FE ile başlayan 3 harfli kelimeler

Başında FE harfleri bulunan 3 harfli 5 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

3 Harfli Kelimeler

Fek, Fel, Fen, Fer, Fes

Bazı FE ile başlayan 3 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


fek :

TDK:
isim Bozma, feshetme, kesme, ayırma, koparma

fel :
TDK:
isim Görüngü

fen :
TDK:
1. isim Fizik, kimya, matematik ve biyolojiye verilen ortak ad
"Fen fakültesi."
2. Fizik, kimya, matematik ve biyolojiden elde edilen verileri iş ve yapım alanında uygulama, teknik
"Edison, bilimden çok fenne hizmet etmiştir."
3. Bilim, bilgi
"Hocalar dinde, hekimler fende ayıp yok, derlerdi." - F. R. Atay
4. Hile, hilekârlık
"Erkeğin en budalası yine karısını aldatmak fennini bulur." - H. R. Gürpınar

Kelime Bulma Motoru