HİS ile başlayan kelimeler

Başında HİS harfleri bulunan 36 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Hissikablelvuku

13 Harfli Kelimeler

Hisseişayialı

12 Harfli Kelimeler

Hisarbuselik, Hissedilmeli, Hissettirmek

11 Harfli Kelimeler

Hissedilmek, Hisseişayia, Hissettirme

10 Harfli Kelimeler

Hissedilen, Hissedilme, Hissiselim, Histerezis

9 Harfli Kelimeler

Hislenmek, Hissedici, Hissetmek, Hissizlik, Histoloji

8 Harfli Kelimeler

Hisarlar, Hisleniş, Hislenme, Hislilik, Hisseden, Hissediş, Hissetme, Hissiyat, Histerik

7 Harfli Kelimeler

Hisseli, Histeri

6 Harfli Kelimeler

Hisset, Hissiz

5 Harfli Kelimeler

Hisab, Hisar, Hisli, Hisse, Hissi

3 Harfli Kelimeler

His

Bazı HİS ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


hissetmek :

TDK:
1. -i Fiziksel bir uyarıyı duymak
"Hançer saplanmış gibi keskin bir sızı hissetmişti kasıklarında." - A. Kulin
2. Bir şeyden etkilenmek, duymak
3. Sezmek, farkına varmak, anlamak
"Bu yıkılışın ona geldiğini hep hissediyorduk." - F. R. Atay
4. Saymak, addetmek
"Ömürleri boyunca hep kendilerini başkalarından sorumlu hissetmiş ve ancak böyle ayakta kalabilmiş insanlardan biriydi." - E. Şafak

histoloji :
TDK:
isim Doku bilimi

HİS ile başlayan İlçe isimleri

Hisarcık (Kütahya)

HİS ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


6. His - Yazar: Melisa Foster
His Pencereleri - Yazar: Özdilek Ergün
Bir Abdülhak Şinasi Hisar Vardı - Yazar: Sermet Sami Uysal
His Korsanı - Yazar: Adem Sağır
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Hisar Topluluğu - Yazar: Öztürk Emiroğlu
Hissizlik Sizsizlik - Yazar: Faruk Denktaş
Ahmet Muhip DıranasHayatı, Fikirleri, His Dünyası - Yazar: Mustafa Kırcı
7. His - Yazar: Mehmet Öngeoğlu
Gölgeler Diyarı-Altıncı His Dizisi - Yazar: Jenny Carroll

Kelime Bulma Motoru