İ ile biten 12 harfli kelimeler

Sonunda İ harfleri bulunan 12 harfli 119 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Amerikanbezi, Amerikanvari, Aslanpençesi, Başmabeyinci, Beklenildiği, Belirlenimci, Benzeştirici, Benzetlemeli, Beslenmesini, Bibliyografi, Bibliyotekçi, Birleşenleri, Birleştirici, Biyojeografi, Budunbetimci, Civanperçemi, Cumhuriyetçi, Çobandeğneği, Çobansüzgeci, Çözümlenmesi, Daktilografi, Daktiloskopi, Daktilotekni, Demirleblebi, Denizbilimci, Deniztilkisi, Denkçilik-ği, Destekleyici, Dinlendirici, Dirimbilimci, Diyabetoloji, Diyalektikçi, Düşkünlerevi, Düzeltilmesi, Ehemmiyet­li, Eksiklikleri, Elektronikçi, Envaiçeşitli, Epidemioloji, Epistemoloji, Farmakognozi, Fenomenoloji, Fitopatoloji, Gösterilmesi, Gövdebilimci, Güçlendirici, Hakkaniyetli, Halledilmesi, Hasekiküpesi, Helmintoloji, Hidrojeoloji, Hissedilmeli, Hüsnütelakki, İstatistikçi, Jeomorfoloji, Kadındüğmesi, Kandilçiçeği, Kardiyografi, Kardiyoskopi, Kaydedilmesi, Kıraathaneci, Kırmızböceği, Kooperatifçi, Kromatografi, Kulakkepçesi, Lacivert,-di, Leksikografi, Mahmurçiçeği, Manisalalesi, Merkeziyetçi, Meşrutiyetçi, Milletvekili, Mitolojideki, Müstemlekeci, Nemlendirici, Otobiyografi, Önemsememesi, Özleştirmeci, Paleontoloji, Parazitoloji, Pekiştirmeli, Pestenkerani, Psikanalizci, Seslendirici, Sigaraböceği, Silindirimsi, Sözlendirici, Spektroskopi, Sürdürülmesi, Şekilbilgisi, Şeytanfeneri, Şeytaniğnesi, Tahteravalli, Tahterevalli, Tahtıravalli, Takdiriilahi, Tanrıbilimci, Tansiyometri, Tarımbilimci, Tasarçizimci, Tattaravalli, Tavşanmemesi, Tavukpençesi, Tedirginliği, Tekerlekleri, Tertipleyici, Teslimiyetçi, Teşrikimesai, Tiksindirici, Travmatoloji, Trigonometri, Üniversiteli, Viyolonselci, Yabanmersini, Yadgerekirci, Yalanbiçimli, Yayındüzenci, Yoğurtçiçeği, Yörüngeçleri

Bazı İ ile biten 12 harfli kelimelerin eş anlamlıları


beklenildiği : tersine dönmek
bibliyografi : bibliyografya, kaynakça
birleşenleri : bayırlık
birleştirici : bakan, teriş, yumutgan
civanperçemi : bileşikgillerden, birleşikgillerden, adi merkep ketesi, akbaşlı, barsamaotu, marsamaotu, binbiryaprak, kandil çiçeği, kandilçiçeği
çobandeğneği : karabuğdaygillerden
çözümlenmesi : çetin
destekleyici : müzahir, zahir
düzeltilmesi : macunlamak
eksiklikleri : kalaylamak
envaiçeşitli : envaitürlü
epistemoloji : bilgi kuramı
fenomenoloji : görüngü bilimi, olay bilimi
güçlendirici : dalak otu, kuvvetlendirici
halledilmesi : keşmekeşlik
hidrojeoloji : içme, kullanma, sulama
hissedilmeli : acil kültür
istatistikçi : sayımlamacı, ekonomik, düzenleyen, istatik uzmanı, sayımlama uzmanı
kandilçiçeği : civanperçemi
kardiyografi : elektrokardiyografi
mahmurçiçeği : çiğdem
meşrutiyetçi : lejitimist
milletvekili : mebus, parlamenter, vekil, saylav
otobiyografi : öz yaşam öyküsü
parazitoloji : asalakbilim, asalak bilimi
tahteravalli : dıngıllıfistan

Bazı İ ile biten 12 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


leksikografi :

TDK:
isim Sözlükçülük

nemlendirici :
TDK:
1. sıfat Nemlendirmeye yarayan
2. isim Klima tesisatında havanın nemlenmesini sağlayan bölüm

özleştirmeci :
TDK:
isim, dil bilimi Özleştirmecilik yanlısı olan kimse, tasfiyeci, pürist

İ ile biten 12 harfli İlçe isimleri

Merkezefendi (Denizli)

Kelime Bulma Motoru