FA ile başlayan İ ile biten kelimeler

Başında FA harfleri bulunan ve İ ile biten 12 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Farmakodinami

12 Harfli Kelimeler

Farmakognozi

11 Harfli Kelimeler

Farmakoloji

9 Harfli Kelimeler

Fakülteli, Faziletli

7 Harfli Kelimeler

Fantezi

6 Harfli Kelimeler

Faizci, Faizli, Fangri, Favori

5 Harfli Kelimeler

Fanti, Farsi

Bazı FA ile başlayan İ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


fantezi :

TDK:
1. isim Sonsuz, sınırsız hayal, fantazya
2. Değişik heves, değişik beğeni, değişik düşünüş
"Üstelik büyük bir taklit kabiliyeti ve fantezisi vardı." - R. N. Güntekin
3. sıfat Süslü ve türü değişik olan
"Yerinden doğrulmuş fantezi ipek çoraplarını, yeni gömleğini gururla göstererek. gülüyordu." - R. N. Güntekin
4. müzik Serbest biçimli beste veya alaturkada serbest biçimli şarkı

fanti :
TDK:
isim İskambil oyunlarında oğlan, bacak veya vale adlarıyla bilinen kâğıt

farmakoloji :
TDK:
isim, tıp (***) İlaç bilimi

FA ile başlayan İ ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


HUD - 116: Sizden önceki asırlarda yeryüzünde (insanları)  bozgunculuktan alıkoyacak faziletli kimseler bulunsaydı ya! Fakat onlardan, kurtuluşa erdirdiğimiz az bir kısmı müstesnadır (bunlar görevlerini yaptılar).   Zulmedenler ise, kendilerine verilen refahın peşine düştüler. Zaten günahkâr idiler.
NUR - 22: İçinizden faziletli ve servet sahibi kimseler akrabaya, yoksullara, Allah yolunda göç edenlere (mallarından) vermeyeceklerine yemin etmesinler; bağışlasınlar; feragat göstersinler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzulamaz mısınız? Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir.

Kelime Bulma Motoru