ET ile başlayan kelimeler

Başında ET harfleri bulunan 133 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

18 Harfli Kelimeler

Etkinlik-durgunluk

16 Harfli Kelimeler

Etkisizleştirmek

15 Harfli Kelimeler

Etkisizleştirme

14 Harfli Kelimeler

Etkinleştirici, Etkinleştirmek

13 Harfli Kelimeler

Eterleştirmek, Etkilendirmek, Etkileyicilik, Etkinleştirme, Etkisizleşmek, Etrafınıalmak

12 Harfli Kelimeler

Eterleştirme, Etiketlenmek, Etkisizleşme

11 Harfli Kelimeler

Etenelenmek, Etenesizler, Etiketçilik, Etiketlemek, Etiketlenme, Etkileşimli, Etkinleşmek, Ettirgenlik

10 Harfli Kelimeler

Etenelenme, Eteneliler, Eterleşmek, Etiketleme, Etimolojik, Etiyopyalı, Etkilenmek, Etkilenmiş, Etkileşmek, Etkileyici, Etkincilik, Etkinlemek, Etkinleşme, Etkisizlik, Etnografya, Etyemezlik

9 Harfli Kelimeler

Eteklemek, Etekleyiş, Eterlemek, Eterleşme, Etiketlik, Etiketsiz, Etilalkol, Etimoloji, Etiyoloji, Etkilemek, Etkilenme, Etkileşim, Etkileşme, Etkileyen, Etkililik, Etkinliği, Etnolojik, Etraflıca

8 Harfli Kelimeler

Etekleme, Etenesiz, Eterleme, Etiketçi, Etiketli, Etimolog, Etioloji, Etiyopya, Etkenlik, Etkileme, Etkinlik, Etkisini, Etlenmek, Etnograf, Etnoloji, Etokrasi, Ettirgen, Ettirmek

7 Harfli Kelimeler

Eteklik, Eteneli, Etibank, Etkiler, Etkimek, Etkinci, Etkisiz, Etlenme, Etnolog, Etraflı, Ettirme, Etyaran, Etyemez, Etyopya

6 Harfli Kelimeler

Etajer, Etalon, Etamin, Etanol, Etfali, Etıbba, Etiket, Etilen, Etingü, Etkili, Etkime, Etkisi, Etleri

5 Harfli Kelimeler

Etçik, Etçil, Eteği, Etene, Etige, Etime, Etken, Etkin, Etleç, Etlik, Etmek, Etmen, Etnik, Etraf, Etsiz

4 Harfli Kelimeler

Etap, Etçi, Etek, Eten, Eter, Etgü, Etik, Etil, Etiz, Etki, Etli, Etme, Etol, Etüt, Etüv

3 Harfli Kelimeler

Eti

2 Harfli Kelimeler

Et

Bazı ET ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


etap : aşama, merhale, adım, evre
eten : etene
eter : lokman ruhu, lokmanruhu
etgü : ıyi, iyilik, etki, şiddet
etıbba : doktorlar, hekimler
etik : ahlâkî, ahlâk bilimi, ilmiahlâk, töre bilimi
etiket : miktar, teşrifat, kimlik, belirtim, titr, yafta
etiketlemek : yaftalamak
etime : yemekler
etingü : olağanüstü, fevkalade
etioloji : sebep bilimi
etiyoloji : neden bilimi
etiyopyalı : habeş, habeşî
etiz : yüksek, ulu
etkilenme : duygulanım, esin, sarsılma
etkilenmiş : müteessir
etkiler : etkileşim
etkileyicilik : karizma
etkime : tesir
etkinliği : süngüsü düşük
etkisini : alevlendirmek, dağıtmak, susturmak, şümullendirmek
etkisiz : tesirsiz, atıl, etkisizleştirmek, hatırsız, haza

Bazı ET ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


etilen :

TDK:
isim, kimya Yanıcı, renksiz, az kokulu, 0,97 yoğunluğunda karbon ve hidrojen birleşimi

Etiyopyalı :
TDK:
özel, isim Etiyopya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse, Habeş, Habeşî

etol :
TDK:
isim Genellikle kürkten, gösterişli kumaşlardan veya yün örgüden yapılmış omuz atkısı
"Omuzlarına beyaz bir etol almayı da ihmal etmedi." - A. Kulin

ET ile başlayan İlçe isimleri

Etimesgut (Ankara)

ET ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


HAC - 37: Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır; fakat O'na sadece sizin takvânız ulaşır. Sizi hidayete erdirdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanıyasınız diye O, bu hayvanları böylece sizin istifadenize verdi. (Ey Muhammed!) Güzel davrananları müjdele!  .

Kelime Bulma Motoru