GÖÇ ile başlayan kelimeler

Başında GÖÇ harfleri bulunan 35 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Göçmenleştirmek

14 Harfli Kelimeler

Göçmenleştirme

12 Harfli Kelimeler

Göçebeleşmek, Göçmenleşmek

11 Harfli Kelimeler

Göçebeleşme, Göçmenleşme

10 Harfli Kelimeler

Göçürülmek

9 Harfli Kelimeler

Göçebelik, Göçertmek, Göçmenlik, Göçürtmek, Göçürülme

8 Harfli Kelimeler

Göçermek, Göçertme, Göçürmek, Göçürtme, Göçürücü

7 Harfli Kelimeler

Göçelge, Göçerme, Göçürme, Göçüşme

6 Harfli Kelimeler

Göçebe, Göçeri, Göçken, Göçkün, Göçmek, Göçmen, Göçücü

5 Harfli Kelimeler

Göçer, Göçme, Göçük, Göçüm, Göçüş

4 Harfli Kelimeler

Göçü

3 Harfli Kelimeler

Göç

Bazı GÖÇ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


göçertmek :

TDK:
-i Bir şeyin çökmesine sebep olmak
"Bastığı yeri göçertiyor."

göçmek :
TDK:
1. -den, -e Yerleşmek amacıyla mahalle, köy, şehir veya ülke değiştirmek
"Selanik elden çıkınca ailesi İzmir e göçmüştür." - A. İlhan
2. Bazı hayvanlar, sıcak iklimli ülkelere gitmek
3. nsz Çökmek
"Eğer bir an önce bu işin önüne geçilmezse mendirek bu seneki lodoslarda bir kat daha göçecek." - N. Hikmet
4. nsz Ölmek
5. Oturmak
"Masaların arasından geçerek localardan birine gider, göçerlerdi." - E. E. Talu

göçüm :
TDK:
isim, biyoloji Bazı kimyasal maddelerin veya ışık, ısı, elektrik vb. güçlerin etkisiyle protoplazmanın yanaşma veya uzaklaşma biçiminde olan yer değiştirmesi, taksi

GÖÇ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Bir Göçmen Kuştu O - Yazar: Ayla Kutlu
Göçmen Ruh - Yazar: Müge Sandıkçıoğlu
Göçmen Türküsü - Yazar: Hasan Savaş
Göçmen Kuş-Gökova''da Bir Finlandiyalı - Yazar: Riitta Cankoçak
Yüreklerin Göçü - Yazar: Büşra Demir
Göçmen Yıldız - Yazar: Le Clêzio
Hayaletlerin Göçü - Yazar: Pauline Melville
Turna Göçü - Yazar: Ali Akbaş

GÖÇ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


AHZAP - 20: Bunlar, düşman birliklerinin bozulup gitmedikleri evhamı içindedirler. Müttefikler ordusu yine gelecek olsa, isterler ki, çölde göçebe Araplar içinde bulunsunlar da, sizin haberlerinizi (uzaktan) sorsunlar. Zaten içinizde bulunsalardı dahi pek savaşacak değillerdi.
NUR - 22: İçinizden faziletli ve servet sahibi kimseler akrabaya, yoksullara, Allah yolunda göç edenlere (mallarından) vermeyeceklerine yemin etmesinler; bağışlasınlar; feragat göstersinler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzulamaz mısınız? Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir.
AHZAP - 50: Ey Peygamber! Mehirlerini verdiğin hanımlarını, Allah'ın sana ganimet olarak verdiği ve elinin altında bulunan cariyeleri, amcanın, halanın, dayının ve teyzenin seninle beraber göç eden kızlarını sana helâl kıldık. Bir de Peygamber kendisiyle evlenmek istediği takdirde, kendisini peygambere hibe eden mümin kadını, diğer müminlere değil, sırf sana mahsus olmak üzere (helâl kıldık). Kuşkusuz biz, hanımları ve ellerinin altında bulunan cariyeleri hakkında müminlere neyi farz kıldığımızı biliriz. (Bu hususta ne yapmaları lâzım geldiğini onlara açıkladık) ki, sana bir zorluk olmasın. Allah bağışlayandır, merhamet edendir.

Kelime Bulma Motoru