif, Sif, Şif

Bazı İF ile biten kelimelerin eş anlamlıları


akreditif : kredi mektubu
akuzatif : belirtme durumu
anif : sert, kaba
çakırkeyif : çakırkeyf, keyif hâli
dedektif : detektif
defansif : savunmalı
dekoratif : bezemsel, süsleyici, tezyinî, göstermelik, bezemeli
deskriptif : tasvirî
diyapozitif : slâyt
genitif : tamlayan
harîf : sonbahar, güz
hazif : eksilti
herif : adam
kâşif : bulucu, icatçı
kognitif : bilişsel
kümülâtif : katlanmış, birikmiş, yoğun, kümeli
letâif : kalb, sır
lif : tel, telcik, keseci
masarif : giderler, masraflar
motif : örge
muhalif : uymayan, aykırı, karşı, karşıt, karşıtçı, karşıcıl, antagonist
musannif : sınıflandıran, yazar, klâsör, sıralaç
müessif : üzücü
mühasif : sönük, donuk
münharif : çarpık

Bazı İF ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


arif :

TDK:
sıfat Çok anlayışlı ve sezgili (kimse)
"Anadolu da arif derler, bir halk yetişmişi vardır." - F. R. Atay

fiktif :
TDK:
isim İtibari

istif :
TDK:
1. isim Eşya veya başka nesnelerin düzgün bir biçimde üst üste konulmasıyla oluşan yığın
"Uzunca bir arabaya lekeli şilteler, kirli yastıklar yığılıyordu, istif tekmil olmuştu." - A. H. Müftüoğlu
2. Kereste, tahta vb. ağaç ürünlerini kurutmak veya bekletmek amacı ile belirli düzenlerde üst üste dizerek yapılan yığın

İF ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Sıradışı Bir Muhalif Rıza Nur - Yazar: Fahri Maden
Muhalif Aydın - Yazar: Ülkü Ayşe
Külliyat-ı Letaif - Yazar: Faik Reşad
Muhalif Aydın - Yazar: Ülkü Ayşe
Gülen Düşüce, Muhalif Kimlik Aziz Nesin - Yazar: Feridun Andaç
Muhalif Bağlama - Yazar: Arİf Sağ
Muhalif Şarkılar Sokağı - Yazar: Belgin Akan
Muhalif Düşler - Yazar: Serhat Sungur

Kelime Bulma Motoru