GÖZ ile başlayan kelimeler

Başında GÖZ harfleri bulunan 89 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Gözetleyicilik

13 Harfli Kelimeler

Gözeneksizlik, Gözeyutarlığı, Gözlemleyerek

12 Harfli Kelimeler

Gözeneklilik, Gözlemecilik

11 Harfli Kelimeler

Gözalıcılık, Gözetiminde, Gözetlenmek, Gözetletmek, Gözetleyici, Gözetmenlik, Gözettirmek, Gözkorkutum, Gözlemcilik, Gözlemlemek, Gözlükçülük

10 Harfli Kelimeler

Gözeneksiz, Gözetilmek, Gözetlemek, Gözetleniş, Gözetlenme, Gözetletme, Gözetleyiş, Gözettirme, Gözlemleme

9 Harfli Kelimeler

Gözbebeği, Gözenekli, Gözetilme, Gözetleme, Gözlegörü, Gözlemeci, Gözlemevi, Gözlenmek, Gözletmek, Gözleyici, Gözlüksüz, Gözyuvası

8 Harfli Kelimeler

Gözalıcı, Gözaydın, Gözceğen, Gözcülük, Gözetici, Gözetlek, Gözetmek, Gözetmen, Gözlemci, Gözlemek, Gözlenme, Gözletme, Gözleyen, Gözleyiş, Gözlükçü, Gözlüklü, Gözükara, Gözükmek

7 Harfli Kelimeler

Gözaltı, Gözdağı, Gözemek, Gözenek, Gözeten, Gözetim, Gözetiş, Gözetme, Gözleği, Gözleme, Gözükme, Gözünde, Gözüpek, Gözyaşı

6 Harfli Kelimeler

Gözden, Gözeme, Gözene, Gözevi, Gözlem, Gözlük, Gözsüz, Gözucu

5 Harfli Kelimeler

Gözcü, Gözde, Gözel, Gözer, Gözgü, Gözle, Gözlü, Gözüm

4 Harfli Kelimeler

Göze, Gözü

3 Harfli Kelimeler

Göz

Bazı GÖZ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


göz : bakış, görüş, delik, boşluk, sevgi, ilgi, bölüm, hane, çekmece, tutkular, kaynak, nazar, çekme, ayn, aşı, basar, baş, dide, dünya penceresi, kafa, mimik, mor karaman, morkaraman, niş, oda, şakak, yüz
gözalıcı : balkın, frapan, pitoresk
gözaltı : birinin, nezaret, gözetim
gözbebeği : dide, mukle
gözcü : sınavda, bekçi kalmak, dide, dideban, dikizci, erketeci, nokta
gözdağı : yıldırma, tehdit, zılgıt
gözde : beğenilen, başbağ, billûr cisim, flaş, sarı benek

Bazı GÖZ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


gözlemeci :

TDK:
isim Gözleme yapan veya satan kimse

gözlemek :
TDK:
1. -i Bir şeyin olmasını veya bir kimsenin gelmesini beklemek, intizar etmek
2. Dikkatle bakmak, gözlemlemek, tarassut etmek
"Hava değişikliklerini gözlemek havacılık için önemli bir iştir."
3. İncelemek, araştırmak
4. Gizlice bakmak, gözetlemek
"Kuzum, bana kim gelip gidiyor, hep böyle gözlüyor musun?" - E. Işınsu
5. Korumak, kollamak

gözükme :
TDK:
isim Gözükmek işi
"Biraz daha tırmanınca ileride çam ormanı gözükmeye başladı." - S. F. Abasıyanık

GÖZ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Ela Gözlü Pars Celile - Yazar: Osman Balcıgil
Mavi Gözlü Dev - Yazar: Zekeriya Sertel
Altın Gözlü Kız - Yazar: Honore de Balzac
Kehribar Gözlü Tavşan - Saklı Miras - Yazar: Edmund De Waal
Altın Gözlü Kız - Yazar: Honore de Balzac
Yeşil Gözlü İnci - Yazar: Emine Alkan
Yakut Gözlü Kız - Yazar: Norah Lofts

GÖZ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


BAKARA - 255: Allah, O'ndan başka tanrı yoktur; O, hayydir, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O'na hiçbir şey gizli kalmaz. ) O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.

Kelime Bulma Motoru