İŞ ile başlayan kelimeler

Başında İŞ harfleri bulunan 175 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

İşkillendirmek, İştahıkesilmek, İştahlandırmak

13 Harfli Kelimeler

İşkillendirme, İşletilmesini, İştahlandırma

12 Harfli Kelimeler

İşaretlenmek, İşaretlenmiş, İşaretleşmek, İşçi-işveren, İşitmemezlik, İşkembecilik, İşletmecilik, İşportacılık

11 Harfli Kelimeler

İşaretlemek, İşaretlenme, İşaretleşme, İşitilmedik, İşitilmemiş, İşkillenmek, İşkilsizlik, İşlemecilik, İşlemleyici, İşletilmesi, İşletmenlik, İşlevsizlik, İşleyemeyen, İşsizlikten, İştahlanmak, İştahsızlık

10 Harfli Kelimeler

İşaretleme, İşgalcilik, İşgüderlik, İşgüzarlık, İşitmezlik, İşittirmek, İşkapatımı, İşkembesiz, İşkillenme, İşkillilik, İşlemezlik, İşlenmemiş, İşletilmek, İşlevcilik, İşleybilim, İşleyimsel, İşleyişini, İştahlanma, İştahlılık

9 Harfli Kelimeler

İşaretsiz, İşbirliği, İşgüzarca, İşitilmek, İşitilmiş, İşitmemiş, İşitmeyen, İşittirme, İşkembeci, İşkembeli, İşkenceci, İşlemeyen, İşletilen, İşletilme, İşletmeci, İşlikleri, İşportacı, İştirakçi, İştiyaklı, İşverenin

8 Harfli Kelimeler

İşaretçi, İşaretli, İşgaliye, İşitilen, İşitilme, İşkilsiz, İşleklik, İşlemeci, İşlemeli, İşlenmek, İşlenmiş, İşlerlik, İşletmek, İşletmen, İşlevsel, İşlevsiz, İşleysel, İşsizlik, İştahsız, İşteşlik, İşvereni

7 Harfli Kelimeler

İşbilim, İşçelik, İşçilik, İşçinin, İşenmek, İşetmek, İşgalci, İşgüder, İşgüzar, İşitici, İşitmek, İşitsel, İşitsin, İşkembe, İşkence, İşkilli, İşlemce, İşlemci, İşlemek, İşlemez, İşlence, İşlenge, İşleniş, İşlenme, İşlenti, İşletiş, İşletme, İşlevci, İşleyen, İşleyim, İşleyiş, İşporta, İştahlı, İştigal, İştihar, İştikak, İştirak, İştiyak, İşvebaz, İşvelim, İşveren

6 Harfli Kelimeler

İşaret, İşemek, İşetme, İşgücü, İşinde, İşiten, İşitim, İşitiş, İşitme, İşkine, İşleme, İştial, İştiha, İştira, İşveli, İşyeri

5 Harfli Kelimeler

İşcen, İşçen, İşçik, İşeme, İşgal, İşini, İşkal, İşkil, İşlek, İşlem, İşlev, İşlik, İşmar, İşret, İşsiz, İştah, İşteş, İşyar

4 Harfli Kelimeler

İşba, İşbu, İşçe, İşçi, İşin, İşli, İşte, İşve

3 Harfli Kelimeler

İş]

2 Harfli Kelimeler

İş

Bazı İŞ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


iş] : maslahat
işaretlenmiş : marke
işba : doyurma, doyma
işbirliği : teşriki mesai
işbu : bu
işçelik : mikrokredi
işçen : çalışkan, hamarat, işgüzar, işcen
işitilmek : duyulmak
işitme : duyma, beş duyu, duyu, sema, semi
işitmezlik : işitmemiş, işitmemezlik
işitsin : bir elinin verdiğini öbür elin görmesin
işittirmek : duyurmak
işlemez : kalmak, muattal, saf dışı, suyu kesilmiş değirmene dönmek, yatmak
işlemezlik : atalet
işlenmemiş : bor, bozca, ham, hamdan, yoz
işletilen : verim
işletilmesini : elektrik istihsal mühendisi
işletme : tarım, sanayi, ticaret, işyeri, ticarethane, şirket, istismar, kârhane, pres, telekomünikasyon mühendisi
işletmen : operatör
işletmenlik : operatörlük
işlev : fonksiyon, görev
işleybilim : mekanik
işleyemeyen : kötürüm

Bazı İŞ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


işaretlemek :

TDK:
1. -i Bir şeye işaret koymak, bir şeyi işaretle belirtmek
"Gazetesini muhtelif renkli kalemlerle işaretlermiş ve itinayla saklarmış." - A. Ş. Hisar
2. Belirtecek biçimde hareket etmek
"O bir iki sözcükle bildiğini işaretlemek isterdi." - Ç. Altan

işitim :
TDK:
ışıtım

işlenme :
TDK:
islenme

Kelime Bulma Motoru