EN ile başlayan kelimeler

Başında EN harfleri bulunan 208 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

18 Harfli Kelimeler

Enternasyonalcilik

16 Harfli Kelimeler

Enternasyonalizm

15 Harfli Kelimeler

Enstrümantalizm, Enterkoneksiyon, Enternasyonalci

14 Harfli Kelimeler

Endoktrinasyon, Endüstrileşmek, Endüstriyalizm, Entelektüalizm, Entelektüellik

13 Harfli Kelimeler

Endokrinoloji, Endüstrileşme, Enfrastrüktür, Engellenmeyen, Enterkonnekte, Enternasyonal

12 Harfli Kelimeler

Endekslenmek, Endişelenmek, Endişesizlik, Enjeksiyoncu, Enstrümantal, Entellektüel, Enteresanlık, Entomolojist, Entrikacılık, Envaiçeşitli

11 Harfli Kelimeler

Enayicesine, Enayileşmek, Endazelemek, Endekslemek, Endekslenme, Endişelenme, Endonezyalı, Endüstriyel, Enezeleşmek, Enformasyon, Engellenmek, Engellenmiş, Engelleyici, Enginleşmek, Enstrümancı, Entegrasyon, Entelektüel, Envestisman

10 Harfli Kelimeler

Enayileşme, Enciklemek, Endazeleme, Endeksleme, Endikasyon, Endotermik, Endüksiyon, Endüstride, Enerjiklik, Enezeleşme, Enfeksiyon, Enformatik, Engellemek, Engellenme, Engelleyen, Engelleyim, Engelleyiş, Enginleşme, Engizisyon, Enjeksiyon, Enlemesine, Enselenmek, Enstantane, Entipüften, Entomoloji, Envaiçeşit, Envaitürlü, Enversiyon

9 Harfli Kelimeler

Encikleme, Endazesiz, Enderunlu, Endikatör, Endişesiz, Endoskopi, Eneolitik, Enfarktüs, Enflasyon, Enflüanza, Enflüenza, Engebeler, Engebelik, Engebesiz, Engelemek, Engelleme, Eniklemek, Enkizitör, Enselemek, Enselenme, Enstrüman, Entarilik, Entelekya, Enteresan, Enternlik, Entrikacı

8 Harfli Kelimeler

Enallage, Enaniyet, Enayilik, Endamsız, Endazeli, Endeksli, Endirekt, Endişeli, Endoderm, Endogami, Endokrin, Endoskop, Endüstri, Enerjisi, Enfraruj, Engebeli, Engeller, Engellik, Engelsiz, Enginlik, Enikleme, Enjektör, Enkırmen, Enseleme, Ensizlik, Entelekt, Entertip, Envanter, Enversör

7 Harfli Kelimeler

Enayice, Encümen, Endamlı, Endemik, Enderun, Enenmek, Enenmiş, Enerjik, Engelli, Engerek, Enginar, Enikonu, Enkazcı, Enlilik, Enstitü, Ensülin, Entegre, Enterne, Entimem, Entrika

6 Harfli Kelimeler

Enberi, Enbiya, Enbube, Endaht, Endaze, Endeks, Endişe, Enemek, Enenme, Enerji, Enfiye, Enfüsi, Engebe, Enibaz, Enicuk, Enişte, Enlice, Entern, Enva-ı

5 Harfli Kelimeler

Enayi, Enbar, Enbik, Encam, Encek, Encik, Encir, Endam, Ender, Eneme, Eneze, Enfes, Enfüs, Engeç, Engel, Engin, Enkaz, Enkiş, Enlem, Enöte, Ensar, Enser, Ensiz, Entel, Enver, Enyar, Enzal, Enzim

4 Harfli Kelimeler

Enam, Enba, Enek, Enes, Enez, Enik, Enir, Eniş, Enli, Ense, Enva

3 Harfli Kelimeler

Ena, Eni

2 Harfli Kelimeler

En

Bazı EN ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


enallage : değişikleme
enam : halk
enayice : enayicesine
enbik : ambar
encek : yavru, enik
endamlı : boylu, gülendam
endazeli : ölçülü
endazesiz : ölçüsüz
ender : seçkin, nadir, alagaş
endişe : düşünce, tasa, korku, bulut, telâş, yüreği titremek
endişesiz : tasasız, kaygısız, yaşamak
endogami : iç evlilik
endokrinoloji : iç salgı bilimi
enemek : iğdiş etmek, burmak, hadımlaştırmak, hadım etmek
enenmiş : enek, hadım
enerji : erke, güç, kuvvet, kudret, basım, çaba, yakıt, yakut, yapa
enflüanza : grip, ingin
enfüs : nefisler, ruhlar
engellenmeyen : özgür
engelleyici : inhibe, kırıcı, yasaklayıcı
engellik : mazeret
engelsiz : mâniasız, açık

Bazı EN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


ender :

TDK:
1. sıfat Çok az, çok seyrek
"Ender fırsatlarla gittiğim bu salaşın içi bana pek sempatik gelirdi." - B. Felek
2. zarf Çok seyrek olarak, çok seyrek bir biçimde
"Gözleri, ender görülen bir acıyla gölgelendi." - Halikarnas Balıkçısı

enerji :
TDK:
1. isim, fizik Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke
"Isıl enerji. Elektrik enerjisi. Mekanik enerji."
2. Organların çalışabilmesi ve vücut ısısının sürdürülebilmesini sağlayan besin ögelerinin oluşturduğu güç
3. Manevi güç
"Size yaşamak enerjisini verecek kitaplar tavsiye ederim." - P. Safa

engel :
TDK:
1. isim Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni, mahzur, müşkül, pürüz, mânia, handikap
"Seçme ve aracılık işlevini yerine getiren dünyanın önünde ise öyle aşılması güç engeller yok gibi." - A. Ağaoğlu
2. Hemzemin geçitlerde kara yolu güvenliğini sağlamak için kullanılan açılır kapanır düzenek, bariyer
3. Herhangi bir yolu kapamak için konulan nesne, bariyer
4. Kara yollarının kenarlarına yapılan korkuluk, bariyer
5. spor Engelli koşularda, her yarışçının üzerinden atlaması gereken tahta düzenek, bariyer

EN ile başlayan İlçe isimleri

Enez (Edirne)

Kelime Bulma Motoru