HAS ile başlayan kelimeler

Başında HAS harfleri bulunan 83 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Hastalıkbilimsel

14 Harfli Kelimeler

Hasbetenlillah, Hastalandırmak

13 Harfli Kelimeler

Hastalandırma, Hastalıkbilim

12 Harfli Kelimeler

Hasekiküpesi, Hastahanelik

11 Harfli Kelimeler

Hasbelkader, Hasetlenmek, Hasılıkelam, Hasırlanmak, Hasrolunmak, Hastalanmak, Hastalanmaz, Hastalıklar

10 Harfli Kelimeler

Hasatçılık, Hasetçilik, Hasetlenme, Hasırcılık, Hasırlamak, Hasırlanma, Hasrolunma, Hassasiyet, Hastalanış, Hastalanma, Hastalıklı

9 Harfli Kelimeler

Hasebiyle, Hasılatlı, Hasıraltı, Hasırlama, Hasiyetli, Hasretlik, Hasretmek, Hassaslık, Hastahane

8 Harfli Kelimeler

Hasbahçe, Hasbeten, Hasbihal, Hasbilik, Hasetlik, Hasımlık, Hasırotu, Hasislik, Hasretli, Hasretme, Hassaten, Hassiyum, Hastalık, Hasutluk

7 Harfli Kelimeler

Hasarlı, Hasatçı, Hasenat, Hasetçi, Hasetli, Hasımca, Hasırcı, Hasırlı, Hasiyet, Hastane

6 Harfli Kelimeler

Haseki, Hasıla, Hasılı, Haslet, Hasret, Hassas, Hastel, Hasuda

5 Harfli Kelimeler

Hasan, Hasar, Hasat, Hasbi, Hasep, Haset, Hasım, Hasır, Hasis, Haspa, Hassa, Hasse, Hasta, Hasut

4 Harfli Kelimeler

Hasa

3 Harfli Kelimeler

Has

Bazı HAS ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


has : özgü, mahsus, katışıksız, iyi, öze, başmaklık, saf
hasa : hasse, patiska
hasan : güzellik, iyilik
hasbahçe : hayaldeki
hasbeten : karşılıksız, parasız, bedava
hasbî : sebepsiz
hasbîlik : gönüllülük
hasenat : yararlı, iyi
hasep : nitelikler, nitelik
hasetçi : kıskanç, günücü
hasetlik : kıskançlık, günücülük
hâsılı : kısacası
hasım : düşman, yağı, antagonist
hasımlık : düşmanlık, yağılık, husumet
hasır : saz, kabuk, ayırma
hasis : cimri, pinti, kısmık, bayağı, alçak, demirhindi
hasiyet : özgülük, hassa, etki
haslet : huy
hasret : özlem, özlenti
hasretli : özlemli
hasretmek : vermek, özgülemek

Bazı HAS ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


hasatçı :

TDK:
isim Ürün kaldırma, toplama, ekin biçme işi ile uğraşan kimse

hasep :
TDK:
isim Kişisel özellik, nitelik

hasırlı :
TDK:
1. sıfat Hasırı olan, hasırla kaplanmış olan
"Geniş hasırlı sofanın bir kenarına da biz büzüşmüştük." - F. R. Atay
2. isim Hasırla kaplanmış şişe

HAS ile başlayan İlçe isimleri

Hassa (Hatay)
Hasköy (Muş)
Hasankeyf (Batman)
Hasanbeyli (Osmaniye)

HAS ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Metafor Olarak Hastalık - Aids ve Metaforları - Yazar: Susan Sontag
Aşk Hastalık Mıdır? Değil Midir? - Yazar: Özer Şenödeyici
Güzel Hastalık - Yazar: Gökhan Arslan
Hastalık Şiirleri - Yazar: Bülent Keçeli
Yusuf Has Hacib Kutadgu Bilig - Yazar: Yusuf Has Hacib
Edebiyat ve Hastalık - Yazar: Selçuk Çıkla
Has Bahçede Hazan Vakti - Yazar: Osman Horata
Doğumunun 990. Yılında Yusuf Has Hacib ve Eserleri Kutadgu Bilig Bildirileri - Yazar: Musa Duman
Reşat Nuri Günteki'in Romanlarında Hastalık - Yazar: Bâki Asiltürk

HAS ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


ALİ İMRAN - 156: Ey iman edenler! Sizler, inkâr edenler ve yeryüzünde sefere çıkan veya savaşan kardeşleri hakkında: «Eğer bizim yanımızda kalsalardı ölmezler, öldürülmezlerdi» diyenler gibi olmayın. Allah bu kanaatı onların kalplerine (kaybettikleri yakınları için onulmaz) bir hasret (yarası) olarak koydu. Canı veren de alan da Allah'tır. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görür.

Kelime Bulma Motoru