E ile başlayan 11 harfli kelimeler

Başında E harfi bulunan 11 harfli 106 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Ebedileşmek, Eblehleşmek, Eczacılıkta, Efsaneleşme, Egemenliğin, Egosantrist, Egosantrizm, Egzomorfizm, Eğitilmemiş, Eğitimcilik, Eğitmeyurdu, Eğlendirici, Eğlendirmek, Ehemmiyetli, Ehliyetname, Einsteinium, Eklemlenmek, Eklemsizler, Ekleştirmek, Ekseriyetle, Eksicikleri, Eksiklenmek, Eksikliğini, Eksiklikler, Eksiksizlik, Eksiltilmek, Eksiltmeler, Ekspansiyon, Ekspozisyon, Elastikiyet, Eleğimsağma, Elektriksiz, Elektroloji, Elektroskop, Eleştirilme, Eleştirimci, Eleştirmeci, Eleştirmeli, Eliminasyon, Elkoyuculuk, Emanetçilik, Emanetullah, Embriyoloji, Emperyalist, Emperyalizm, Emsalsizlik, Enayicesine, Enayileşmek, Endazelemek, Endekslemek, Endekslenme, Endişelenme, Endonezyalı, Endüstriyel, Enezeleşmek, Enformasyon, Engellenmek, Engellenmiş, Engelleyici, Enginleşmek, Enstrümancı, Entegrasyon, Entelektüel, Envestisman, Epikürcülük, Eradikasyon, Erdemsizlik, Ergenleşmek, Erginlenmek, Erginleşmek, Erkeçsakalı, Erkeklenmek, Erkekleşmek, Erketecilik, Eroinmanlık, Esirgemeden, Esirgememek, Esirgemeyen, Eskatologya, Esmayıhüsna, Esmerleşmek, Esnekleşmek, Esperantocu, Esrarkeşlik, Eşcinsellik, Eşleştirmek, Etenelenmek, Etenesizler, Etiketçilik, Etiketlemek, Etiketlenme, Etkileşimli, Etkinleşmek, Ettirgenlik, Evcilleşmek, Evhamlanmak, Evladiyelik, Evlendirmek, Evleviyetle, Evlilikdışı, Evliyaullah, Evrensellik, Evvelemirde, Eylemsizlik, Ezberlenmek, Ezberletmek

Bazı E ile başlayan 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


eczacılıkta : sodyum fosfat
egosantrist : benözekçi
egosantrizm : beniçincilik, benözekçilik
eğlendirmek : gülmece, oyalamak
ehliyetname : ehliyet, sürücü belgesi
ekleştirmek : vurmak
ekseriyetle : genellikle, çoğunlukla, çoklukla
eksicikleri : metal şerit kuramı
eksikliğini : iyileştirmek, kusur aramak
eksiklikler : nekais
eksiksizlik : kemal
eksiltmeler : tenkisat
ekspansiyon : yayılım
eleğimsağma : alâimisema, gökkuşağı, gök kuşağı
elektroloji : elektrik
elektroskop : yükgözler
eleştirmeli : eleştirel, tenkidî, tenkitli
elkoyuculuk : emperyalizm
emperyalist : elkoyucu, yayılımcı, yayılmacı
emperyalizm : yayılmacılık, elkoyuculuk, yayılımcılık
enayicesine : enayice
engellenmek : dinamitlenmek, kösteklenmek, yasaklanmak
engellenmiş : inhibe, tutulmuş
epikürcülük : epikurosçuluk
erdemsizlik : faziletsizlik
erginleşmek : dolmak, geyik etine girmek, reşit olmak, tekemmül etmek
erkeçsakalı : çayırmelikesi, keçisakalı
erketecilik : gözcülük, dikizcilik

Bazı E ile başlayan 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


enayileşmek :

TDK:
nsz Enayi durumuna düşmek
"Sen de enayileşme öyleyse. Bu yaşa kadar kadın mı görmesin?" - N. Cumalı

ergenleşmek :
TDK:
1. nsz Döl verebilecek erişkin duruma gelmiş olmak, erinleşmek, akil baliğ olmak, büluğa ermek
2. Rüşdünü ispat etme yaşına gelmiş olmak, erinleşmek, akil baliğ olmak, büluğa ermek

esmayıhüsnâ :
TDK:
esmayıhüsna

Kelime Bulma Motoru