EKO ile başlayan İ ile biten kelimeler

Başında EKO harfleri bulunan ve İ ile biten 5 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Ekonometri

9 Harfli Kelimeler

Ekopraksi

7 Harfli Kelimeler

Ekolali, Ekoloji, Ekonomi

Bazı EKO ile başlayan İ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


ekolâli :

TDK:
ekolali

ekoloji :
TDK:
isim Canlıların hem kendi aralarındaki hem de çevreleriyle olan ilişkilerini tek tek veya birlikte inceleyen bilim dalı
"Ekoloji o günden bugüne karşı karşıya kaldığı tehlikenin büyümesi ile orantılı bir boyutta gelişti, bir bilim hâlini aldı." - H. Taner

ekonometri :
TDK:
isim, ekonomi Ekonomik olayların açıklanmasında çok sayıda değişkeni göz önüne alarak ve karşılıklı bağıntılar kurarak teorik çalışmaların deneylerle doğrulanmasını sağlayan matematiksel yöntem

Kelime Bulma Motoru