ET ile başlayan kelimeler

Başında ET harfleri bulunan 133 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

18 Harfli Kelimeler

Etkinlik-durgunluk

16 Harfli Kelimeler

Etkisizleştirmek

15 Harfli Kelimeler

Etkisizleştirme

14 Harfli Kelimeler

Etkinleştirici, Etkinleştirmek

13 Harfli Kelimeler

Eterleştirmek, Etkilendirmek, Etkileyicilik, Etkinleştirme, Etkisizleşmek, Etrafınıalmak

12 Harfli Kelimeler

Eterleştirme, Etiketlenmek, Etkisizleşme

11 Harfli Kelimeler

Etenelenmek, Etenesizler, Etiketçilik, Etiketlemek, Etiketlenme, Etkileşimli, Etkinleşmek, Ettirgenlik

10 Harfli Kelimeler

Etenelenme, Eteneliler, Eterleşmek, Etiketleme, Etimolojik, Etiyopyalı, Etkilenmek, Etkilenmiş, Etkileşmek, Etkileyici, Etkincilik, Etkinlemek, Etkinleşme, Etkisizlik, Etnografya, Etyemezlik

9 Harfli Kelimeler

Eteklemek, Etekleyiş, Eterlemek, Eterleşme, Etiketlik, Etiketsiz, Etilalkol, Etimoloji, Etiyoloji, Etkilemek, Etkilenme, Etkileşim, Etkileşme, Etkileyen, Etkililik, Etkinliği, Etnolojik, Etraflıca

8 Harfli Kelimeler

Etekleme, Etenesiz, Eterleme, Etiketçi, Etiketli, Etimolog, Etioloji, Etiyopya, Etkenlik, Etkileme, Etkinlik, Etkisini, Etlenmek, Etnograf, Etnoloji, Etokrasi, Ettirgen, Ettirmek

7 Harfli Kelimeler

Eteklik, Eteneli, Etibank, Etkiler, Etkimek, Etkinci, Etkisiz, Etlenme, Etnolog, Etraflı, Ettirme, Etyaran, Etyemez, Etyopya

6 Harfli Kelimeler

Etajer, Etalon, Etamin, Etanol, Etfali, Etıbba, Etiket, Etilen, Etingü, Etkili, Etkime, Etkisi, Etleri

5 Harfli Kelimeler

Etçik, Etçil, Eteği, Etene, Etige, Etime, Etken, Etkin, Etleç, Etlik, Etmek, Etmen, Etnik, Etraf, Etsiz

4 Harfli Kelimeler

Etap, Etçi, Etek, Eten, Eter, Etgü, Etik, Etil, Etiz, Etki, Etli, Etme, Etol, Etüt, Etüv

3 Harfli Kelimeler

Eti

2 Harfli Kelimeler

Et

Bazı ET ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


etçil : et obur, kartal, pars, sırtlan
eten : etene
eter : lokman ruhu, lokmanruhu
etige : öğretmen, mürebbiye
etik : ahlâkî, ahlâk bilimi, ilmiahlâk, töre bilimi
etioloji : sebep bilimi
etki : tesir, ağırlık, bulaşık, çağrışım, el, etgü, hasiyet, hüküm, intiba, yardım
etkilemek : aşılamak, dokunmak, işlemek, koymak, müessir olmak, rikkat vermek, silkelemek, tesir etmek
etkilenmek : feyzalmak, içine işlemek, müteessir olmak
etkilenmiş : müteessir
etkileşimli : interaktif
etkileyen : büyüleyici
etkileyicilik : karizma
etkincilik : aktivizm, eylemcilik
etkinlemek : etkinleştirmek
etkinleştirici : aktifleştirici
etkinleştirmek : aktifleştirmek, etkinlemek
etkinlik : çalışma, faaliyet, aktiflik, aktivite, müessiriyet

Bazı ET ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


etenelenme :

TDK:
isim, biyoloji Oğulcuk veya eklentileriyle ana arasında kimyasal değiş tokuşu sağlamak amacıyla ilgi kurma

eter :
TDK:
1. isim, kimya Oksijenli asitlerin alkollerle birleşmesinden oluşan sıvılar
2. Hekimlikte kullanılan, çok uçucu, renksiz ve kendine özgü kokusu olan bir sıvı, lokman ruhu
3. Bir tür organik yağ çözücü

etkileyici :
TDK:
sıfat Etkileyebilecek özellikte olan, karizmatik
"Oyunun biçimi yalın. Özellikle bu yalınlık etkileyici." - A. Ağaoğlu

ET ile başlayan İlçe isimleri

Etimesgut (Ankara)

ET ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Gidersen Veda Etme - Yazar: Ahmed Günbay...
Asla Pes Etme - Yazar: Mukadder Gemici
Merak Etme Anne Bacaklarım Yerinde - Yazar: Mesut Maral
Bana Veda Etme - Yazar: Anastasia Kalyoncu
Eksik Etme Yüreğinde Acıyı - Yazar: Emine Çelik
Terk Etme Beni - Yazar: Sevim Asımgil
Eksik Etme Yüreğinde Acıyı - Yazar: Emine Çelik
Şikayet Etme Şükret - Yazar: Ali Ulurasba
İntihar Etme Rehberi - Yazar: Yusuf Çifçi

ET ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


KEVSER - 1, 2, 3: (Resûlüm!) Kuşkusuz biz sana Kevser'i verdik. Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir.
NASR - 1, 2, 3: Allah'ın yardımı ve zaferi gelip de insanların bölük bölük Allah'ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit Rabbine hamdederek O'nu tesbih et ve O'ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.
MÜ'MİNUN - 118: (Resûlüm!) De ki: Bağışla ve merhamet et Rabbim! Sen merhametlilerin en iyisisin.

Kelime Bulma Motoru