HAS ile başlayan kelimeler

Başında HAS harfleri bulunan 83 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Hastalıkbilimsel

14 Harfli Kelimeler

Hasbetenlillah, Hastalandırmak

13 Harfli Kelimeler

Hastalandırma, Hastalıkbilim

12 Harfli Kelimeler

Hasekiküpesi, Hastahanelik

11 Harfli Kelimeler

Hasbelkader, Hasetlenmek, Hasılıkelam, Hasırlanmak, Hasrolunmak, Hastalanmak, Hastalanmaz, Hastalıklar

10 Harfli Kelimeler

Hasatçılık, Hasetçilik, Hasetlenme, Hasırcılık, Hasırlamak, Hasırlanma, Hasrolunma, Hassasiyet, Hastalanış, Hastalanma, Hastalıklı

9 Harfli Kelimeler

Hasebiyle, Hasılatlı, Hasıraltı, Hasırlama, Hasiyetli, Hasretlik, Hasretmek, Hassaslık, Hastahane

8 Harfli Kelimeler

Hasbahçe, Hasbeten, Hasbihal, Hasbilik, Hasetlik, Hasımlık, Hasırotu, Hasislik, Hasretli, Hasretme, Hassaten, Hassiyum, Hastalık, Hasutluk

7 Harfli Kelimeler

Hasarlı, Hasatçı, Hasenat, Hasetçi, Hasetli, Hasımca, Hasırcı, Hasırlı, Hasiyet, Hastane

6 Harfli Kelimeler

Haseki, Hasıla, Hasılı, Haslet, Hasret, Hassas, Hastel, Hasuda

5 Harfli Kelimeler

Hasan, Hasar, Hasat, Hasbi, Hasep, Haset, Hasım, Hasır, Hasis, Haspa, Hassa, Hasse, Hasta, Hasut

4 Harfli Kelimeler

Hasa

3 Harfli Kelimeler

Has

Bazı HAS ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


hasar : kırılma, dökülme, bozulgu, yıkılgı
hasatçı : toplama
hasbeten : karşılıksız, parasız, bedava
hasbî : sebepsiz
hasbîlik : gönüllülük
hasenat : yararlı, iyi
hasep : nitelikler, nitelik
hasetçi : kıskanç, günücü
hasetçilik : kıskançlık
hasetlenmek : kıskanmak, çekememek
hasetlik : kıskançlık, günücülük
hasım : düşman, yağı, antagonist
hasiyet : özgülük, hassa, etki
haslet : huy
hasret : özlem, özlenti
hasrolunmak : ayrılmak
hassa : özgülük, özellik, hasiyet
hassas : duygun, duyarlı, duyar, içli, alıngan, duygulu, culum, nazik, rafine, santimantal
hassasiyet : duyarlık, hassaslık, duygunluk, ilim
hassaten : ayrıca, özellikle

Bazı HAS ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


hasbî :

TDK:
hasbi

hasımca :
TDK:
zarf Hasım gibi davranarak

hasırlanmak :
TDK:
nsz Hasırla döşenmek, üstü hasırla örtülmek

HAS ile başlayan İlçe isimleri

Hassa (Hatay)
Hasköy (Muş)
Hasankeyf (Batman)
Hasanbeyli (Osmaniye)

Kelime Bulma Motoru