H ile başlayan Cİ ile biten kelimeler

Başında H harfi bulunan ve ile biten 21 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Hafifletici, Hamburgerci

10 Harfli Kelimeler

Hariciyeci

9 Harfli Kelimeler

Hergeleci, Hissedici, Hükmedici

8 Harfli Kelimeler

Halterci, Heykelci, Hikayeci, Himayeci

7 Harfli Kelimeler

Haberci, Haddeci, Hamleci, Harbici, Hayalci, Haybeci, Heybeci, Hindici, Hülleci

6 Harfli Kelimeler

Hececi, Hileci

Bazı H ile başlayan Cİ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


hececi :

TDK:
1. isim Hece ölçüsüyle şiir yazan şair
2. edebiyat Millî Edebiyat döneminde hece ölçüsüyle şiirler yazan beş şairden her biri
"Hececiler kendilerinden sonra yeni bir edebî neslin yetişmediğini söylüyorlar." - S. F. Abasıyanık

heybeci :
TDK:
isim Heybe yapan veya satan kimse

hileci :
TDK:
sıfat Hile yapan, hile karıştıran, hilebaz, hilekâr, dolmacı

H ile başlayan Cİ ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Demir Druid Günlükleri - Hileci - Yazar: Kevin Hearne

Kelime Bulma Motoru