İ ile başlayan 5 harfli kelimeler

Başında İ harfleri bulunan 5 harfli 224 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

5 Harfli Kelimeler

İbahi, İbare, İbcal, İbdai, İbham, İblağ, İblis, İbraz, İbret, İbrik, İbzal, İcbar, İccas, İcmal, İçeri, İçgüç, İçici, İçine, İçken, İçkin, İçlem, İçlik, İçmek, İçrek, İçsel, İçsiz, İçten, İçtim, İçyüz, İdadi, İdame, İdare, İdbar, İddia, İdeal, İdman, İdrak, İdrar, İfade, İffet, İfham, İflah, İfrağ, İfrat, İfraz, İfrit, İfsat, İftar, İğdir, İğdiş, İğfal, İğlik, İğmek, İhada, İhale, İhata, İhbar, İhdas, İhlal, İhlas, İhmal, İhraç, İhram, İhraz, İhsan, İhsas, İhtar, İhvan, İhzar, İkame, İkbal, İkdam, İkdar, İkici, İkili, İklim, İkmal, İkona, İkrah, İkram, İkrar, İkraz, İksir, İkter, İlave, İlbay, İldeş, İlenç, İleri, İleti, İlgeç, İlham, İlhan, İlkah, İlkel, İlkin, İllet, İlmek, İlmik, İlyen, İlzam, İmalı, İmame, İmbat, İmbik, İmdat, İmece, İmkan, İmleç, İmlek, İmlem, İmren, İmroz, İmruz, İmsak, İnanç, İnaye, İncik, İncil, İncir, İndir, İndis, İnebe, İneze, İnfak, İnfaz, İngin, İnkar, İnmek, İnmiş, İnput, İnsaf, İnsan, İnşat, İntaç, İntak, İntan, İnzal, İpçik, İpeka, İpham, İplik, İpnos, İpnoz, İpsiz, İptal, İpucu, İrani, İreng, İrfan, İrice, İrkme, İrmik, İroni, İrsal, İrsen, İrşat, İsale, İshal, İskoç, İslav, İslim, İsmen, İsmet, İsnat, İspat, İspir, İspit, İsraf, İstek, İstem, İster, İstif, İstim, İstop, İstor, İsveç, İsyan, İşcen, İşçen, İşçik, İşeme, İşgal, İşini, İşkal, İşkil, İşlek, İşlem, İşlev, İşlik, İşmar, İşret, İşsiz, İştah, İşteş, İşyar, İtaat, İthaf, İthal, İtham, İtici, İtila, İtina, İtlaf, İtlik, İtmam, İtmek, İtrak, İvedi, İvesi, İvmek, İyice, İyisi, İyiyi, İzabe, İzafe, İzale, İzdeş, İzhar, İzleç, İzlek, İzlem, İzole, İzzet

Bazı İ ile başlayan 5 harfli kelimelerin eş anlamlıları


ibdaî : orijinal
ibret : yanlış, ders, çirkin, kötü, acayip, öğütörnek
iccas : erik
içici : içkici, ayyaş, akşamcı
içmek : sigara, emmek, alt çene oynamak, kullanmak
içrek : batınî, düşünce, ezoterik
içyüz : bâtın, künh, mahiyet, zamir
idame : sürdürme
ifade : anlatım, deyiş, dışa vurum, söylem, tabir
ifham : bildirme, anlatma
ifraz : salgı, ayırmak
ihdas : kurma, bulgucuk
ihzar : hazırlama
ikici : düalist
ikona : ikon
ikter : sarılık, hepatit
ilenç : ilenme, beddua, lanet, kargış, inkisar
ilmek : ilmik, değmek, dokunmak, din
ilmik : ilmek
imbat : yazın

Bazı İ ile başlayan 5 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


iblis :

TDK:
1. isim, din b. (***) Şeytan
2. Kötü, düzenci kimse
"Ne iblistir o Sezai, bir ben bilirim, bir de Allah." - A. İlhan

ihmal :
TDK:
isim Gereken ilgiyi göstermeme, boşlama, savsaklama, savsama, önem vermeme
"Ama ben yaşımın toyluğuna kapılmış, ufak tefek ihmaller bulmuştum bu tercümede." - Y. Z. Ortaç

insaf :
TDK:
1. isim Acımaya, vicdana veya mantığa dayanan adalet
"Sende insaf yok mu, adamcağız bu borcu birden verirse işi bozulmaz mı?"
2. ünlem "Acı, düşün" anlamlarında bir seslenme sözü
"İnsaf! Oraya yarım saatte gidilir mi?"

İ ile başlayan 5 harfli İlçe isimleri

İznik (Bursa)
İspir (Erzurum)
İnönü (Eskişehir)
İzmit (Kocaeli)

İ ile başlayan 5 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Halit Ziya Uşaklıgil'in Öykülerinde Yapı ve İzlek - Yazar: Mutlu Deveci
Asit Ya Da İksir - Yazar: Onur Behramoğlu
Ne Kadar İleri Gidebilirsin? - Yazar: David Lodge
İddia Uğruna Aşk - Yazar: Sema Bekmez
Tevfik İleri - Yassıada ve Kayseri Günlükleri - Yazar: Cahide İleri
İddia Uğruna Aşk - Yazar: Sema Bekmez
Tevfik İleri - Yazar: Abdurrahman...
Vakıf İleri - Yazar: Isaac Asimov

İ ile başlayan 5 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


NAS - 1, 2, 3, 4, 5, 6: De ki: İnsanların kalplerine vesvese sokan, (insan Allah'ı andığında) pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden insanların Rabbine, insanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine) insanların İlâhına sığınırım!.
ZİLZAL - 1, 2, 3, 4, 5: Yerküre kendine has sarsıntısıyla sallandığı, toprak ağırlıklarını dışarı çıkardığı ve insan «Ne oluyor buna!» dediği vakit, işte o gün (yer) Rabbinin ona bildirmesiyle bütün haberlerini anlatır.
ASR - 1, 2, 3: Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır.

Kelime Bulma Motoru