E ile başlayan YA ile biten kelimeler

Başında E harfi bulunan ve YA ile biten 13 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Elektrokimya

11 Harfli Kelimeler

Eskatologya

10 Harfli Kelimeler

Etnografya

9 Harfli Kelimeler

Entelekya

8 Harfli Kelimeler

Ekseriya, Etiyopya

7 Harfli Kelimeler

Estonya, Etyopya

6 Harfli Kelimeler

Enbiya, Eşkıya, Eşkiya, Evliya

4 Harfli Kelimeler

Eşya

Bazı E ile başlayan YA ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


eşya :

TDK:
isim Türlü amaçlarla kullanılan, insan yapısı, taşınabilir cansız nesneler
"Güçlük, ev bulmak ve eşyayı taşımak derdiyle başlar." - B. Felek

E ile başlayan YA ile biten İlçe isimleri

Ereğli / Konya (Konya)

E ile başlayan YA ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Evliya Çelebi'den Seçmeler - Yazar: Evliya Çelebi
Evliya Tezkireleri - Yazar: Feridüddin Attar
Evliya Çelebi Seyahatnamesi - Yazar: Evliya Çelebi
Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nden Seçmeler - Yazar: Baki Asiltürk
Evliya Çelebi Seyahatnamesi (2 Cilt Takım) - Yazar: Evliya Çelebi
Eşkıyalık ve Eşkıya Türküleri - Yazar: Mehmet Bayrak
Evliya Çelebi ve Ahit Sandığı - Yazar: Sultan Polat
Evliya Çelebi Seyahatname Seçmeler - Yazar: Rıfat Özçöllü
Evliya Çelebi ve Ahit Sandığı - Yazar: Sultan Polat

E ile başlayan YA ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


RAD - 17: O, gökten su indirdi de vâdiler kendi hacimlerince sel olup aktı. Bu sel, üste çıkan bir köpüğü yüklenip götürdü. Süs veya (diğer) eşya yapmak isteyerek ateşte erittikleri şeylerden de buna benzer köpük olur. İşte Allah hak ile bâtıla böyle misal verir. Köpük atılıp gider. İnsanlara fayda veren şeye gelince, o yeryüzünde kalır. İşte Allah böyle misaller getirir.
MERYEM - 74: Onlardan önce de, eşya ve görünüş bakımından daha güzel olan nice nesiller helâk ettik.

Kelime Bulma Motoru