E ile biten 14 harfli kelimeler

Sonunda E harfi bulunan 14 harfli 78 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Askerileştirme, Bazıbölgelerde, Bedbinleştirme, Bilinçlendirme, Çirkinleştirme, Devletleştirme, Dikkatsizlikle, Dinginleştirme, Efsaneleştirme, Ehlileştirilme, Faşistleştirme, Formülleştirme, Gençleştirilme, Gerçekleştirme, Gerginleştirme, Globalleştirme, Göçmenleştirme, Gramsantimetre, Gülünçleştirme, Gümrüklendirme, Güncelleştirme, Heykelleştirme, Hiddetlendirme, Hikayeleştirme, Hükmedercesine, İnterferometre, Kademelendirme, Kadifeleştirme, Kanserleştirme, Keskinleştirme, Kıymetiharbiye, Kıymetlendirme, Kıymetleştirme, Kilometrelerce, Klorürlendirme, Klorürleştirme, Konvertibilite, Kopolimerleşme, Kuvvetlendirme, Kuvvetleştirme, Lezzetlendirme, Makineleştirme, Medenileştirme, Menafiiumumiye, Merkezleştirme, Mesahaisathiye, Mevcudiyetinde, Mevzuubahsetme, Modernleştirme, Müstehcenleşme, Müzminleştirme, Neticelendirme, Nitelendirilme, Normalleştirme, Ödevlendirilme, Perçinleştirme, Ruhsarçruhsare, Sanayileştirme, Santimantalite, Sembolleştirme, Seyrekleştirme, Sistemleştirme, Sosyalleştirme, Structuralisme, Süblimleştirme, Şiddetlendirme, Taksitlendirme, Tarifelendirme, Tembelleştirme, Termikleştirme, Töhmetlendirme, Türkçeleştirme, Ufunetlendirme, Ülküleştirilme, Vazifelendirme, Vesaitinakliye, Yersizleştirme, Yüzsüzleştirme

Bazı E ile biten 14 harfli kelimelerin eş anlamlıları


devletleştirme : nationalization, kamulaştırma
ehlîleştirilme : evcilleştirilme
gerçekleştirme : temin
globalleştirme : küreselleştirme
hükmedercesine : hâkimane
interferometre : girişimölçer
kıymetiharbiye : geçerlilik, değer, önem
kıymetlendirme : değerlendirme
konvertibilite : çevrilgenlik
kuvvetlendirme : pekitme, tahkim, takviye
kuvvetleştirme : tekit
mevcudiyetinde : gözü önünde
neticelendirme : sonuçlandırma
ruhsarçruhsare : yanak
sembolleştirme : tahayyül
seyrekleştirme : seyreltme
vazifelendirme : tavzif
vesaitinakliye : taşıtlar
yersizleştirme : yörüngeci

Bazı E ile biten 14 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


interferometre :

TDK:
isim Girişimölçer

perçinleştirme :
TDK:
isim Perçinleştirmek işi

taksitlendirme :
TDK:
isim Taksitlendirmek işi
"Kanun taksitle ödemeyi öngörebileceği bu hâllerde taksitlendirme süresi beş yılı aşamaz." - Anayasa

Kelime Bulma Motoru