İ ile başlayan 11 harfli kelimeler

Başında İ harfleri bulunan 11 harfli 111 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

İçindekiler, İçlendirmek, İçsürdürücü, İçtenliksiz, İçtensizlik, İdaresizlik, İddialaşmak, İddiasızlık, İdealistlik, İdeolojinin, İdmansızlık, İdraksizlik, İffetsizlik, İfritleşmek, İftariyelik, İftiracılık, İğrendirici, İğrendirmek, İğrengenlik, İhmalkarlık, İhtiyaçları, İhtiyarlama, İkbalperest, İkindiüzeri, İkiyüzlülük, İktisadiyat, İlamaşallah, İlgilenilen, İlginçleşme, İlintilemek, İliştirilme, İlkelleşmek, İllüzyonist, İllüzyonizm, İlmiklenmek, İlsizleşmek, İmajinasyon, İmambayıldı, İmrendirmek, İnançsızlık, İnandırılma, İnanmayınız, İncelemeden, İnceleyerek, İncitmebeni, İndirgenlik, İndirgenmek, İndirgeyici, İngiltereli, İnsafsızlık, İnsancıllık, İnsaniyetli, İnsanlaşmak, İnsanlığına, İnsektaryum, İnşaatçılık, İntegrasyon, İpliklenmek, İpnotizmacı, İpnotizmalı, İradesizlik, İrredantizm, İskillenmek, İslamlaşmak, İspatlanmak, İspençiyari, İspiyonlama, İstatistiki, İsteklenmek, İsteksizlik, İstemeyerek, İstemsizlik, İstenççilik, İstenilmeme, İstiflenmek, İstikrarsız, İstilacılık, İstilzaziye, İstralyalar, İstrongilos, İsyankarlık, İşaretlemek, İşaretlenme, İşaretleşme, İşitilmedik, İşitilmemiş, İşkillenmek, İşkilsizlik, İşlemecilik, İşlemleyici, İşletilmesi, İşletmenlik, İşlevsizlik, İşleyemeyen, İşsizlikten, İştahlanmak, İştahsızlık, İtaatsizlik, İtilafçılık, İtinasızlık, İvedilenmek, İvedileşmek, İyileşmemek, İyileştiren, İyilikbilir, İyilikçilik, İyiliksever, İzomerleşme, İzzetinefis, İzzetüikbal, İzzetüikram

Bazı İ ile başlayan 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


içsürdürücü : müshil
idaresizlik : gevşeklik, beceriksizlik, tutumsuzluk
ideolojinin : dönek
idmansızlık : hamlık
idraksizlik : anlayışsızlık
iffetsizlik : silisizlik
iğrendirici : pis
ikbalperest : gündüşkünü
ikindiüzeri : ikindiüstü
ikiyüzlülük : riyakârlık, müraîlik, riya, takiye
ilintilemek : teyellemek, ilgilemek
illüzyonist : göz bağcı, sihirbaz
imajinasyon : imgelem
inançsızlık : imansızlık, itikatsızlık
inceleyerek : süzmek
incitmebeni : kanser
insancıllık : beşeriyetçilik, hümanizm, hümanizma
insektaryum : saklama
iradesizlik : istençsizlik
irredantizm : dil, gelenek, kurtarımcılık
iskillenmek : pirelenmek
ispatlanmak : tanıtlanmak
ispençiyari : eczacılık
istatistiki : sayımlamalı
isteklenmek : heveslenmek
isteksizlik : gönülsüzlük, kırıklık, rağbetsizlik
istikrarsız : dengesiz, kararsız
istilzaziye : hoşlanmacılık
isyankârlık : asilik
işaretlemek : nişanlamak
işitilmemiş : şaşılacak
iyileştiren : müdâvî
iyiliksever : hayırsever, iyilikçi, bir ağacın gölgesinde bir sürü yatar

Bazı İ ile başlayan 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


ifritleşmek :

TDK:
nsz Çirkefleşmek
"O halim selim, namazında niyazında hatun kişi on dakikanın içinde bir ifritleşsin, bir şirretleşsin." - H. Taner

indirgenlik :
TDK:
isim İndirgen olma durumu

insaniyetli :
TDK:
sıfat İnsanlığı olan, mürüvvetli
"Şöyle böyle derler amma erkeklerin içinde de ne insaniyetlileri var." - R. N. Güntekin

Kelime Bulma Motoru