F ile başlayan 11 harfli kelimeler

Başında F harfi bulunan 11 harfli 89 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Faaliyetler, Fabrikasyon, Facialaşmak, Façasıolmak, Failimeçhul, Failimuhtar, Fakirleşmek, Farkındayız, Farklılaşma, Farklıolmak, Farmakoloji, Farmasonluk, Faşistleşme, Faturalamak, Fayansçılık, Faydalanmak, Faytonculuk, Fazlalaşmak, Fazlalıklar, Felaketzede, Feldmareşal, Felfellemek, Ferahlanmak, Ferahlatıcı, Ferahlatmak, Ferdenferda, Fersizleşme, Fertiklemek, Feshedilmek, Feshedilmiş, Fesholunmak, Fettanlaşma, Fevkalbeşer, Feyizlenmek, Feylosofluk, Fıkırdaklık, Fıkırdaşmak, Fıkırdatmak, Fındıkçılık, Fındıkkıran, Fırçalanmak, Fırçalatmak, Fırıldanmak, Fırıldatmak, Fırınlanmak, Fırınlanmış, Fırınlatmak, Fırlatılmak, Fırsatçılık, Fısfıslamak, Fısfıslanma, Fısıldanmak, Fısıldaşmak, Fısıldayıcı, Fıstıkçılık, Fıstıklamak, Fışırdatmak, Fışkırtılma, Fidyeinecat, Fihristleme, Fiilimsiler, Fikirsizlik, Filarizleme, Filizlenmek, Fingirdemek, Fingirdeşme, Firketeleme, Fitillenmek, Fiyatlanmak, Fizikokimya, Fizyolojist, Fizyoterapi, Fokurdatmak, Fonksiyonel, Fonotelgraf, Formaldehit, Formaliteci, Formatlamak, Formülleşme, Fosfatlamak, Fosforoskop, Fosilleşmek, Fosurdatmak, Foşurdatmak, Fotomekanik, Fototaktizm, Fototropizm, Francalalık, Frenkleşmek

Bazı F ile başlayan 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


faaliyetler : ameliyat
fabrikasyon : yapım
fakirleşmek : yoksullaşmak
farklılaşma : ayrımlaşma
farklıolmak : başka olmak
farmasonluk : masonluk
fazlalıklar : zevaid
feldmareşal : alman, avusturya, ingiliz
ferahlanmak : rahatlamak, açılmak, genişlemek, rahat etmek
ferahlatmak : rahatlatmak, sadıra şifa vermek, sadra şifa vermek, terfih etmek
feshedilmiş : mefsuh, münfesih
fevkalbeşer : insanüstü
feylosofluk : filozofluk
fındıkçılık : cilveli
fındıkkıran : işveli, şuh, fındık
fısıldayıcı : suflör
fiilimsiler : eylemsiler
fikirsizlik : düşüncesizlik
fitillenmek : kızdırılmak, kışkırtılmak
fiyatlanmak : pahalılaşmak
fizyolojist : fizyolog
fosforoskop : katı
fosilleşmek : taşıllaşmak, gerilemek, köhneleşmek
fototaktizm : fototaksi, ışığa göçüm

Bazı F ile başlayan 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


farmakoloji :

TDK:
isim, tıp (***) İlaç bilimi

faturalamak :
TDK:
1. -i Bir malın faturasını düzenlemek
2. Ödemeyi bir kuruluşa ve kişiye havale etmek
3. Bir görevi birine yerine getirmesi için vermek
4. Bir suçu birinin üzerine yüklemek

ferahlanmak :
TDK:
nsz Rahatlamak, üzüntü veya sıkıntısı kalmamak, açılmak, genişlemek
"Genç bir meltemle ferahlanan güneşli rıhtım kenarlarını aştık." - S. Birsel

Kelime Bulma Motoru