HU ile başlayan kelimeler

Başında HU harfleri bulunan 116 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Huysuzlaştırmak

14 Harfli Kelimeler

Hudutlandırmak, Hulyalaştırmak, Huysuzlaştırma

13 Harfli Kelimeler

Hudutlandırma, Hulyalaştırma

12 Harfli Kelimeler

Huylandırmak, Huysuzlanmak, Huysuzlaşmak

11 Harfli Kelimeler

Hudayinabit, Hukuksuzluk, Huluskarlık, Hulyalaşmak, Humbarahane, Hususiyetle, Huylandırma, Huysuzlanış, Huysuzlanma, Huysuzlaşma, Huzursuzluk

10 Harfli Kelimeler

Hukukçuluk, Hulyalaşma, Hurdacılık, Husumetkar, Huysuzluğu, Huzursuzca

9 Harfli Kelimeler

Hulasaten, Humanizma, Humbaracı, Hunharlık, Hurufilik, Hususiyet, Hususuyla, Huylanmak, Huysuzluk, Huzurunda

8 Harfli Kelimeler

Hudutsuz, Hukuksal, Hulliyat, Huluskar, Hunharca, Hurdahaş, Hurdalık, Hurmalık, Huylanış, Huylanma, Huysuzca, Huzurevi, Huzursuz

7 Harfli Kelimeler

Hububat, Hudutlu, Hukukçu, Hukuken, Hukuklu, Huligan, Hulyalı, Humbara, Hummalı, Hurdacı, Hurufat, Huruşan, Husumet, Huşunet, Huzmeli, Huzurla, Huzurlu

6 Harfli Kelimeler

Huffaş, Hukşat, Hunhar, Hunnak, Hunriz, Hurafe, Hurufi, Hususi, Huylar, Huysuz, Huyunu, Huzura, Huzuru

5 Harfli Kelimeler

Hudut, Hufre, Hukuk, Hulul, Hulus, Hulya, Humar, Humma, Humor, Humus, Hurda, Hurma, Hurra, Huruç, Husuf, Husul, Husus, Husye, Huşki, Hutbe, Hutun, Hutut, Huylu, Huzme, Huzur

4 Harfli Kelimeler

Huda, Huni, Hunu, Hura, Hurç, Huri, Huşu

3 Harfli Kelimeler

Huğ, Hun, Huş, Huy

2 Harfli Kelimeler

Hu

Bazı HU ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


hu : neredesin!
hububat : tahıl
hudayinabit : kendiliğinden
hudutsuz : sınırsız
huffâş : yarasa
hulâsaten : kısaca
hulliyat : takı
hulûl : gelme, girme, sinme, geçişme, ozmos
hulûskâr : içten, dalkavuk, şakşakçı
hulûskârlık : içtenlik
humanizma : insancılık
humbaracı : kumbaracı
hun : kan
hunnak : anjin, boğak, farenjit
hurafe : batıl itikat, batıl inanç
hurda : parçalanmış
hurdahaş : paramparça
hurra : hura
huruç : çıkma, çıkış, göç
hurufat : harfler, basımda
huruşan : coşkun
husumet : düşmanlık, yağılık, hasımlık, sertlik
hususiyet : özellik, ahbaplık, yakınlık
hususiyetle : bilhassa
husye : testis, er bezi, torba
huş : gürgengillerden, gürgengiller
hûtun : tezevvüc, teehhül, damatlık
huylanmak : kuşkulanmak

Bazı HU ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


huruşan :

TDK:
sıfat Coşkun

hususiyet :
TDK:
1. isim Özellik
"Zaten insanın en büyük hususiyeti, içinde bulunduğu hâlden kurtulma arzusudur." - A. M. Dranas
2. İleri derecede tanışıklık, ahbaplık, yakınlık

HU ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Ahmet Hamdi Tanpınar - Edebiyetin Huzurunda - Yazar: Ümit Meriç

HU ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


NİSA - 131: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Sizden önce kendilerine Kitap verilenlere ve size «Allah'tan korkun» diye emrettik. Eğer inkâr ederseniz biliniz ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah hudutsuz zengindir, ziyadesiyle övgüye lâyıktır.

Kelime Bulma Motoru