Fİ ile biten kelimeler

Sonunda harfleri bulunan 89 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

19 Harfli Kelimeler

Elektrokardiyografi

17 Harfli Kelimeler

Gayrikabilitelafi

13 Harfli Kelimeler

Fotolitografi, Telefotografi

12 Harfli Kelimeler

Bibliyografi, Biyojeografi, Daktilografi, Kardiyografi, Kromatografi, Leksikografi, Otobiyografi

11 Harfli Kelimeler

Anjiyografi, Çayırsedefi, Heterotrofi, Kriptografi, Metalografi, Stereografi, Stratigrafi

10 Harfli Kelimeler

Bifyografi, Çinkografi, Hidrografi, İkonografi, Kareografi, Kartografi, Keçisedefi, Koreografi, Oşinografi, Paleografi, Pekmezkefi, Petrografi, Pornografi, Radyografi, Sintigrafi, Stenografi

9 Harfli Kelimeler

Biyografi, Demografi, Fonografi, Gayrikafi, Gayrisafi, İdeografi, Kaligrafi, Koregrafi, Litografi, Monografi, Nomografi, Petografi, Serigrafi, Tasavvufi, Tipografi, Tomografi

8 Harfli Kelimeler

Epigrafi, Filozofi, Otografi, Ototrofi

7 Harfli Kelimeler

Camlifi, Coğrafi, Felsefi, Muntafi, Musaffi, Mündefi, Müntefi, Mürtefi, Müstafi

6 Harfli Kelimeler

Agrafi, Hanefi, Hedefi, Hurufi, Menafi, Müdafi, Münafi

5 Harfli Kelimeler

Elifi, Mahfi, Menfi, Terfi

4 Harfli Kelimeler

Amfi, Hafi, Kafi, Kufi, Nafi, Nefi, Örfi, Refi, Safi, Sofi, Sufi, Şefi, Urfi

3 Harfli Kelimeler

Afi

2 Harfli Kelimeler

Fi

Bazı Fİ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


afi : gösteriş, çalım, caka, cav, fiyaka
anjiyografi : anjiyo
bibliyografi : bibliyografya, kaynakça
biyografi : yaşamöyküsü, hayat hikâyesi, öz geçmiş, tercümeihâl
coğrafî : coğrafik
demografi : nüfus bilimi
elektrokardiyografi : kardiyografi, elektro
gayrikâfi : yetersiz, yetmez
gayrisafi : karışık, katışık
hafi : gizli, saklı, hâb-ı
hedefi : kör nişancılık
heterotrofi : dış beslenme
hidrografi : subilgisi
kaligrafi : hüsnühat, güzel yazı sanatı
kardiyografi : elektrokardiyografi
keçisedefi : keçisakalı
kromatografi : renkseme
mahfi : gizli, saklanmış
menfi : olumsuz, negatif, aksi, sürgün
metalografi : maden
monografi : tekyazım
musaffî : arıtan
müdafi : savunucu, avukat
münafi : aykırı
mündefi : defedilmiş
nafi : yararlı, kazançlı
refî : yüksek, yüce
safi : katıksız, duru

Bazı Fİ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


heterotrofi :

TDK:
isim, biyoloji Dış beslenme

monografi :
TDK:
isim Bilimsel alanlarda özel bir konu veya sorun üzerine yazılan inceleme

oşinografi :
TDK:
isim Deniz bilimi

Fİ ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Felsefi Düşün Sayı:6 Hegel ve Hegelcilik - Yazar: Kolektif
Felsefi Düşün Sayı:2 Hume Özel Sayısı - Yazar: Kolektif
Felsefi Düşün Sayı:7 Mantık - Yazar: Kolektif
Hayat Treninde Felsefi Bir Yolculuk - Yazar: M. Yüksel Arkalı
Felsefi Düşün Sayı:4 Çağdaş Siyaset Felsefesi - Yazar: Kolektif
Felsefi Şiir - Yazar: Yücel Kayıran
Felsefi Düşün Sayı:4 Çağdaş Siyaset Felsefesi - Yazar: Kolektif
Felsefi Hermenötik ve Yazarın Niyeti - Yazar: Burhanettin Tatar
Felsefi Düşün Sayı:3 Kant Özel Sayısı - Yazar: Kolektif

Kelime Bulma Motoru