GÖRÜ ile başlayan kelimeler

Başında GÖRÜ harfleri bulunan 67 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Görünçlükleme, Görüntüleyici, Görüştürülmek

12 Harfli Kelimeler

Görüngücülük, Görünmeyecek, Görüntülemek, Görünüşalmak, Görüştürülme

11 Harfli Kelimeler

Görüldüğünü, Görülebilen, Görülegelen, Görünçlemek, Görüntüleme, Görünürdeki, Görüştürmek

10 Harfli Kelimeler

Görülmedik, Görülmemiş, Görülmeyen, Görümcelik, Görümsetme, Görünmemek, Görünmeyen, Görüntülük, Görüntüsel, Görüntüsüz, Görünüleme, Görünürlük, Görüşalmak, Görüşmeden, Görüşmemek, Görüştürme, Görüşülmek

9 Harfli Kelimeler

Görücülük, Görüntüyü, Görünümlü, Görünürde, Görünüşlü, Görünüşte, Görüşmeci, Görüşmeyi, Görüşülme

8 Harfli Kelimeler

Görülmek, Görümlük, Görünmek, Görünmez, Görünüşü, Görüşmek, Görürsün

7 Harfli Kelimeler

Görülen, Görülme, Görümce, Görünen, Görünge, Görüngü, Görünme, Görüntü, Görünüm, Görünür, Görünüş, Görüşen, Görüşme, Görüşüm

6 Harfli Kelimeler

Görücü, Görüşü

5 Harfli Kelimeler

Görüm, Görüş

4 Harfli Kelimeler

Görü

Bazı GÖRÜ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


görücü : dünür, dünürcü
görüldüğünü : sanrılamak
görülegelen : alelade, olur şey
görülmek : karşılaşılmak, rastlanmak, seçilmek, gözler önüne serilmek, yakayı ele vermek
görülmemiş : garaip, nadide, yeni, yepyeni
görülmeyen : manevî
görüm : görümce
görümce : görüm
görümlük : vizite, vitrin
görünçlemek : temaşa etmek
görünçlükleme : mizansen
görünge : temsil, perspektif
görüngücülük : olaycılık, fenomenizm
görünmek : benzemek, azarlamak, başlamak, boy göstermek, gelmek, göstermek, gözükmek, köşe tutmak, meydana çıkmak, nabzı atmak, peydahlamak, sahneye çıkmak, sökün, tebarüz etmek, tecelli etmek, tezahür etmek, uç vermek, vurmak, zuhur etmek
görünmemek : gözden kaybetmek
görünmez : görünmeyen, beklenmeyen, gizli
görüntü : hayalet, hayal

Bazı GÖRÜ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


görülme :

TDK:
isim Görülmek işi
"Kadının tedrisi ve terakkisinde muhitin de büyük bir tesiri görülmeye başladı." - M. Ş. Esendal

görüm :
TDK:
isim Görme yetisi
"Trahom hastalığı, tedavi edilmezse görümü yok etmeye kadar varabilir."

görünmek :
TDK:
1. nsz Görülür duruma gelmek, görülür olmak, gözükmek
"Bakarım bakarım sılam görünmez / Ara yerde yıkılası dağlar var" - Karacaoğlan
2. İzlenim uyandırmak
"Bu, biraz daha inandırıcı görünüyor." - A. Kutlu
3. Benzemek, görünüşünde olmak
4. Azarlamak
"Çocuk pek azdı, biraz görünüver."
5. Gözdağı vermek

GÖRÜ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Görünmez Kentler - Yazar: Italo Calvino
Görünmez Canavarlar - Yazar: Chuck Palahniuk
Görünmez Adam - Yazar: H. G. Wells
Görünmez Kalp - Yazar: Russell D....
Babil Taşı - Görünmez Kütüphane - Yazar: Genevieve Cogman
Görünmez Hedef - Yazar: Suavi Kendiroğlu
Kolay Görünen Zor Şiir - Yazar: Coşkun Karabulut
Görünmez Cellat - Yazar: Zafer Tunç

GÖRÜ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


AHZAP - 39: O peygamberler ki Allah'ın gönderdiği emirleri duyururlar, Allah'tan korkarlar ve O'ndan başka kimseden korkmazlar. Hesap görücü olarak Allah (herkese) yeter.

Kelime Bulma Motoru