GÖZ ile başlayan kelimeler

Başında GÖZ harfleri bulunan 89 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Gözetleyicilik

13 Harfli Kelimeler

Gözeneksizlik, Gözeyutarlığı, Gözlemleyerek

12 Harfli Kelimeler

Gözeneklilik, Gözlemecilik

11 Harfli Kelimeler

Gözalıcılık, Gözetiminde, Gözetlenmek, Gözetletmek, Gözetleyici, Gözetmenlik, Gözettirmek, Gözkorkutum, Gözlemcilik, Gözlemlemek, Gözlükçülük

10 Harfli Kelimeler

Gözeneksiz, Gözetilmek, Gözetlemek, Gözetleniş, Gözetlenme, Gözetletme, Gözetleyiş, Gözettirme, Gözlemleme

9 Harfli Kelimeler

Gözbebeği, Gözenekli, Gözetilme, Gözetleme, Gözlegörü, Gözlemeci, Gözlemevi, Gözlenmek, Gözletmek, Gözleyici, Gözlüksüz, Gözyuvası

8 Harfli Kelimeler

Gözalıcı, Gözaydın, Gözceğen, Gözcülük, Gözetici, Gözetlek, Gözetmek, Gözetmen, Gözlemci, Gözlemek, Gözlenme, Gözletme, Gözleyen, Gözleyiş, Gözlükçü, Gözlüklü, Gözükara, Gözükmek

7 Harfli Kelimeler

Gözaltı, Gözdağı, Gözemek, Gözenek, Gözeten, Gözetim, Gözetiş, Gözetme, Gözleği, Gözleme, Gözükme, Gözünde, Gözüpek, Gözyaşı

6 Harfli Kelimeler

Gözden, Gözeme, Gözene, Gözevi, Gözlem, Gözlük, Gözsüz, Gözucu

5 Harfli Kelimeler

Gözcü, Gözde, Gözel, Gözer, Gözgü, Gözle, Gözlü, Gözüm

4 Harfli Kelimeler

Göze, Gözü

3 Harfli Kelimeler

Göz

Bazı GÖZ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


gözalıcı : balkın, frapan, pitoresk
gözalıcılık : frapanlık, pitoresk
gözaltı : birinin, nezaret, gözetim
gözbebeği : dide, mukle
gözcü : sınavda, bekçi kalmak, dide, dideban, dikizci, erketeci, nokta
gözdağı : yıldırma, tehdit, zılgıt
göze : hücre, kaynak
gözel : güzel
gözenekli : ajurlu
gözetici : koruyucu, bakıcı, kollayıcı, sürveyan
gözetilmek : himaye görmek
gözetiminde : nezdinde
gözetlemek : korumak, başını beklemek, başınıbeklemek, dikizlemek, göz hapsine almak, gözlemek, iskandil etmek, namusuna sinek kondurmamak, tarassut etmek, taslamak
gözetleyici : dideban, dikizci
gözetleyicilik : dikizcilik
gözetme : himaye, kayıt, nezaret, vikaye
gözevi : gözyuvası
gözgü : ayna
gözkorkutum : şantaj

Bazı GÖZ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


göz :

TDK:
1. isim, anatomi Görme organı, basar
2. Bazı deyimlerde, görme ve bakma
"Gözden geçirmek. Gözden kaybolmak. Göz önünde. Gözü keskin."
3. Oda
"Şu fakir mahallede bir göz evim olsaydı / Nasıl sevinç içinde çıkardım şu yokuşu" - Z. O. Saba
4. Bakış, görüş
"Bu sefer alacaklı gözüyle baktım."
5. Suyun topraktan kaynadığı yer, kaynak
"Asıl felaket bu pınara sırt çevirmek, bu pınarın gözlerine taş tıkamak değil de ne olurdu?" - T. Buğra
6. Delik, boşluk
"İğnenin gözü.""Köprünün gözleri karış karış kazılmıştır." - S. F. Abasıyanık
7. Çekmece
"Masanın gözleri."
8. Terazi kefesi
9. Nazar
"İnsanı gözle yiyip bitirirler." - Ö. Seyfettin
10. Sevgi, ilgi, gönül bağlantısı
"Gözden düşmek. Göze girmek."
11. Ağacın tomurcuk veren yerlerinden her biri
"Göz aşısı."
12. Bölüm, hane
"Dama tahtasında altmış dört göz vardır."
13. Bazı yaraların uç bölümü
"Çıbanın gözü."

gözcülük :
TDK:
1. isim Gözcünün yaptığı iş
"Körfezde gözcülük vazifesini yapan bir düşman gemisi hareketimizi sezse, bizi pek güzel avlayabilir." - H. S. Tanrıöver
2. Göz bilimciliği

gözlükçülük :
TDK:
isim Gözlükçünün yaptığı iş

GÖZ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Gözyaşı Konağı Ada 1876 - Yazar: Şebnem İşigüzel
Siyah Gözyaşı - Uyanış - Yazar: Aret Vartanyan
Gözyaşı Taşı - Kısım 2 - Yazar: Terry Goodkind
Gözyaşı Taşı - Kısım 1 - Yazar: Terry Goodkind
Akışkan Gözetim - Yazar: Zygmunt Bauman
Mavi Gözyaşı - Yazar: Ahmet Günbay...
Aynanın Gözyaşı - Yazar: İbrahim Arslan
Gözyaşı Kapısı - Yazar: Abraham Verghese
Bir Yudum Sevgi, Bir Damla Gözyaşı - Yazar: Esra Yalçınkaya
Dökülen Gözyaşı - Yazar: Mert Yayla

GÖZ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


TUR - 19, 20: Onlara: Yaptıklarınıza karşılık sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak âfiyetle yeyin, için (denilir). Ayrıca biz onları, ceylan gözlü hûrilerle evlendirmişizdir.
VAKİA - 22, 23: Saklı inciler gibi, iri gözlü hûriler,.
SAFFAT - 48: Yanlarında güzel bakışlarını yalnız onlara tahsis etmiş, iri gözlü eşler vardır.

Kelime Bulma Motoru