GER ile başlayan kelimeler

Başında GER harfleri bulunan 137 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Gerçekleştirilmek

16 Harfli Kelimeler

Gerçekleşmeyecek, Gerçekleştirilme, Gerdaniyebuselik, Gerekçelendirmek

15 Harfli Kelimeler

Gerçekleşmesine, Gerçekleştirmek, Gerçeküstücülük, Gerekçelendirme, Gerginleştirmek

14 Harfli Kelimeler

Gerçekleşmemek, Gerçekleştirme, Gerginleştirme

13 Harfli Kelimeler

Gerçekleşemez, Gerillalaşmak, Gerisingeriye

12 Harfli Kelimeler

Gerçeklenmek, Gerçeklenmiş, Gerçekleşmek, Gerçeküstücü, Gerekircilik, Gerektiğince, Gerginleşmek, Gerilimölçer, Gerillacılık

11 Harfli Kelimeler

Gerçekçilik, Gerçeklemek, Gerdirilmek, Gereksinmek, Gereksizlik, Gerektirici, Gerektirmek, Gerginleşme, Gerisingeri, Germanistik

10 Harfli Kelimeler

Gerçekdışı, Gerçeküstü, Gerdenbend, Gerdirilme, Gereğinden, Gerekçesiz, Gerekliıik, Gereklilik, Gereksemek, Gereksinim, Gereksinme, Gereksizce, Gerektiren, Gerektirim, Gerektirme, Geriletmek, Gerileyici, Gerilimsiz, Germanofil

9 Harfli Kelimeler

Gerçeklik, Gerçekten, Gerdaniye, Gerdanlık, Gerdirmek, Gereğince, Gereğinde, Gereğinin, Gerekçeli, Gerekince, Gerekirci, Gerekirse, Gerekseme, Gerginlik, Gericilik, Gerilemek, Geriletme, Gerileyen, Gerileyiş, Gerilimli, Gerillacı, Germanist, Germanyum, Germiyyet, Gerundium

8 Harfli Kelimeler

Gerçeğin, Gerçekçi, Gerçekli, Gerçekte, Gerdirme, Gereklik, Gerekmek, Gereksiz, Gergedan, Gergince, Geriatri, Gerileme, Gerilmek, Gerinmek

7 Harfli Kelimeler

Gerçeğe, Gerekçe, Gereken, Gerekli, Gerekme, Gerelti, Gergili, Gerilek, Gerilik, Gerilim, Geriliş, Gerilme, Geriniş, Gerinme

6 Harfli Kelimeler

Gerçek, Gerdan, Gerdek, Gerdel, Gergef, Gergen, Gergin, Gergöz, Gerici, Geride, Gerili, Gerken, Germek, Germen, Gerzek

5 Harfli Kelimeler

Geray, Gerçi, Gereç, Gerek, Geren, Gerey, Gerez, Gergi, Geriş, Geriz, Germe

4 Harfli Kelimeler

Gerd, Geri, Germ

3 Harfli Kelimeler

Ger

Bazı GER ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


ger : söz, bağlama, anlaşma, birleşme
geray : uygun, münasip, layık
gerçeğe : akıl dışı, keyfî
gerçekçi : realist
gerçekçilik : realizm
gerçekleşemez : olmaz
gerçekleşmeyecek : olmayacak duaya âmin demek
gerçekleştirilmek : yapılmak
gerçekleştirme : temin
gerçekten : hakikaten, sahi, sahiden, filhakika, filvaki, allah için, bayağı, bihakkın, bilfiil, cidden, düpedüz, elhak, fiilen, hakikat, nitekim
gerçeküstü : sürrealite
gerçeküstücülük : aklın, geleneklerin, sürrealizm
gerd : toprak
gerdenbend : gerdanlık
gerekircilik : belirlenimcilik, determinizm
gerekliıik : lüzum
gereksinim : ihtiyaç
gereksinme : ihtiyaç
gereksizce : bilasebep
gerektiğince : lâyıkıyla
gerektirmek : icap ettirmek, mucip olmak
gergi : perde, ip, kayış
gerginlik : bunalımlı, geciktirim

Bazı GER ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


gerçekçilik :

TDK:
1. isim Gerçekçi tutum ve davranış, realizm, realistlik
"Köy ve köylü de kimi oyunlarda gerçekçilikle ele alınabilmiştir." - M. And
2. Gerçekleri olduğu gibi yansıtmaya çalışan sanat çığırı, realizm, realistlik
"Çağımızda gerçekçilik akımlarının güçlenmesi, sinema sanatında da etkisini gösterdi." - N. Cumalı
3. felsefe Bilinçten bağımsız bir gerçekliğin var olduğunu benimseyen görüş, realizm, realistlik

gerdirilme :
TDK:
isim Gerdirilmek işi

gerektirme :
TDK:
isim Gerektirmek işi, istilzam

GER ile başlayan İlçe isimleri

Gerger (Adıyaman)
Germencik (Aydın)
Gerede (Bolu)
Gerze (Sinop)
Gercüş (Batman)

GER ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Gerçeğin Parçaları - Yazar: Daniel Woodrell
Görünen Gerçeğin Ötesi - Yazar: Yücel Yüksel Mert
Hayal Gerçeğin Neresinde - Yazar: Yavuz Işık
Gerçeğin Şarkısı - Yazar: Tansu Bele

Kelime Bulma Motoru