HER ile başlayan E ile biten kelimeler

Başında HER harfleri bulunan ve E ile biten 7 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Herekleme

8 Harfli Kelimeler

Hercaice, Herhalde, Herkesçe

7 Harfli Kelimeler

Hergele

5 Harfli Kelimeler

Herke, Herze

Bazı HER ile başlayan E ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


hergele :

TDK:
1. isim Binmeye veya yük taşımaya alıştırılmamış at veya eşek
"Kendi kendine başıboş üreyen hergele sürüleri gibi dolaşıp duruyorlardı." - K. Korcan
2. sıfat Terbiyesiz, görgüsüz (kimse)
"Sandalcı Ali it, hergele bir şeydi." - S. F. Abasıyanık

Kelime Bulma Motoru