G ile başlayan 3 harfli kelimeler

Başında G harfi bulunan 3 harfli 40 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

3 Harfli Kelimeler

Gaa, Gaf, Gag, Gah, Gak, Gam, Gar, Gaz, Geç, Geh, Gel, Gem, Gen, Ger, Gey, Gez, Gıç, Gık, Gır, Git, Git, Giz, God, Gol, Göç, Gök, Göl, Gön, Göt, Göz, Gri, Gun, Gut, Guy, Güç, Gül, Güm, Gün, Gür, Güz

Bazı G ile başlayan 3 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


göz :

TDK:
1. isim, anatomi Görme organı, basar
2. Bazı deyimlerde, görme ve bakma
"Gözden geçirmek. Gözden kaybolmak. Göz önünde. Gözü keskin."
3. Oda
"Şu fakir mahallede bir göz evim olsaydı / Nasıl sevinç içinde çıkardım şu yokuşu" - Z. O. Saba
4. Bakış, görüş
"Bu sefer alacaklı gözüyle baktım."
5. Suyun topraktan kaynadığı yer, kaynak
"Asıl felaket bu pınara sırt çevirmek, bu pınarın gözlerine taş tıkamak değil de ne olurdu?" - T. Buğra
6. Delik, boşluk
"İğnenin gözü.""Köprünün gözleri karış karış kazılmıştır." - S. F. Abasıyanık
7. Çekmece
"Masanın gözleri."
8. Terazi kefesi
9. Nazar
"İnsanı gözle yiyip bitirirler." - Ö. Seyfettin
10. Sevgi, ilgi, gönül bağlantısı
"Gözden düşmek. Göze girmek."
11. Ağacın tomurcuk veren yerlerinden her biri
"Göz aşısı."
12. Bölüm, hane
"Dama tahtasında altmış dört göz vardır."
13. Bazı yaraların uç bölümü
"Çıbanın gözü."

gül :
TDK:
1. isim, bitki bilimi Gülgillerin örnek bitkisi (Rosa)
2. Bu bitkinin katmerli, genellikle kokulu olan çiçeği

gün :
TDK:
1. isim Güneş
2. Güneş ışığı
3. Gündüz
"Bütün gün yanında kalırdım." - A. Ağaoğlu
4. Yer yuvarlağının kendi ekseni etrafında bir kez dönmesiyle geçen 24 saatlik süre
"Kız kardeşi üç yıl, bir gün olsun canı sıkılmadan yaşadı Tatvan da." - N. Cumalı
5. İçinde bulunulan zaman
"Aylıkları, günün ihtiyaçları karşısında devede kulak gibi kalıyordu." - R. N. Güntekin
6. Zaman, sıra
"Ama şu son günlerde büyük bir ilerleme olmuştu kadında." - A. Kulin
7. Çağ, devir
8. İyi yaşanmış zaman
"Zavallı, gün görmedi."
9. Bayram niteliğinde özel gün
"Bugün Fransızların günü imiş."
10. Belirli günlerde ev hanımlarının konuk ağırlamak için yaptıkları toplantı
"Yarın Ayşe Hanım ın günü."
11. Tarih

G ile başlayan 3 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yüreğinin Götürdüğü Yere Git - Mini Kitap - Yazar: Susanna Tamaro
Yüreğinin Götürdüğü Yere Git - Yazar: Susanna Tamaro
Guy De Maupassant - Öyküler - Yazar: Guy De Maupassant
Boşan da Gel - Yazar: Oya Doğan
Bana Aşkla Gel - Yazar: Akif Bayrak
Bir Hırsız Bir Berbere Gel Beraber Bir İş Yapalım Demiş - Yazar: Eduardo Mendoza
Aşk Susmadan Git - Yazar: Tekgül Arı
Ayadaki Göz - Yazar: Derya Gül
S.ktir Git İsakovski - Yazar: İgor İsakovski

G ile başlayan 3 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


ZUHRUF - 12, 13: Bütün çiftleri O yaratmıştır. Ve size bineceğiniz gemiler ve hayvanlar vâretmiştir ki, böylece onların sırtına binip üzerlerine yerleşince, Rabbinizin ni'metini anarak: Bunu bizim hizmetimize vereni tesbih ve takdis ederiz, yoksa biz bunlara güç yetiremezdik, diyesiniz.
ALİ İMRAN - 126: Allah, bunu size sırf bir müjde olsun ve kalpleriniz bu sayede rahatlasın diye yaptı. Zafer, yalnızca mutlak güç ve hikmet sahibi Allah katındandır.
NİSA - 129: Üzerine düşüp uğraşsanız da kadınlar arasında âdil davranmaya güç yetiremezsiniz; bâri birisine tamamen kapılıp da diğerini askıya alınmış gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir, günahtan sakınırsanız Allah şüphesiz çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.

Kelime Bulma Motoru