İ ile başlayan 11 harfli kelimeler

Başında İ harfleri bulunan 11 harfli 111 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

İçindekiler, İçlendirmek, İçsürdürücü, İçtenliksiz, İçtensizlik, İdaresizlik, İddialaşmak, İddiasızlık, İdealistlik, İdeolojinin, İdmansızlık, İdraksizlik, İffetsizlik, İfritleşmek, İftariyelik, İftiracılık, İğrendirici, İğrendirmek, İğrengenlik, İhmalkarlık, İhtiyaçları, İhtiyarlama, İkbalperest, İkindiüzeri, İkiyüzlülük, İktisadiyat, İlamaşallah, İlgilenilen, İlginçleşme, İlintilemek, İliştirilme, İlkelleşmek, İllüzyonist, İllüzyonizm, İlmiklenmek, İlsizleşmek, İmajinasyon, İmambayıldı, İmrendirmek, İnançsızlık, İnandırılma, İnanmayınız, İncelemeden, İnceleyerek, İncitmebeni, İndirgenlik, İndirgenmek, İndirgeyici, İngiltereli, İnsafsızlık, İnsancıllık, İnsaniyetli, İnsanlaşmak, İnsanlığına, İnsektaryum, İnşaatçılık, İntegrasyon, İpliklenmek, İpnotizmacı, İpnotizmalı, İradesizlik, İrredantizm, İskillenmek, İslamlaşmak, İspatlanmak, İspençiyari, İspiyonlama, İstatistiki, İsteklenmek, İsteksizlik, İstemeyerek, İstemsizlik, İstenççilik, İstenilmeme, İstiflenmek, İstikrarsız, İstilacılık, İstilzaziye, İstralyalar, İstrongilos, İsyankarlık, İşaretlemek, İşaretlenme, İşaretleşme, İşitilmedik, İşitilmemiş, İşkillenmek, İşkilsizlik, İşlemecilik, İşlemleyici, İşletilmesi, İşletmenlik, İşlevsizlik, İşleyemeyen, İşsizlikten, İştahlanmak, İştahsızlık, İtaatsizlik, İtilafçılık, İtinasızlık, İvedilenmek, İvedileşmek, İyileşmemek, İyileştiren, İyilikbilir, İyilikçilik, İyiliksever, İzomerleşme, İzzetinefis, İzzetüikbal, İzzetüikram

Bazı İ ile başlayan 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


içsürdürücü : müshil
içtenliksiz : samimiyetsiz
ideolojinin : dönek
ihmalkârlık : savsaklama
ikindiüzeri : ikindiüstü
ilgilenilen : üst
ilintilemek : teyellemek, ilgilemek
illüzyonist : göz bağcı, sihirbaz
inanmayınız : domuz derisi post olmaz, eski düşman dos
incelemeden : ezbere
inceleyerek : süzmek
ingiltereli : ingiliz
insafsızlık : vicdansızlık, gâvurluk, hayıf
insanlığına : sütüne kalmak
insektaryum : saklama
iradesizlik : istençsizlik
ispatlanmak : tanıtlanmak
ispençiyari : eczacılık
istatistiki : sayımlamalı
istilzaziye : hoşlanmacılık
işaretlemek : nişanlamak
işitilmedik : fevkalâde, kandilli küfür
işkillenmek : pirelenmek, huylanmak, ikirciklenmek, kuşku uyanmak, midesi bulanmak
işletilmesi : elektrik teknikeri, endüstriyel otomasyon teknisyeni, gemi mühendisi, orman endüstri mühendisi
işletmenlik : operatörlük
işleyemeyen : kötürüm
işsizlikten : başını bir yere bağlamak, başınıbir yere bağlamak, paslanmak
itaatsizlik : ma'siyyet
iyileşmemek : hayır etmemek
iyilikbilir : değerbilir, kadirşinas
izzetüikbal : saygınlık
izzetüikram : ağırlama

Bazı İ ile başlayan 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


iğrengenlik :

TDK:
isim İğrengen olma durumu

imrendirmek :
TDK:
-i, -e İmrenmesine yol açmak
"Öyle bir gülümseyiş var ki dudaklarında / Gönüller imrendiren bir tarzda kiraz satış" - E. B. Koryürek

isteksizlik :
TDK:
isim İsteksiz olma durumu
"Eskisi gibi çalışmaktan zevk almıyordu. İçinde anlaşılmaz bir isteksizlik vardı." - R. N. Güntekin

Kelime Bulma Motoru