E ile başlayan 11 harfli kelimeler

Başında E harfi bulunan 11 harfli 106 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Ebedileşmek, Eblehleşmek, Eczacılıkta, Efsaneleşme, Egemenliğin, Egosantrist, Egosantrizm, Egzomorfizm, Eğitilmemiş, Eğitimcilik, Eğitmeyurdu, Eğlendirici, Eğlendirmek, Ehemmiyetli, Ehliyetname, Einsteinium, Eklemlenmek, Eklemsizler, Ekleştirmek, Ekseriyetle, Eksicikleri, Eksiklenmek, Eksikliğini, Eksiklikler, Eksiksizlik, Eksiltilmek, Eksiltmeler, Ekspansiyon, Ekspozisyon, Elastikiyet, Eleğimsağma, Elektriksiz, Elektroloji, Elektroskop, Eleştirilme, Eleştirimci, Eleştirmeci, Eleştirmeli, Eliminasyon, Elkoyuculuk, Emanetçilik, Emanetullah, Embriyoloji, Emperyalist, Emperyalizm, Emsalsizlik, Enayicesine, Enayileşmek, Endazelemek, Endekslemek, Endekslenme, Endişelenme, Endonezyalı, Endüstriyel, Enezeleşmek, Enformasyon, Engellenmek, Engellenmiş, Engelleyici, Enginleşmek, Enstrümancı, Entegrasyon, Entelektüel, Envestisman, Epikürcülük, Eradikasyon, Erdemsizlik, Ergenleşmek, Erginlenmek, Erginleşmek, Erkeçsakalı, Erkeklenmek, Erkekleşmek, Erketecilik, Eroinmanlık, Esirgemeden, Esirgememek, Esirgemeyen, Eskatologya, Esmayıhüsna, Esmerleşmek, Esnekleşmek, Esperantocu, Esrarkeşlik, Eşcinsellik, Eşleştirmek, Etenelenmek, Etenesizler, Etiketçilik, Etiketlemek, Etiketlenme, Etkileşimli, Etkinleşmek, Ettirgenlik, Evcilleşmek, Evhamlanmak, Evladiyelik, Evlendirmek, Evleviyetle, Evlilikdışı, Evliyaullah, Evrensellik, Evvelemirde, Eylemsizlik, Ezberlenmek, Ezberletmek

Bazı E ile başlayan 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


ebedîleşmek : sonsuzlaşmak, ölümsüzleşmek, bengileşmek
eczacılıkta : sodyum fosfat
egosantrizm : beniçincilik, benözekçilik
eğitmeyurdu : ıslahevi
eğlendirici : eğlendiren, atraksiyon, gıdıklamak, maskara, maskaralaşmak, maskaralık
eğlendirmek : gülmece, oyalamak
ehemmiyetli : önemli, mühim
ehliyetname : ehliyet, sürücü belgesi
ekleştirmek : vurmak
eksicikleri : metal şerit kuramı
eksiksizlik : kemal
eksiltmeler : tenkisat
ekspozisyon : sergi
elâstikiyet : esneklik
eleğimsağma : alâimisema, gökkuşağı, gök kuşağı
eleştirmeci : eleştirmen, tenkitçi, münekkit, eleştirici
eleştirmeli : eleştirel, tenkidî, tenkitli
eliminasyon : eleme, çıkarma, dışarıda, bırakma
emperyalizm : yayılmacılık, elkoyuculuk, yayılımcılık
emsalsizlik : eşsizlik
endüstriyel : sınaî, işleyimsel, bina, biyokimya mütehassısı, metot mühendisi
enformasyon : danışma, tanıtma

Bazı E ile başlayan 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


ekspozisyon :

TDK:
isim Sergileme

endüstriyel :
TDK:
sıfat Sınai
"Toplama kamplarında, endüstriyel insan öldürme düzenleri bile kurmuşlardı." - A. Boysan

ergenleşmek :
TDK:
1. nsz Döl verebilecek erişkin duruma gelmiş olmak, erinleşmek, akil baliğ olmak, büluğa ermek
2. Rüşdünü ispat etme yaşına gelmiş olmak, erinleşmek, akil baliğ olmak, büluğa ermek

Kelime Bulma Motoru