İ ile başlayan 11 harfli kelimeler

Başında İ harfleri bulunan 11 harfli 111 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

İçindekiler, İçlendirmek, İçsürdürücü, İçtenliksiz, İçtensizlik, İdaresizlik, İddialaşmak, İddiasızlık, İdealistlik, İdeolojinin, İdmansızlık, İdraksizlik, İffetsizlik, İfritleşmek, İftariyelik, İftiracılık, İğrendirici, İğrendirmek, İğrengenlik, İhmalkarlık, İhtiyaçları, İhtiyarlama, İkbalperest, İkindiüzeri, İkiyüzlülük, İktisadiyat, İlamaşallah, İlgilenilen, İlginçleşme, İlintilemek, İliştirilme, İlkelleşmek, İllüzyonist, İllüzyonizm, İlmiklenmek, İlsizleşmek, İmajinasyon, İmambayıldı, İmrendirmek, İnançsızlık, İnandırılma, İnanmayınız, İncelemeden, İnceleyerek, İncitmebeni, İndirgenlik, İndirgenmek, İndirgeyici, İngiltereli, İnsafsızlık, İnsancıllık, İnsaniyetli, İnsanlaşmak, İnsanlığına, İnsektaryum, İnşaatçılık, İntegrasyon, İpliklenmek, İpnotizmacı, İpnotizmalı, İradesizlik, İrredantizm, İskillenmek, İslamlaşmak, İspatlanmak, İspençiyari, İspiyonlama, İstatistiki, İsteklenmek, İsteksizlik, İstemeyerek, İstemsizlik, İstenççilik, İstenilmeme, İstiflenmek, İstikrarsız, İstilacılık, İstilzaziye, İstralyalar, İstrongilos, İsyankarlık, İşaretlemek, İşaretlenme, İşaretleşme, İşitilmedik, İşitilmemiş, İşkillenmek, İşkilsizlik, İşlemecilik, İşlemleyici, İşletilmesi, İşletmenlik, İşlevsizlik, İşleyemeyen, İşsizlikten, İştahlanmak, İştahsızlık, İtaatsizlik, İtilafçılık, İtinasızlık, İvedilenmek, İvedileşmek, İyileşmemek, İyileştiren, İyilikbilir, İyilikçilik, İyiliksever, İzomerleşme, İzzetinefis, İzzetüikbal, İzzetüikram

Bazı İ ile başlayan 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


içindekiler : kişi, konu, fihrist, dergi, gazete, münderecat, muhteviyat, mündericat
içtenliksiz : samimiyetsiz
ideolojinin : dönek
iffetsizlik : silisizlik
iğrendirici : pis
ihtiyaçları : hümanizm
ikbalperest : gündüşkünü
ikindiüzeri : ikindiüstü
ikiyüzlülük : riyakârlık, müraîlik, riya, takiye
illüzyonist : göz bağcı, sihirbaz
inanmayınız : domuz derisi post olmaz, eski düşman dos
incelemeden : ezbere
incitmebeni : kanser
ingiltereli : ingiliz
ispençiyari : eczacılık
istatistiki : sayımlamalı
isteksizlik : gönülsüzlük, kırıklık, rağbetsizlik
istenilmeme : rağbetsizlik
istikrarsız : dengesiz, kararsız
istilzaziye : hoşlanmacılık
isyankârlık : asilik
işitilmedik : fevkalâde, kandilli küfür
işkillenmek : pirelenmek, huylanmak, ikirciklenmek, kuşku uyanmak, midesi bulanmak
işlemleyici : algoritma
işletilmesi : elektrik teknikeri, endüstriyel otomasyon teknisyeni, gemi mühendisi, orman endüstri mühendisi
işletmenlik : operatörlük
işleyemeyen : kötürüm
iyileşmemek : hayır etmemek

Bazı İ ile başlayan 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


iddiasızlık :

TDK:
isim İddiasız olma durumu

İslâmlaşmak :
TDK:
İslamlaşmak

isyankârlık :
TDK:
isim Başkaldırıcılık

Kelime Bulma Motoru