İ ile biten 12 harfli kelimeler

Sonunda İ harfleri bulunan 12 harfli 119 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Amerikanbezi, Amerikanvari, Aslanpençesi, Başmabeyinci, Beklenildiği, Belirlenimci, Benzeştirici, Benzetlemeli, Beslenmesini, Bibliyografi, Bibliyotekçi, Birleşenleri, Birleştirici, Biyojeografi, Budunbetimci, Civanperçemi, Cumhuriyetçi, Çobandeğneği, Çobansüzgeci, Çözümlenmesi, Daktilografi, Daktiloskopi, Daktilotekni, Demirleblebi, Denizbilimci, Deniztilkisi, Denkçilik-ği, Destekleyici, Dinlendirici, Dirimbilimci, Diyabetoloji, Diyalektikçi, Düşkünlerevi, Düzeltilmesi, Ehemmiyet­li, Eksiklikleri, Elektronikçi, Envaiçeşitli, Epidemioloji, Epistemoloji, Farmakognozi, Fenomenoloji, Fitopatoloji, Gösterilmesi, Gövdebilimci, Güçlendirici, Hakkaniyetli, Halledilmesi, Hasekiküpesi, Helmintoloji, Hidrojeoloji, Hissedilmeli, Hüsnütelakki, İstatistikçi, Jeomorfoloji, Kadındüğmesi, Kandilçiçeği, Kardiyografi, Kardiyoskopi, Kaydedilmesi, Kıraathaneci, Kırmızböceği, Kooperatifçi, Kromatografi, Kulakkepçesi, Lacivert,-di, Leksikografi, Mahmurçiçeği, Manisalalesi, Merkeziyetçi, Meşrutiyetçi, Milletvekili, Mitolojideki, Müstemlekeci, Nemlendirici, Otobiyografi, Önemsememesi, Özleştirmeci, Paleontoloji, Parazitoloji, Pekiştirmeli, Pestenkerani, Psikanalizci, Seslendirici, Sigaraböceği, Silindirimsi, Sözlendirici, Spektroskopi, Sürdürülmesi, Şekilbilgisi, Şeytanfeneri, Şeytaniğnesi, Tahteravalli, Tahterevalli, Tahtıravalli, Takdiriilahi, Tanrıbilimci, Tansiyometri, Tarımbilimci, Tasarçizimci, Tattaravalli, Tavşanmemesi, Tavukpençesi, Tedirginliği, Tekerlekleri, Tertipleyici, Teslimiyetçi, Teşrikimesai, Tiksindirici, Travmatoloji, Trigonometri, Üniversiteli, Viyolonselci, Yabanmersini, Yadgerekirci, Yalanbiçimli, Yayındüzenci, Yoğurtçiçeği, Yörüngeçleri

Bazı İ ile biten 12 harfli kelimelerin eş anlamlıları


belirlenimci : gerekirci, determinist
benzeştirici : benzeteç
birleşenleri : bayırlık
birleştirici : bakan, teriş, yumutgan
dinlendirici : düşkü
ehemmiyet­li : azim
fenomenoloji : görüngü bilimi, olay bilimi
hakkaniyetli : adil
halledilmesi : keşmekeşlik
helmintoloji : kurt bilimi
hissedilmeli : acil kültür
kandilçiçeği : civanperçemi
kulakkepçesi : kulağın
leksikografi : sözlük bilimi
mahmurçiçeği : çiğdem
meşrutiyetçi : lejitimist
milletvekili : mebus, parlamenter, vekil, saylav
müstemlekeci : sömürgeci
önemsememesi : bekâra karı boşaması kolaydır
paleontoloji : taşıl bilimi
pestenkerani : saçma, değersiz, önemsiz, uydurma
seslendirici : dublâjcı
spektroskopi : tayfölçümü, tayf ölçümü
şekilbilgisi : yapıbilim
takdiriilâhî : yazgı, kader
tansiyometri : gerilim ölçümü
tarımbilimci : agronom
tasarçizimci : dizayncı
tertipleyici : düzenleyen
tiksindirici : menfur, bulandırıcı, iğrenç, kerih, mekruh
yabanmersini : fundagillerden, keçiyemişi
yadgerekirci : belirlenmezci
yayındüzenci : redaktör

Bazı İ ile biten 12 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


fenomenoloji :

TDK:
isim Görüngü bilimi

şeytaniğnesi :
TDK:
isim, hayvan bilimi Şeytaniğnesigiller familyasına giren kız böceklerine verilen genel ad (Aeschna)

trigonometri :
TDK:
isim, matematik Üçgenleri hesaplamayı konu edinen matematik kolu, müsellesat

İ ile biten 12 harfli İlçe isimleri

Merkezefendi (Denizli)

Kelime Bulma Motoru