GEZ ile başlayan kelimeler

Başında GEZ harfleri bulunan 42 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Gezdirilmek, Gezgincilik

10 Harfli Kelimeler

Gezdirilme, Gezegencik, Gezerçalar, Gezimcilik

9 Harfli Kelimeler

Gezdirmek, Gezelemek, Gezginlik, Gezicilik, Gezinilen

8 Harfli Kelimeler

Gezdiriş, Gezdirme, Gezeleme, Gezginci, Gezilmek, Gezinmek, Gezlemek

7 Harfli Kelimeler

Gezegen, Gezeğen, Gezenti, Gezerek, Gezilik, Geziliş, Gezilme, Gezimci, Gezinek, Geziniş, Gezinme, Gezinti, Gezleme, Gezmeye

6 Harfli Kelimeler

Gezgin, Gezici, Gezlik, Gezmek, Gezmen

5 Harfli Kelimeler

Gezim, Geziş, Gezme

4 Harfli Kelimeler

Gezi

3 Harfli Kelimeler

Gez

Bazı GEZ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


gezdirme :

TDK:
isim Gezdirmek işi
"Öyle laf ettim ki adamcağız gezdirmeye mecbur kaldı." - S. F. Abasıyanık

gezginlik :
TDK:
isim Gezgin olma durumu, turistlik, seyyahlık

gezmek :
TDK:
1. nsz Hava alma, hoş vakit geçirme vb. amaçlarla bir yere gitmek, seyran etmek
"Tek başına buralarda gezdiği hâlde aradığını bulamıyordu." - O. C. Kaygılı
2. Bir yerde dolaşmak, yürümek
"Kunduralarını çıkarır, satar, yalın ayak gezerdi." - S. F. Abasıyanık
3. Gitmek, başvurmak
4. Bulunmak
"Şapkam burada ne geziyor?"
5. -i Bir yeri görüp incelemek
6. Hasta ayağa kalkmak
"Oğlum iyileşti, yavaş yavaş geziyor."
7. Herhangi bir biçimde gezinmek
"Bu giysiyle gezemem."
8. -i Bir yerde gezi yapmak
"Geçen yaz Batı Anadolu yu gezdik."

Kelime Bulma Motoru