FA ile biten kelimeler

Sonunda FA harfleri bulunan 45 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Gayrikabilişifa

9 Harfli Kelimeler

Darüşşifa, Müteveffa, Zevküsefa

8 Harfli Kelimeler

Aynısefa

7 Harfli Kelimeler

Mankafa, Mukaffa, Musaffa, Mustafa

6 Harfli Kelimeler

Aftafa, Bivefa, Gadifa, Istıfa, İktifa, İndifa, İntifa, İrtifa, İstifa, Karafa, Malafa

5 Harfli Kelimeler

Gayfa, Halfa, Hayfa, Kalfa, Lenfa, Menfa, Prafa, Sayfa, Tayfa, Turfa

4 Harfli Kelimeler

Alfa, Cefa, Defa, İtfa, Kafa, Kefa, Kofa, Safa, Sefa, Sofa, Şufa, Vefa, Yafa

3 Harfli Kelimeler

İfa

2 Harfli Kelimeler

Fa

Bazı FA ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


ıstıfa :

TDK:
istifa

ifa :
TDK:
1. isim Bir işi yapma, yerine getirme
2. Ödeme

sayfa :
TDK:
1. isim Üzerine yazı yazılan veya basılan bir kâğıt yaprağın iki yüzünden her biri, sahife
"Parmaklarını sayfaların arasına sokup casusun kendisine verdiği parayı aradı ve buldu." - İ. O. Anar
2. Gazete, dergi vb. yayınlarda özel bir alan için ayrılmış bölüm
"Sanat sayfası."
3. Konu

FA ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kabakçı Mustafa - Yazar: Reşad Ekrem Koçu
Şeyhülislam Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi'nin Meşrutiyet, Büyük Harp ve Mütareke Günlükleri - Yazar: Ali Suat Ürgüplü
Kabakçı Mustafa - Yazar: Ahmet Refik...
Mustafa Suphi Destanı - Yazar: Ataol Behramoğlu
Mustafa Kemal'in Romanı 1 - Yazar: Yılmaz Gürbüz
Bir İstanbul Kahramanı Bekri Mustafa - Yazar: Abdulkadir Emeksiz
Mustafa Necati Sepetçioğlu Kitapları Set 1 (24 kitap) - Yazar: Mustafa Necati...
Mustafa Satı Bey ve Eğitim Bilimi - Yazar: Mustafa Satı Bey
Mustafa Kemal'in Romanı 2 - Yazar: Yılmaz Gürbüz

FA ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


FETİH - 10: Muhakkak ki sana biat edenler ancak Allah'a biat etmektedirler. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdini bozarsa, ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah ile olan ahdine vefa gösterirse Allah ona büyük bir mükâfat verecektir.
NECM - 36, 37: Yoksa, Musa'nın ve ahdine vefa gösteren İbrahim'in sahifelerinde yazılı olanlar kendisine haber verilmedi mi?.

Kelime Bulma Motoru