İ ile başlayan 4 harfli kelimeler

Başında İ harfleri bulunan 4 harfli 143 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

4 Harfli Kelimeler

İade, İaks, İane, İare, İaşe, İbad, İbda, İbik, İbis, İbiş, İbka, İbla, İbne, İbra, İbre, İcap, İcar, İcat, İcaz, İcma, İcra, İçim, İçin, İçiş, İçit, İçki, İçli, İçme, İçre, İdam, İdea, İdil, İdiş, İfna, İfşa, İfta, İglo, İglu, İğci, İğde, İğne, İğri, İham, İhya, İkab, İkaz, İken, İkil, İkiz, İkna, İkon, İlam, İlca, İlçe, İlen, İlga, İlgi, İlig, İliğ, İlik, İlim, İlke, İlle, İlme, İlmi, İmaj, İmal, İmam, İman, İmar, İmce, İmdi, İmek, İmge, İmha, İmik, İmla, İnak, İnal, İnam, İnan, İnat, İnce, İnci, İndi, İneb, İneç, İnek, İnen, İnha, İnik, İniş, İnme, İnşa, İpçi, İpek, İpil, İpka, İpsi, İran, İrap, İrat, İrca, İrin, İris, İriş, İrsi, İsaf, İsal, İsim, İski, İsli, İsmi, İsot, İşba, İşbu, İşçe, İşçi, İşin, İşli, İşte, İşve, İtap, İtçe, İtfa, İtiş, İtki, İtme, İvaz, İvgi, İvme, İyon, İyot, İzae, İzaf, İzah, İzam, İzan, İzaz, İzbe, İzci, İzik, İzin

Bazı İ ile başlayan 4 harfli kelimelerin eş anlamlıları


iaks : kaks
ibda : yaratma, ululama
ibis : leyleksilerden, yılancıl, mısır turnası
ibka : bırakma
iblâ : yetiştirme, eriştirme, ulaştırma, vardırma
ibre : çam, ardıç
icat : bulma, bulgu, buluş, tapır
icma : toplama
icra : yapma, yönetme, yürütme
içiş : içim
içki : bade, beynine vurmak, büfe, cam, dem, ispirto, işret, tütsü
içme : içmeler, hidrojeoloji, hidrojeoloji mühendisi, kandırmak
idiş : iğdiş
ihya : diriltme, geliştirme, güçlendirme, umut
ikab : eziyet, ceza
ilen : ile, ıle, inen
ilig : prens**, ünlü, tanınmış, meşhur, ilk, birinci

Bazı İ ile başlayan 4 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


idea :

TDK:
isim Düşünce
"İdea akılla algılananın en üst aşamasını yani kavramı tanımlar." - A. Erhat

inam :
TDK:
isim Emanet, vedia

inat :
TDK:
1. isim Bir konuda direnme, ayak direme, diretme, direnim
"Okumak, eczacı olmak bu sayılı inatlarından biri ve ilkidir." - T. Buğra
2. Birine karşı çıkma, karşı düşünce ileri sürme
"İddia kızışmış, âdeta inat hâlini almıştı." - Ö. Seyfettin
3. sıfat İnatçı

İ ile başlayan 4 harfli İlçe isimleri

İliç (Erzincan)
İdil (Şırnak)

İ ile başlayan 4 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Şu Dağın Ardı İran - Yazar: Meltem Vural
Genç Türkiye İnşa Edilirken - Atatürk'ün Mimarının Anıları - Yazar: Ernst Egli
İran Şiiri Antolojisi - Yazar: Mehmet Kanar
İran Mektupları - Yazar: Montesquieu
Çağdaş İran Şiiri Antolojisi - Yazar: Sabah Kara
İnşa Halindeki Erkek - Yazar: Maxim Februari
Kimliğimizi Yeniden İnşa - Yazar: Nurullah Çetin
İran Öykü ve Romanının Yüz Yılı 2. Cilt - Yazar: Hasan-i Mir...
İran Edebiyatında ŞiirKaçarlar Devri - Yazar: Banu Nusret...

İ ile başlayan 4 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


TA HA - 109: O gün, Rahmân'ın izin verdiği ve sözünden hoşlandığından başkasının şefaati fayda vermez.
ARAF - 123: Firavun dedi ki: «Ben size izin vermeden ona iman mı ettiniz? Bu, hiç şüphesiz şehirde, halkını oradan çıkarmak için kurduğunuz bir tuzaktır. Ama yakında (başınıza gelecekleri) göreceksiniz!.
AHZAP - 13: Onlardan bir gurup da demişti ki: Ey Yesribliler (Medineliler)! Artık sizin için durmanın sırası değil, haydi dönün! İçlerinden bir kısmı ise: Gerçekten evlerimiz emniyette değil, diyerek Peygamber'den izin istiyordu; oysa evleri tehlikede değildi, sadece kaçmayı arzuluyorlardı.

Kelime Bulma Motoru