F ile başlayan 11 harfli kelimeler

Başında F harfi bulunan 11 harfli 89 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Faaliyetler, Fabrikasyon, Facialaşmak, Façasıolmak, Failimeçhul, Failimuhtar, Fakirleşmek, Farkındayız, Farklılaşma, Farklıolmak, Farmakoloji, Farmasonluk, Faşistleşme, Faturalamak, Fayansçılık, Faydalanmak, Faytonculuk, Fazlalaşmak, Fazlalıklar, Felaketzede, Feldmareşal, Felfellemek, Ferahlanmak, Ferahlatıcı, Ferahlatmak, Ferdenferda, Fersizleşme, Fertiklemek, Feshedilmek, Feshedilmiş, Fesholunmak, Fettanlaşma, Fevkalbeşer, Feyizlenmek, Feylosofluk, Fıkırdaklık, Fıkırdaşmak, Fıkırdatmak, Fındıkçılık, Fındıkkıran, Fırçalanmak, Fırçalatmak, Fırıldanmak, Fırıldatmak, Fırınlanmak, Fırınlanmış, Fırınlatmak, Fırlatılmak, Fırsatçılık, Fısfıslamak, Fısfıslanma, Fısıldanmak, Fısıldaşmak, Fısıldayıcı, Fıstıkçılık, Fıstıklamak, Fışırdatmak, Fışkırtılma, Fidyeinecat, Fihristleme, Fiilimsiler, Fikirsizlik, Filarizleme, Filizlenmek, Fingirdemek, Fingirdeşme, Firketeleme, Fitillenmek, Fiyatlanmak, Fizikokimya, Fizyolojist, Fizyoterapi, Fokurdatmak, Fonksiyonel, Fonotelgraf, Formaldehit, Formaliteci, Formatlamak, Formülleşme, Fosfatlamak, Fosforoskop, Fosilleşmek, Fosurdatmak, Foşurdatmak, Fotomekanik, Fototaktizm, Fototropizm, Francalalık, Frenkleşmek

Bazı F ile başlayan 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


faaliyetler : ameliyat
fabrikasyon : yapım
façasıolmak : havalı
fakirleşmek : yoksullaşmak
farkındayız : atma recep, din kardeşiyiz
farklılaşma : ayrımlaşma
farklıolmak : başka olmak
farmasonluk : masonluk
fazlalaşmak : çoğalmak, ziyadeleşmek, sayısıartmak, artmak
fazlalıklar : zevaid
felfellemek : yorulmak, afallamak, şaşırmak, dönen
ferahlanmak : rahatlamak, açılmak, genişlemek, rahat etmek
ferahlatıcı : rahatlatan, ferahfeza
ferahlatmak : rahatlatmak, sadıra şifa vermek, sadra şifa vermek, terfih etmek
fertiklemek : sıvışmak
fesholunmak : dağılmak
fevkalbeşer : insanüstü
feylosofluk : filozofluk
fidyeinecat : kurtulmalık, fidye
fiilimsiler : eylemsiler
fikirsizlik : düşüncesizlik
fitillenmek : kızdırılmak, kışkırtılmak
fiyatlanmak : pahalılaşmak
fizyoterapi : fizik tedavisi
fosforoskop : katı

Bazı F ile başlayan 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


fındıkkıran :

TDK:
1. isim Fındık ve buna benzer kabuklu yemişlerin kabuğunu kırmaya yarayan araç
2. İşveli, şuh, baştan çıkarıcı kadın

fiyatlanmak :
TDK:
nsz Bir şeyin fiyatı yükselmek, pahalılaşmak

fizyolojist :
TDK:
isim Fizyoloji bilgini, fizyolog

Kelime Bulma Motoru