İCİ ile biten kelimeler

Sonunda İCİ harfleri bulunan 227 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Mineralleştirici

15 Harfli Kelimeler

Kanserleştirici, Kuvvetlendirici

14 Harfli Kelimeler

Aktifleştirici, Değerlendirici, Etkinleştirici, Fosilleştirici, İsteklendirici, Kuvvetledirici, Sinirlendirici

13 Harfli Kelimeler

Ansiklopedici, Denkleştirici, Görüntüleyici, Ilgilendirici, İlgilendirici, Kötüleştirici, Renklendirici, Sertleştirici

12 Harfli Kelimeler

Benzeştirici, Birleştirici, Destekleyici, Dinlendirici, Güçlendirici, Nemlendirici, Seslendirici, Sözlendirici, Tertipleyici, Tiksindirici

11 Harfli Kelimeler

Betimleyici, Bileştirici, Biriktirici, Bütünleyici, Çekiştirici, Çözümleyici, Değiştirici, Denetleyici, Dengeleyici, Desteleyici, Devindirici, Düzenleyici, Eğlendirici, Engelleyici, Geciktirici, Geçiştirici, Geliştirici, Gerektirici, Gölgeleyici, Gözetleyici, Gücendirici, Hafifletici, İğrendirici, İndirgeyici, İşlemleyici, Kilitleyici, Körükleyici, Küçümseyici, Mahallebici, Muhallebici, Örgütleyici, Sevindirici, Sihirleyici, Sürükleyici, Tekmeleyici, Temizleyici, Yetiştirici

10 Harfli Kelimeler

Ağrıkesici, Ateşleyici, Başçeşnici, Başdizgici, Biyolojici, Büyüleyici, Eleştirici, Esirgeyici, Etkileyici, Fotokopici, Frenleyici, Gerileyici, Güdüleyici, Inceleyici, İğneleyici, İlerleyici, İnceleyici, İrdeleyici, Kötüleyici, Niceleyici, Renkseyici

9 Harfli Kelimeler

Akademici, Anatomici, Belletici, Benzetici, Besleyici, Bezdirici, Çektirici, Derleyici, Dinleyici, Diriltici, Düzeltici, Giydirici, Gönderici, Gösterici, Gözleyici, Güllabici, Hissedici, Hükmedici, İnceltici, İrkiltici, İzlentici, Kahredici, Kaydedici, Kemleyici, Kipleyici, Kirletici, Leblebici, Siktirici, Süsleyici, Şükredici, Terletici, Tömbekici, Ürpertici, Yankesici, Yelteyici, Yönetkici, Yüklenici, Yükleyici, Yükselici, Zulmedici

8 Harfli Kelimeler

Bezeyici, Bileyici, Bitirici, Çevirici, Değişici, Denetici, Devirici, Dileyici, Döşeyici, Galerici, Geçirici, Giderici, Gözetici, Güderici, Inleyici, İncitici, İnleyici, İvdirici, İzleyici, Kemirici, Küreyici, Öğretici, Önbilici, Önleyici, Özentici, Pişirici, Revanici, Sanayici, Troçkici, Tüketici, Türetici, Üfleyici, Yemenici, Yetişici, Yönetici

7 Harfli Kelimeler

Biçkici, Bilgici, Bitkici, Çerçici, Çergici, Çeşnici, Dizgici, Eğitici, Eritici, Harbici, Hindici, İlerici, İletici, İşitici, Partici, Rallici, Sergici, Serpici, Taksici, Tepkici, Testici, Tevkici, Üretici, Vergici, Yergici

6 Harfli Kelimeler

Besici, Biçici, Bilici, Binici, Çekici, Çinici, Çivici, Çizici, Delici, Derici, Dikici, Dizici, Eskici, Geçici, Gemici, Gerici, Gezici, Gidici, İçkici, Kesici, Lobici, Mirici, Sahici, Seçici, Sepici, Sevici, Silici, Verici, Yenici, Yerici, Yiyici

5 Harfli Kelimeler

Edici, Ekici, Emici, Ezici, Ikici, İçici, İkici, İtici

4 Harfli Kelimeler

Bici, Cici

Bazı İCİ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


binici : binen
biriktirici : sarnıç, rezervuar
çevirici : dilmaç, tercüman, mütercim, komütatör, çevirmen
denetleyici : yamun
dengeleyici : stabilizatör
döşeyici : tesisatçı, döşemci
düzeltici : düzeltmen, musahhih
edici : alkar, alkaş
eğitici : mürebbi, edgüdi, ege, eke, terbiyevi
esirgeyici : koruyan, koruyucu
gerektirici : mucip
gerici : mürteci, kafası küflü, kafası örümcekli, reaksiyoner, ticani
gerileyici : gerileyen
gidici : zâhib
harbici : doğrucu
ıkici : düalist
iğrendirici : pis
inleyici : nalân
irdeleyici : mütetebbi
işlemleyici : algoritma
kirletici : kızartıcı
kötüleştirici : ondurmaz
kuvvetledirici : mukavvi
küçümseyici : alaylı, pejoratif
öğretici : öğretme, didaktik, belletici, edgüdi, muallim
renkseyici : kromatograf
sepici : debbağ, tabak

Bazı İCİ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


görüntüleyici :

TDK:
isim Görüntülemeyi sağlayan alet

yetiştirici :
TDK:
sıfat Üretici, müstahsil
"Tütün yetiştiricisi."

İCİ ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Eskici ve Oğulları - Yazar: Orhan Kemal
Eskici Dükkanı ve Oğulları - Yazar: Orhan Kemal

Kelime Bulma Motoru