E ile başlayan 11 harfli kelimeler

Başında E harfi bulunan 11 harfli 106 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Ebedileşmek, Eblehleşmek, Eczacılıkta, Efsaneleşme, Egemenliğin, Egosantrist, Egosantrizm, Egzomorfizm, Eğitilmemiş, Eğitimcilik, Eğitmeyurdu, Eğlendirici, Eğlendirmek, Ehemmiyetli, Ehliyetname, Einsteinium, Eklemlenmek, Eklemsizler, Ekleştirmek, Ekseriyetle, Eksicikleri, Eksiklenmek, Eksikliğini, Eksiklikler, Eksiksizlik, Eksiltilmek, Eksiltmeler, Ekspansiyon, Ekspozisyon, Elastikiyet, Eleğimsağma, Elektriksiz, Elektroloji, Elektroskop, Eleştirilme, Eleştirimci, Eleştirmeci, Eleştirmeli, Eliminasyon, Elkoyuculuk, Emanetçilik, Emanetullah, Embriyoloji, Emperyalist, Emperyalizm, Emsalsizlik, Enayicesine, Enayileşmek, Endazelemek, Endekslemek, Endekslenme, Endişelenme, Endonezyalı, Endüstriyel, Enezeleşmek, Enformasyon, Engellenmek, Engellenmiş, Engelleyici, Enginleşmek, Enstrümancı, Entegrasyon, Entelektüel, Envestisman, Epikürcülük, Eradikasyon, Erdemsizlik, Ergenleşmek, Erginlenmek, Erginleşmek, Erkeçsakalı, Erkeklenmek, Erkekleşmek, Erketecilik, Eroinmanlık, Esirgemeden, Esirgememek, Esirgemeyen, Eskatologya, Esmayıhüsna, Esmerleşmek, Esnekleşmek, Esperantocu, Esrarkeşlik, Eşcinsellik, Eşleştirmek, Etenelenmek, Etenesizler, Etiketçilik, Etiketlemek, Etiketlenme, Etkileşimli, Etkinleşmek, Ettirgenlik, Evcilleşmek, Evhamlanmak, Evladiyelik, Evlendirmek, Evleviyetle, Evlilikdışı, Evliyaullah, Evrensellik, Evvelemirde, Eylemsizlik, Ezberlenmek, Ezberletmek

Bazı E ile başlayan 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


ebedîleşmek : sonsuzlaşmak, ölümsüzleşmek, bengileşmek
eczacılıkta : sodyum fosfat
egemenliğin : milli egemenlik
egosantrist : benözekçi
egosantrizm : beniçincilik, benözekçilik
eğitilmemiş : eğitimsiz
ehemmiyetli : önemli, mühim
einsteinium : es
ekleştirmek : vurmak
eksikliğini : iyileştirmek, kusur aramak
eksiksizlik : kemal
eksiltmeler : tenkisat
ekspozisyon : sergi
elâstikiyet : esneklik
eleştirmeci : eleştirmen, tenkitçi, münekkit, eleştirici
eleştirmeli : eleştirel, tenkidî, tenkitli
eliminasyon : eleme, çıkarma, dışarıda, bırakma
elkoyuculuk : emperyalizm
emperyalizm : yayılmacılık, elkoyuculuk, yayılımcılık
emsalsizlik : eşsizlik
enformasyon : danışma, tanıtma, haberleşme
engellenmek : dinamitlenmek, kösteklenmek, yasaklanmak
enstrümancı : onarımı
entegrasyon : bütünleşme, birleşme, uyum
entelektüel : bilim, aydın, münevver, entellektüel
envestisman : yatırım

Bazı E ile başlayan 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


eleştirimci :

TDK:
isim, felsefe Eleştirmen

endazelemek :
TDK:
-i Endaze ile ölçmek

engellenmek :
TDK:
nsz Engel olunmak
"Bundan sonradır ki nazil olan bir ilahi emirle bu iş kökünden engellendi." - N. F. Kısakürek

Kelime Bulma Motoru