İ ile başlayan 11 harfli kelimeler

Başında İ harfleri bulunan 11 harfli 111 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

İçindekiler, İçlendirmek, İçsürdürücü, İçtenliksiz, İçtensizlik, İdaresizlik, İddialaşmak, İddiasızlık, İdealistlik, İdeolojinin, İdmansızlık, İdraksizlik, İffetsizlik, İfritleşmek, İftariyelik, İftiracılık, İğrendirici, İğrendirmek, İğrengenlik, İhmalkarlık, İhtiyaçları, İhtiyarlama, İkbalperest, İkindiüzeri, İkiyüzlülük, İktisadiyat, İlamaşallah, İlgilenilen, İlginçleşme, İlintilemek, İliştirilme, İlkelleşmek, İllüzyonist, İllüzyonizm, İlmiklenmek, İlsizleşmek, İmajinasyon, İmambayıldı, İmrendirmek, İnançsızlık, İnandırılma, İnanmayınız, İncelemeden, İnceleyerek, İncitmebeni, İndirgenlik, İndirgenmek, İndirgeyici, İngiltereli, İnsafsızlık, İnsancıllık, İnsaniyetli, İnsanlaşmak, İnsanlığına, İnsektaryum, İnşaatçılık, İntegrasyon, İpliklenmek, İpnotizmacı, İpnotizmalı, İradesizlik, İrredantizm, İskillenmek, İslamlaşmak, İspatlanmak, İspençiyari, İspiyonlama, İstatistiki, İsteklenmek, İsteksizlik, İstemeyerek, İstemsizlik, İstenççilik, İstenilmeme, İstiflenmek, İstikrarsız, İstilacılık, İstilzaziye, İstralyalar, İstrongilos, İsyankarlık, İşaretlemek, İşaretlenme, İşaretleşme, İşitilmedik, İşitilmemiş, İşkillenmek, İşkilsizlik, İşlemecilik, İşlemleyici, İşletilmesi, İşletmenlik, İşlevsizlik, İşleyemeyen, İşsizlikten, İştahlanmak, İştahsızlık, İtaatsizlik, İtilafçılık, İtinasızlık, İvedilenmek, İvedileşmek, İyileşmemek, İyileştiren, İyilikbilir, İyilikçilik, İyiliksever, İzomerleşme, İzzetinefis, İzzetüikbal, İzzetüikram

Bazı İ ile başlayan 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


içindekiler : kişi, konu, fihrist, dergi, gazete, münderecat, muhteviyat, mündericat
içtenliksiz : samimiyetsiz
idmansızlık : hamlık
idraksizlik : anlayışsızlık
iffetsizlik : silisizlik
ihtiyaçları : hümanizm
ihtiyarlama : yaşlanma
ikindiüzeri : ikindiüstü
ilsizleşmek : yurtsuz
imajinasyon : imgelem
incelemeden : ezbere
inceleyerek : süzmek
incitmebeni : kanser
insanlığına : sütüne kalmak
irredantizm : dil, gelenek, kurtarımcılık
ispatlanmak : tanıtlanmak
ispençiyari : eczacılık
istatistiki : sayımlamalı
isteklenmek : heveslenmek
isteksizlik : gönülsüzlük, kırıklık, rağbetsizlik
istilzaziye : hoşlanmacılık
işaretlemek : nişanlamak
işitilmedik : fevkalâde, kandilli küfür
işitilmemiş : şaşılacak
işkillenmek : pirelenmek, huylanmak, ikirciklenmek, kuşku uyanmak, midesi bulanmak
işlemleyici : algoritma
işletilmesi : elektrik teknikeri, endüstriyel otomasyon teknisyeni, gemi mühendisi, orman endüstri mühendisi
işleyemeyen : kötürüm
işsizlikten : başını bir yere bağlamak, başınıbir yere bağlamak, paslanmak

Bazı İ ile başlayan 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


iddialaşmak :

TDK:
nsz, -le Karşılıklı iddiaya girmek

ipliklenmek :
TDK:
nsz Tel tel olmak, lif lif olmak
"Kumaş ipliklenmiş."

istilâcılık :
TDK:
istilacılık

Kelime Bulma Motoru