F ile başlayan MA ile biten kelimeler

Başında F harfi bulunan ve MA ile biten 74 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Fransızlaştırma

14 Harfli Kelimeler

Farklılaştırma

13 Harfli Kelimeler

Ferahlandırma, Fiyatlandırma

12 Harfli Kelimeler

Farksızlaşma, Fenalaştırma, Filozoflaşma, Firavunlaşma, Fotoğraflama, Fransızlaşma

11 Harfli Kelimeler

Farklılaşma, Fettanlaşma, Fısfıslanma, Fışkırtılma

10 Harfli Kelimeler

Facialaşma, Faturalama, Faydalanma, Fazlalaşma, Ferahlanma, Ferahlatma, Fıkırdaşma, Fıkırdatma, Fırçalanma, Fırçalatma, Fırıldanma, Fırıldatma, Fırınlanma, Fırınlatma, Fırlatılma, Fısfıslama, Fısıldanma, Fısıldaşma, Fışırdatma, Fiyatlanma, Fokurdatma, Formatlama, Fosfatlama, Fosurdatma, Foşurdatma

9 Harfli Kelimeler

Fenalaşma, Ferahlama, Ferahnüma, Fıkırdama, Fırçalama, Fırınlama, Fırttırma, Fısıldama, Fışıldama, Fışırdama, Fışkılama, Fışkırtma, Fokurdama, Fosurdama, Foşurdama

8 Harfli Kelimeler

Fakslama, Fantasma, Fıçılama, Fırlatma, Fıslanma, Fışkırma, Foslatma

7 Harfli Kelimeler

Fantoma, Fıkrama, Fırlama, Fıslama, Fışlama, Foslama

6 Harfli Kelimeler

Farıma, Fatıma, Feemma

5 Harfli Kelimeler

Fatma, Ferma, Firma, Forma

Bazı F ile başlayan MA ile biten kelimelerin eş anlamlıları


fakslama : fakslama
fantasma : hayal
fantoma : hayalet
farklılaşma : ayrımlaşma
fatıma : doğru, dürüst, fatma, fadime, fadik, fadiş, fatoş
fatma : fatıma, fadime, fadik, fadiş, fatoş
faydalanma : yararlanma, intifa, istifade
fazlalaşma : ziyadeleşme
feemmâ : gelince, lâkin
ferahlama : teferrüç
fışkırma : feveran
firma : işletme şirketi
forma : biçim, şekil, öğrencilerin, sporcuların, milli forma

Bazı F ile başlayan MA ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


fakslama :

TDK:
isim Belgegeçerleme işi

farksızlaşma :
TDK:
isim Farksızlaşmak işi

fenalaştırma :
TDK:
isim Fenalaştırmak işi

Kelime Bulma Motoru