EZ ile başlayan kelimeler

Başında EZ harfleri bulunan 68 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Ezberleyerek

11 Harfli Kelimeler

Ezberlenmek, Ezberletmek

10 Harfli Kelimeler

Ezbercilik, Ezberlemek, Ezberlenme, Ezberletme, Ezberleyiş, Ezercesine, Ezgilenmek, Ezilmesine, Ezilmişlik

9 Harfli Kelimeler

Ezberinde, Ezberleme, Ezdirtmek, Ezgilenme, Eziyetler, Eziyetsiz

8 Harfli Kelimeler

Ezberden, Ezdirmek, Ezdirtme, Ezelidir, Ezeliyet, Ezginlik, Eziyetli, Ezoterik

7 Harfli Kelimeler

Ezansız, Ezberci, Ezcümle, Ezdirme, Ezerler, Ezgiler, Ezgince, Eziklik, Ezilgen, Ezilmek, Ezilmiş, Eziyete, Ezofori

6 Harfli Kelimeler

Ezancı, Ezbere, Ezgili, Ezilir, Eziliş, Ezilme, Ezinti, Eziyet, Ezkaza, Ezrail

5 Harfli Kelimeler

Ezani, Ezber, Ezgiç, Ezgin, Ezici, Ezinç, Ezkar, Ezmek, Ezvac

4 Harfli Kelimeler

Ezan, Ezdi, Ezel, Ezen, Ezgi, Ezik, Ezim, Ezme

3 Harfli Kelimeler

Eza

2 Harfli Kelimeler

Ez

Bazı EZ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


eza : üzgü, sıkıntı, üzme
ezan : banlak, ezen
ezbercilik : hafızlık
ezberden : ezbere
ezberinde : belleğinde
ezberleme : ad, hıfz
ezberleyerek : ezbere
ezcümle : başlıca
ezel : öncesizlik
ezelidir : kelâm-ı arabî
ezen : ezan, ezdi, kahir
ezerler : beyler buyruğu yoksula kan ağlatır
ezgi : nağme, melodi, gidiş, yol, tarz, tempo, üzüntü, sıkıntı, ahenk, bürün, şarkı, terane, tonlama, yır
ezgiler : elhan
ezgili : melodik
ezgin : çürük, ezik, ezilmiş, mahzun
ezginlik : üzüntü, sıkıntı, ezinç
ezici : üstün, yıpratıcı, bunaltıcı, sıkıntılı, ezdi, kahir, kahir kuvvet
ezilgen : mazlum
ezilir : kıyılmak

Bazı EZ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


ezancı :

TDK:
isim Müezzin
"Han kulesinden ezancı sabah ezanını okurken hancı usulca odasına girdi." - N. Araz

ezberleme :
TDK:
isim Ezberlemek işi
"Şimdi düşünüyorum da ezberlemeye çalıştığım o kitaplardan bende, genelin dışında ne kalmış?" - A. Ağaoğlu

ezdirme :
TDK:
isim Ezdirmek işi

EZ ile başlayan İlçe isimleri

Ezine (Çanakkale)

EZ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Özcesi Ezcümle - Yazar: Mehmet Hanifi

Kelime Bulma Motoru