F ile başlayan 11 harfli kelimeler

Başında F harfi bulunan 11 harfli 89 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Faaliyetler, Fabrikasyon, Facialaşmak, Façasıolmak, Failimeçhul, Failimuhtar, Fakirleşmek, Farkındayız, Farklılaşma, Farklıolmak, Farmakoloji, Farmasonluk, Faşistleşme, Faturalamak, Fayansçılık, Faydalanmak, Faytonculuk, Fazlalaşmak, Fazlalıklar, Felaketzede, Feldmareşal, Felfellemek, Ferahlanmak, Ferahlatıcı, Ferahlatmak, Ferdenferda, Fersizleşme, Fertiklemek, Feshedilmek, Feshedilmiş, Fesholunmak, Fettanlaşma, Fevkalbeşer, Feyizlenmek, Feylosofluk, Fıkırdaklık, Fıkırdaşmak, Fıkırdatmak, Fındıkçılık, Fındıkkıran, Fırçalanmak, Fırçalatmak, Fırıldanmak, Fırıldatmak, Fırınlanmak, Fırınlanmış, Fırınlatmak, Fırlatılmak, Fırsatçılık, Fısfıslamak, Fısfıslanma, Fısıldanmak, Fısıldaşmak, Fısıldayıcı, Fıstıkçılık, Fıstıklamak, Fışırdatmak, Fışkırtılma, Fidyeinecat, Fihristleme, Fiilimsiler, Fikirsizlik, Filarizleme, Filizlenmek, Fingirdemek, Fingirdeşme, Firketeleme, Fitillenmek, Fiyatlanmak, Fizikokimya, Fizyolojist, Fizyoterapi, Fokurdatmak, Fonksiyonel, Fonotelgraf, Formaldehit, Formaliteci, Formatlamak, Formülleşme, Fosfatlamak, Fosforoskop, Fosilleşmek, Fosurdatmak, Foşurdatmak, Fotomekanik, Fototaktizm, Fototropizm, Francalalık, Frenkleşmek

Bazı F ile başlayan 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


faaliyetler : ameliyat
façasıolmak : havalı
fakirleşmek : yoksullaşmak
farkındayız : atma recep, din kardeşiyiz
farklılaşma : ayrımlaşma
farklıolmak : başka olmak
farmasonluk : masonluk
faydalanmak : yararlanmak, müstefit olmak
feldmareşal : alman, avusturya, ingiliz
felfellemek : yorulmak, afallamak, şaşırmak, dönen
fesholunmak : dağılmak
fevkalbeşer : insanüstü
feylosofluk : filozofluk
fındıkçılık : cilveli
fındıkkıran : işveli, şuh, fındık
fısfıslamak : koku
fiilimsiler : eylemsiler
fiyatlanmak : pahalılaşmak
fizyolojist : fizyolog
fizyoterapi : fizik tedavisi
formaliteci : biçimci, şekilci, şekilperest, formalist

Bazı F ile başlayan 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


fıstıkçılık :

TDK:
isim Fıstıkçının yaptığı iş

fingirdemek :
TDK:
1. nsz Dikkati çekecek kadar kırıtkan, oynak davranmak
"Senin tabirince kadın erkek hayli fingirdediler." - H. E. Adıvar
2. Gülüşerek sohbet etmek

fototropizm :
TDK:
isim, bitki bilimi Işığa doğrulum

Kelime Bulma Motoru