F ile başlayan 9 harfli kelimeler

Başında F harfi bulunan 9 harfli 161 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Fabrikacı, Façunalık, Fagositoz, Fağfurdan, Fahişelik, Fair-play, Faizcilik, Fakirhane, Faksimile, Fakslamak, Fakülteli, Falanıncı, Falanjist, Falihayır, Familyası, Fantastik, Fantaziye, Fantezist, Faraziyat, Farfaracı, Farklılık, Farzetmek, Fasılasız, Fasletmek, Fassallık, Faşistlik, Faturasız, Faziletli, Fedakarca, Federatif, Fehametlu, Fehmetmek, Felekiyat, Felekzede, Felsefeci, Fenalaşma, Fenlenmek, Fenomenal, Feodalite, Feodalizm, Feodallik, Feracelik, Feragatli, Ferahfeza, Ferahlama, Ferahnüma, Ferasetli, Fermeneci, Fermeneli, Fersahlık, Fersizlik, Feshetmek, Fethetmek, Fetihname, Fettanlık, Fetvahane, Feyzalmak, Fıçıcılık, Fıçılamak, Fıkırdama, Fındıklık, Fırçalama, Fırdolayı, Fırınlama, Fırlatmak, Fırtınalı, Fırttırma, Fısıldama, Fıslanmak, Fıstıklık, Fışıldama, Fışırdama, Fışkılama, Fışkırdak, Fışkırmak, Fışkırtma, Fıttırmak, Fiberglas, Fidecilik, Fidelemek, Figüratif, Filanıncı, Filantrop, Filarmoni, Filhakika, Filipinli, Filizleme, Filkulağı, Filmcilik, Filogenez, Filojenez, Filoksera, Filolojik, Filotilla, Filozofça, Filozofik, Filtresiz, Finansman, Fincanlık, Fingirdek, Firkateyn, Fiskeleme, Fistanlık, Fistansız, Fişekhane, Fişlenmek, Fitilleme, Fitlenmek, Fitneleme, Fizyokrat, Fizyoloji, Fizyonomi, Flamanlar, Flitlemek, Floresans, Flüoresan, Flüorışıl, Fokurdama, Folklorcu, Folklorik, Fonetikçi, Fonksiyon, Fonografi, Fonojenik, Formaları, Formalist, Formalite, Formalizm, Formasyon, Forsmajör, Fosforışı, Fosforsuz, Foslatmak, Fosseptik, Fosurdama, Foşurdama, Fotofiniş, Fotojenik, Fotokimya, Fotometre, Fotometri, Fotomodel, Fotoroman, Fototaksi, Fotsentez, Fraksiyon, Fransızca, Fransiyum, Frapanlık, Frenlemek, Frenlenme, Frenoloji, Frezeleme, Frijidite, Friksiyon, Fuarcılık, Fukaralık, Fultaymcı, Fultaymlı, Fütuhatçı, Füzesavar

Bazı F ile başlayan 9 harfli kelimelerin eş anlamlıları


fabrikacı : *fabrikatör, fabrikatör
fahişelik : orospuluk
fair-play : dürüst oyun
fantastik : hayalî
fehametlu : büyüklük
felekiyat : astronomi, gök bilimi
feragatli : vazgeçebilen
ferahlama : teferrüç
feshetmek : bozmak, dağıtmak, kapatmak, kaldırmak, fesh etmek, lâğvetmek
fethetmek : açmak, almak, girmek, kazanmak, teshir etmek, ülke açmak
fırtınalı : çekişmeli, gürültülü, karışık
figüratif : figürlü, figürcü, betili
filânıncı : falanıncı
filmcilik : sinemacılık
filogenez : soy oluş
floresans : flüoresans
folklorcu : folklorist, halk bilimci
fonksiyon : işlev, görev
formalizm : biçimcilik
fotojenik : resmegider
fransiyum : fr
frapanlık : gözalıcılık
frenlemek : gemlemek, durdurmak, engellemek
friksiyon : ovma, ovuşturma, sürtünme

Bazı F ile başlayan 9 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


façunalık :

TDK:
isim Façuna yapmakta kullanılan tel veya sicim

fışırdama :
TDK:
isim Fışırdamak işi

Filipinli :
TDK:
özel, isim Filipin adaları halkından veya bu halkın soyundan olan kimse

Kelime Bulma Motoru