GÖZ ile başlayan kelimeler

Başında GÖZ harfleri bulunan 89 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Gözetleyicilik

13 Harfli Kelimeler

Gözeneksizlik, Gözeyutarlığı, Gözlemleyerek

12 Harfli Kelimeler

Gözeneklilik, Gözlemecilik

11 Harfli Kelimeler

Gözalıcılık, Gözetiminde, Gözetlenmek, Gözetletmek, Gözetleyici, Gözetmenlik, Gözettirmek, Gözkorkutum, Gözlemcilik, Gözlemlemek, Gözlükçülük

10 Harfli Kelimeler

Gözeneksiz, Gözetilmek, Gözetlemek, Gözetleniş, Gözetlenme, Gözetletme, Gözetleyiş, Gözettirme, Gözlemleme

9 Harfli Kelimeler

Gözbebeği, Gözenekli, Gözetilme, Gözetleme, Gözlegörü, Gözlemeci, Gözlemevi, Gözlenmek, Gözletmek, Gözleyici, Gözlüksüz, Gözyuvası

8 Harfli Kelimeler

Gözalıcı, Gözaydın, Gözceğen, Gözcülük, Gözetici, Gözetlek, Gözetmek, Gözetmen, Gözlemci, Gözlemek, Gözlenme, Gözletme, Gözleyen, Gözleyiş, Gözlükçü, Gözlüklü, Gözükara, Gözükmek

7 Harfli Kelimeler

Gözaltı, Gözdağı, Gözemek, Gözenek, Gözeten, Gözetim, Gözetiş, Gözetme, Gözleği, Gözleme, Gözükme, Gözünde, Gözüpek, Gözyaşı

6 Harfli Kelimeler

Gözden, Gözeme, Gözene, Gözevi, Gözlem, Gözlük, Gözsüz, Gözucu

5 Harfli Kelimeler

Gözcü, Gözde, Gözel, Gözer, Gözgü, Gözle, Gözlü, Gözüm

4 Harfli Kelimeler

Göze, Gözü

3 Harfli Kelimeler

Göz

Bazı GÖZ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


göz : bakış, görüş, delik, boşluk, sevgi, ilgi, bölüm, hane, çekmece, tutkular, kaynak, nazar, çekme, ayn, aşı, basar, baş, dide, dünya penceresi, kafa, mimik, mor karaman, morkaraman, niş, oda, şakak, yüz
gözalıcılık : frapanlık, pitoresk
gözaltı : birinin, nezaret, gözetim
gözbebeği : dide, mukle
gözceğen : ufuk
gözcü : sınavda, bekçi kalmak, dide, dideban, dikizci, erketeci, nokta
gözcülük : dikizcilik, erketecilik, erketelik
gözde : beğenilen, başbağ, billûr cisim, flaş, sarı benek

Bazı GÖZ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


gözeneksiz :

TDK:
sıfat Gözeneği olmayan

gözlemci :
TDK:
1. isim Dikkatle, eleştirici bir gözle gözlem yapan kimse, müşahit
2. Bir konferans, kongre vb.ne katılan, genellikle söz alma ve önerge verme hakkı olmayan, toplantıları kendi veya başkası adına izleyen kimse, müşahit
3. gök bilimi Gözlemevinde gözlem yapan kimse, rasıt
4. gök bilimi Teleskop
5. spor Bir karşılaşmayı izleyip kurallara uyulup uyulmadığını bildiren rapor yazmakla görevli kimse

gözlemcilik :
TDK:
isim Gözlemcinin yaptığı iş, rasatçılık
"Bence sen bu gözlemcilik işini bırakıp bir tavuk çiftliği kurmalısın." - İ. Aral

GÖZ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


ŞUARA - 42: Firavun cevap verdi: Evet, o takdirde hiç şüphe etmeyin, gözde kimselerden de olacaksınız.

Kelime Bulma Motoru