E ile başlayan YA ile biten kelimeler

Başında E harfi bulunan ve YA ile biten 13 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Elektrokimya

11 Harfli Kelimeler

Eskatologya

10 Harfli Kelimeler

Etnografya

9 Harfli Kelimeler

Entelekya

8 Harfli Kelimeler

Ekseriya, Etiyopya

7 Harfli Kelimeler

Estonya, Etyopya

6 Harfli Kelimeler

Enbiya, Eşkıya, Eşkiya, Evliya

4 Harfli Kelimeler

Eşya

Bazı E ile başlayan YA ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


enbiya :

TDK:
isim, din b. (***) Nebiler, kendilerine kitap indirilmemiş peygamberler

entelekya :
TDK:
isim, felsefe Aristo ya göre, her varlığın erişmeye yöneldiği olgunluk durumu

eşya :
TDK:
isim Türlü amaçlarla kullanılan, insan yapısı, taşınabilir cansız nesneler
"Güçlük, ev bulmak ve eşyayı taşımak derdiyle başlar." - B. Felek

E ile başlayan YA ile biten İlçe isimleri

Ereğli / Konya (Konya)

E ile başlayan YA ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Evliya Çelebi'den Seçmeler - Yazar: Evliya Çelebi
Evliya Tezkireleri - Yazar: Feridüddin Attar
Evliya Çelebi Seyahatnamesi - Yazar: Evliya Çelebi
Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nden Seçmeler - Yazar: Baki Asiltürk
Evliya Çelebi Seyahatnamesi (2 Cilt Takım) - Yazar: Evliya Çelebi
Eşkıyalık ve Eşkıya Türküleri - Yazar: Mehmet Bayrak
Evliya Çelebi ve Ahit Sandığı - Yazar: Sultan Polat
Evliya Çelebi Seyahatname Seçmeler - Yazar: Rıfat Özçöllü
Evliya Çelebi ve Ahit Sandığı - Yazar: Sultan Polat

Kelime Bulma Motoru