ECİ ile biten kelimeler

Sonunda ECİ harfleri bulunan 225 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

19 Harfli Kelimeler

Pişirici-konserveci

12 Harfli Kelimeler

Çobansüzgeci, Kıraathaneci, Müstemlekeci, Özleştirmeci

11 Harfli Kelimeler

Adamsendeci, Betimlemeci, Betonarmeci, Düzenlemeci, Eleştirmeci, Formaliteci, Kahvehaneci, Kırtasiyeci, Kumarhaneci, Kütüphaneci, Narenciyeci, Pastahaneci, Perakendeci, Pişmaniyeci, Şekerlemeci, Züccaciyeci

10 Harfli Kelimeler

Belediyeci, Birahaneci, Dalavereci, Dershaneci, Göstermeci, Hariciyeci, İncelemeci, İntaniyeci, Kurabiyeci, Medeniyeci, Muhabereci, Muhasebeci, Mukabeleci, Mücadeleci, Müzakereci, Nazariyeci, Paraketeci, Riyaziyeci, Sandalyeci, Sözleşmeci, Tuhafiyeci, Veresiyeci

9 Harfli Kelimeler

Alavereci, Asabiyeci, Balgümeci, Bevliyeci, Cephaneci, Cildiyeci, Çayhaneci, Çerçeveci, Ebegümeci, Felsefeci, Fermeneci, Görüşmeci, Gözlemeci, Güvenceci, Hergeleci, İşkembeci, İşkenceci, İşletmeci, İtfaiyeci, Kemençeci, Keresteci, Kerhaneci, Kestaneci, Mefkureci, Mekkareci, Meyhaneci, Muayeneci, Nakliyeci, Nisaiyeci, Öykünmeci, Pervaneci, Rantiyeci, Seccadeci, Sermayeci, Sıhhiyeci, Sistireci, Sömürgeci, Süpürgeci, Süslemeci, Şehnameci, Şemsiyeci, Tasfiyeci, Tayyareci, Terbiyeci, Tesviyeci, Tezkereci, Tezkireci, Varyeteci, Velveleci, Yevmiyeci, Yörüngeci

8 Harfli Kelimeler

Adliyeci, Akliyeci, Ardiyeci, Bezemeci, Defineci, Denemeci, Döşemeci, Erketeci, Gazeteci, Hikayeci, Himayeci, İşlemeci, Kabareci, Karateci, Kasideci, Keşideci, Latifeci, Makineci, Maliyeci, Meşaleci, Minareci, Numuneci, Peremeci, Portreci, Şecereci, Tenekeci, Türkçeci

7 Harfli Kelimeler

Aceleci, Bahçeci, Belgeci, Besteci, Bölgeci, Cübbeci, Çergeci, Çevreci, Çizmeci, Darbeci, Dengeci, Desteci, Döğmeci, Dökmeci, Dövmeci, Düğmeci, Düzmeci, Fitneci, Frezeci, Güfteci, Gülleci, Haddeci, Hamleci, Haybeci, Heybeci, Hülleci, İdareci, İradeci, Kahveci, Kaideci, Kebzeci, Kirdeci, Klişeci, Korseci, Köfteci, Lehçeci, Listeci, Maddeci, Meyveci, Midyeci, Müjdeci, Mülteci, Mürteci, Nükteci, Parkeci, Perdeci, Projeci, Sahteci, Sebzeci, Seçmeci, Sedyeci, Silmeci, Simgeci, Sirkeci, Şifreci, Şüpheci, Tekneci, Tümleci, Ulufeci, Vezneci, Yermeci, Yetkeci, Yüzdeci, Zenneci

6 Harfli Kelimeler

Apreci, Büfeci, Cebeci, Çeteci, Deveci, Düveci, Düyeci, Eldeci, Evdeci, Fideci, Gececi, Göreci, Hececi, Hileci, İğneci, İlkeci, İmgeci, Kaleci, Keçeci, Keleci, Keseci, Köleci, Küfeci, Lekeci, Lüleci, Mezeci, Mideci, Mineci, Müzeci, Ökçeci, Özgeci, Pideci, Şişeci, Tefeci, Tereci, Töreci

4 Harfli Kelimeler

Neci, Seci, Şeci

3 Harfli Kelimeler

Eci

Bazı ECİ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


aceleci : telâşlı, ivecen, canı tez, farfara, fırtına gibi, içi tez, iveğen, kıvrak, sabırsız, tez canlı, acul, evecen, evgin
adamsendeci : tutumuna, umursamaz
betimlemeci : tasvirci
dalavereci : aferist, anasının gözü, dümenci, kolpocu, polimce, polimci
desteci : desteleyici
döğmeci : dövmeci
dökmeci : dökümcü
düveci : dövücü, dövüşçü
eldeci : zilyet
göstermeci : teşhirci, ut açıcı
güvenceci : garantör
kaideci : kuralcı
lâtifeci : şakacı
maddeci : materyalist, para, özdekçi
muayeneci : araştıran
müjdeci : muştucu, öncü, mübeşşir
mürteci : gerici
nakliyeci : taşımacı
nazariyeci : teorisyen, kuramcı
öykünmeci : öykünen, taklitçi
perdeci : perdedar
riyaziyeci : matematikçi
seçmeci : eklektik
simgeci : sembolist

Bazı ECİ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


felsefeci :

TDK:
1. isim Felsefe incelemeleri yapan kimse
2. Felsefe öğretmeni

hececi :
TDK:
1. isim Hece ölçüsüyle şiir yazan şair
2. edebiyat Millî Edebiyat döneminde hece ölçüsüyle şiirler yazan beş şairden her biri
"Hececiler kendilerinden sonra yeni bir edebî neslin yetişmediğini söylüyorlar." - S. F. Abasıyanık

köfteci :
TDK:
1. isim Köfte yapıp satan kimse
2. Köfte satılan veya yenilen yer
"Üçgen kaldırıma düşen köşede, bir köfteci dükkânı vardı." - N. Cumalı

Kelime Bulma Motoru