H ile biten 5 harfli kelimeler

Sonunda H harfi bulunan 5 harfli 76 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

5 Harfli Kelimeler

Abgah, Aleyh, Allah, Aşlıh, Beduh, Beleh, Buddh, Carih, Cemih, Cenah, Dügah, Ebleh, Ervah, Essah, Esseh, Eyvah, Fakih, Fatih, Ferah, Ferih, Fesih, Fetih, Fıkıh, Günah, Güruh, Islah, Itrah, İflah, İkrah, İlkah, İştah, Kadeh, Kekah, Kemah, Kerih, Matah, Matuh, Medih, Melih, Merih, Mesih, Mizah, Mubah, Münih, Nagah, Nesih, Nezih, Nikah, Pesah, Refah, Sabah, Sabih, Sabuh, Sahih, Salah, Salih, Satıh, Sebuh, Sefih, Segah, Semah, Semih, Siyah, Şamih, Talih, Tamah, Tanah, Tarih, Tebah, Vazıh, Vecih, Vuzuh, Vücuh, Vücüh, Yazıh, Yegah

Bazı H ile biten 5 harfli kelimelerin eş anlamlıları


abgah : havuz, karnın
aleyh : karşı, karşıt, zıt
beduh : 4, 6, 8
beleh : bönlük, ahmaklık
buddh : buddhizm
ebleh : akılsız, budala, alık, gabi
essah : doğru, gerçek, sahi
eyvah : beklenmedik, kötü, efsus, hayfa
fakih : fıkıh
ferah : geniş, bol, havadar, aydınlık, gönül, tasasız, sevinme, sevinç, aykın, hafif, münşerih
ferih : neşeli
fıkıh : fakih
günah : yazık, vebal, kabahat, suç, cürüm, hata, ma'siyyet
güruh : değersiz, derinti, sürü, hoşlanılmayan
ıslah : düzeltme, iyileştirme
iflâh : kötü

Bazı H ile biten 5 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


Allah :

TDK:
1. özel, isim Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Tanrı

ıtrah :
TDK:
isim Dışarı çıkarma, dışarı atma

tamah :
TDK:
isim Açgözlülük
"Kalpler soğuk, gözler tamah ve ihtiras ile yanıyor." - M. Ş. Esendal

H ile biten 5 harfli İlçe isimleri

Kemah (Erzincan)
Fatih (İstanbul)

H ile biten 5 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Bozgunda Fetih Rüyası - Yazar: Beşir Ayvazoğlu
Melih Cevdet Anday - Dünyada Geçirdim Çocukluğumu - Tek Ciltte - Yazar: Melih Cevdet Anday
İzzet Melih Devrim'in Roman ve Hikayeleri Üzerine Bir İnceleme - Yazar: Erdoğan Kul
İzzet Melih Devrim'in Eserleri - Tezat, Sermet, Hüzün ve Tebessüm - Yazar: Erdoğan Kul
Fetih Babası - Yazar: Tursun Bey
Bozgunda Fetih Rüyası - Yazar: Beşir Ayvazoğlu

Kelime Bulma Motoru