HİLE ile başlayan kelimeler

Başında HİLE harfleri bulunan 11 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Hileişeriye

10 Harfli Kelimeler

Hilekarlık, Hileyapmaz

9 Harfli Kelimeler

Hilecilik

7 Harfli Kelimeler

Hilebaz, Hilesiz, Hileyle

6 Harfli Kelimeler

Hileci, Hileli, Hileye

4 Harfli Kelimeler

Hile

Bazı HİLE ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


hile :

TDK:
1. isim Birini aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen, dolap, oyun, ayak oyunu, alavere dalavere, desise, entrika
2. Çıkar sağlamak için bir şeye değersiz bir şey katma
"Bu sütte hile var."

hilecilik :
TDK:
isim Hileci olma durumu, hilebazlık, hilekârlık

hilekârlık :
TDK:
isim Hilecilik, dolandırıcılık
"Bir zamanlar belediye okka ile alışverişi usul koymuş ki kile hilekârlığının önüne geçilsin!" - M. Ş. Esendal

HİLE ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Demir Druid Günlükleri - Hileci - Yazar: Kevin Hearne

Kelime Bulma Motoru