E ile başlayan 11 harfli kelimeler

Başında E harfi bulunan 11 harfli 106 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Ebedileşmek, Eblehleşmek, Eczacılıkta, Efsaneleşme, Egemenliğin, Egosantrist, Egosantrizm, Egzomorfizm, Eğitilmemiş, Eğitimcilik, Eğitmeyurdu, Eğlendirici, Eğlendirmek, Ehemmiyetli, Ehliyetname, Einsteinium, Eklemlenmek, Eklemsizler, Ekleştirmek, Ekseriyetle, Eksicikleri, Eksiklenmek, Eksikliğini, Eksiklikler, Eksiksizlik, Eksiltilmek, Eksiltmeler, Ekspansiyon, Ekspozisyon, Elastikiyet, Eleğimsağma, Elektriksiz, Elektroloji, Elektroskop, Eleştirilme, Eleştirimci, Eleştirmeci, Eleştirmeli, Eliminasyon, Elkoyuculuk, Emanetçilik, Emanetullah, Embriyoloji, Emperyalist, Emperyalizm, Emsalsizlik, Enayicesine, Enayileşmek, Endazelemek, Endekslemek, Endekslenme, Endişelenme, Endonezyalı, Endüstriyel, Enezeleşmek, Enformasyon, Engellenmek, Engellenmiş, Engelleyici, Enginleşmek, Enstrümancı, Entegrasyon, Entelektüel, Envestisman, Epikürcülük, Eradikasyon, Erdemsizlik, Ergenleşmek, Erginlenmek, Erginleşmek, Erkeçsakalı, Erkeklenmek, Erkekleşmek, Erketecilik, Eroinmanlık, Esirgemeden, Esirgememek, Esirgemeyen, Eskatologya, Esmayıhüsna, Esmerleşmek, Esnekleşmek, Esperantocu, Esrarkeşlik, Eşcinsellik, Eşleştirmek, Etenelenmek, Etenesizler, Etiketçilik, Etiketlemek, Etiketlenme, Etkileşimli, Etkinleşmek, Ettirgenlik, Evcilleşmek, Evhamlanmak, Evladiyelik, Evlendirmek, Evleviyetle, Evlilikdışı, Evliyaullah, Evrensellik, Evvelemirde, Eylemsizlik, Ezberlenmek, Ezberletmek

Bazı E ile başlayan 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


egemenliğin : milli egemenlik
egosantrist : benözekçi
eğitilmemiş : eğitimsiz
eğitmeyurdu : ıslahevi
eğlendirmek : gülmece, oyalamak
ehemmiyetli : önemli, mühim
ekleştirmek : vurmak
eksiklikler : nekais
ekspozisyon : sergi
elektroloji : elektrik
eleştirmeci : eleştirmen, tenkitçi, münekkit, eleştirici
eleştirmeli : eleştirel, tenkidî, tenkitli
eliminasyon : eleme, çıkarma, dışarıda, bırakma
elkoyuculuk : emperyalizm
emperyalist : elkoyucu, yayılımcı, yayılmacı
emsalsizlik : eşsizlik
endüstriyel : sınaî, işleyimsel, bina, biyokimya mütehassısı, metot mühendisi
engellenmek : dinamitlenmek, kösteklenmek, yasaklanmak
engellenmiş : inhibe, tutulmuş
enstrümancı : onarımı
entelektüel : bilim, aydın, münevver, entellektüel
envestisman : yatırım
erdemsizlik : faziletsizlik
erginleşmek : dolmak, geyik etine girmek, reşit olmak, tekemmül etmek
erkeçsakalı : çayırmelikesi

Bazı E ile başlayan 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


ekspozisyon :

TDK:
isim Sergileme

eleğimsağma :
TDK:
isim, meteoroloji Gökkuşağı
"Parça parça açılan minimini eleğimsağmalarda bütün renkler kaynaşıyordu." - Ö. Seyfettin

emsalsizlik :
TDK:
isim Emsalsiz olma durumu

E ile başlayan 11 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Habermas - Entelektüel Bir Biyografi - Yazar: Matthew G. Specter
Entelektüel Anlatıyı mı Savunuyorum? - Yazar: Mehmet Rifat

Kelime Bulma Motoru