HAS ile başlayan kelimeler

Başında HAS harfleri bulunan 83 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Hastalıkbilimsel

14 Harfli Kelimeler

Hasbetenlillah, Hastalandırmak

13 Harfli Kelimeler

Hastalandırma, Hastalıkbilim

12 Harfli Kelimeler

Hasekiküpesi, Hastahanelik

11 Harfli Kelimeler

Hasbelkader, Hasetlenmek, Hasılıkelam, Hasırlanmak, Hasrolunmak, Hastalanmak, Hastalanmaz, Hastalıklar

10 Harfli Kelimeler

Hasatçılık, Hasetçilik, Hasetlenme, Hasırcılık, Hasırlamak, Hasırlanma, Hasrolunma, Hassasiyet, Hastalanış, Hastalanma, Hastalıklı

9 Harfli Kelimeler

Hasebiyle, Hasılatlı, Hasıraltı, Hasırlama, Hasiyetli, Hasretlik, Hasretmek, Hassaslık, Hastahane

8 Harfli Kelimeler

Hasbahçe, Hasbeten, Hasbihal, Hasbilik, Hasetlik, Hasımlık, Hasırotu, Hasislik, Hasretli, Hasretme, Hassaten, Hassiyum, Hastalık, Hasutluk

7 Harfli Kelimeler

Hasarlı, Hasatçı, Hasenat, Hasetçi, Hasetli, Hasımca, Hasırcı, Hasırlı, Hasiyet, Hastane

6 Harfli Kelimeler

Haseki, Hasıla, Hasılı, Haslet, Hasret, Hassas, Hastel, Hasuda

5 Harfli Kelimeler

Hasan, Hasar, Hasat, Hasbi, Hasep, Haset, Hasım, Hasır, Hasis, Haspa, Hassa, Hasse, Hasta, Hasut

4 Harfli Kelimeler

Hasa

3 Harfli Kelimeler

Has

Bazı HAS ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


has : özgü, mahsus, katışıksız, iyi, öze, başmaklık, saf
hasa : hasse, patiska
hasar : kırılma, dökülme, bozulgu, yıkılgı
hasbelkader : tesadüfen
hasbeten : karşılıksız, parasız, bedava
hasbihâl : söyleşi, sohbet
hasbîlik : gönüllülük
hasebiyle : dolayısıyla, haysiyetiyle, nedeniyle, sebebiyle
hasetçilik : kıskançlık
hasetlik : kıskançlık, günücülük
hâsılı : kısacası
hasım : düşman, yağı, antagonist
hasırotu : hasırotugillerden, düz, kofa
hasis : cimri, pinti, kısmık, bayağı, alçak, demirhindi
hasiyetli : etkili
haslet : huy
hasretli : özlemli
hasretlik : ayrılık
hasretmek : vermek, özgülemek
hasrolunmak : ayrılmak
hassa : özgülük, özellik, hasiyet

Bazı HAS ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


hasenat :

TDK:
isim Yararlı, iyi, güzel işler

hasetlenmek :
TDK:
nsz Kıskanmak

hasut :
TDK:
sıfat Kıskanç
"Bu hasutların dedikodularına inanmak caiz mi?" - P. Safa

HAS ile başlayan İlçe isimleri

Hassa (Hatay)
Hasköy (Muş)
Hasankeyf (Batman)
Hasanbeyli (Osmaniye)

HAS ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Star Wars - Hassas Nokta - Yazar: Matthew Stover
Ben Atlı Hassas Hayata Dokunmak İstedim - Yazar: Canan Barlas
Hassas Ruhlar Şikayetçi Aşklar - Yazar: İbrahim Yıldırım

Kelime Bulma Motoru