DUY ile başlayan kelimeler

Başında DUY harfleri bulunan 98 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Duyarsızlaştırmak, Duyumsuzlaştırıcı, Duyumsuzlaştırmak

16 Harfli Kelimeler

Duyarsızlaştırma

14 Harfli Kelimeler

Duyarsızlaşmak, Duygulandırmak, Duygusuzlaşmak

13 Harfli Kelimeler

Duyarsızlaşma, Duygulandıran, Duygulandırma, Duyumsamazlık

12 Harfli Kelimeler

Duyargalılar, Duyultulamak, Duyurulmayan

11 Harfli Kelimeler

Duyarsızlık, Duygudaşlık, Duygulanmak, Duygulanmış, Duygusallık, Duygusuzluk, Duymamazlık, Duyulabilen, Duyumsatmak, Duyumsuzluk, Duyurulması

10 Harfli Kelimeler

Duyarlıklı, Duyarlılık, Duygulanım, Duygulanış, Duygulanma, Duygululuk, Duyulmamış, Duyumculuk, Duyumölçer, Duyumsamak, Duyumsatma, Duyurmamak, Duyurulmak

9 Harfli Kelimeler

Duyguları, Duygunluk, Duymazlık, Duyultucu, Duyumsama, Duyurulan, Duyurulma

8 Harfli Kelimeler

Duyargan, Duyarlık, Duyarsız, Duygudan, Duygudaş, Duygular, Duygusal, Duygusuz, Duyulmak, Duyulmaz, Duyulmuş, Duyulsun, Duyumlar, Duyumsal, Duyumsuz, Duyurmak, Duyurucu, Duyuüstü

7 Harfli Kelimeler

Duyarca, Duyarga, Duyarlı, Duyduğu, Duyguca, Duygulu, Duygusu, Duyulan, Duyulma, Duyultu, Duyulur, Duyumlu, Duyuran, Duyurma, Duyurum, Duyusal, Duyuşan

6 Harfli Kelimeler

Duyarı, Duygan, Duygun, Duymak, Duynak, Duysal, Duyucu, Duyuru

5 Harfli Kelimeler

Duyan, Duyar, Duygu, Duyma, Duyuk, Duyum, Duyur, Duyuş

4 Harfli Kelimeler

Duyu

3 Harfli Kelimeler

Duy

Bazı DUY ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


duyar : duygulu, duyarlı, duygun, hassas, hisli
duyarca : alerji
duyarga : lâmise, anten
duyargan : alerjen
duyarı : duyarlılık, hislilik
duyarlı : hassas, duyar, şair
duyarlılık : duyarı, duyuş, empati
duyduğu : tanık
duygudaş : sempatizan, sempatik
duygulandıran : içli
duygulanma : tahassüs, duygulanım, ihtisas, kabarma
duygulanmak : gözleri yaşarmak, hislenmek, içine işlemek, içlenmek, kendinden geçmek, mütehassis olmak, yüreği titremek
duyguları : mimik
duygululuk : çabuk, içlilik, santimantalite
duygun : duygulu, duyar, hassas
duygunluk : hassasiyet, duyarlık
duygusu : duygulu, duygusuz
duygusuzlaşmak : nasır bağlamak
duyma : işitme, komaya girmek, sema
duymak : hissetmek, işitmek, öğrenmek

Bazı DUY ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


duyarga :

TDK:
1. isim Önceden belirlenmiş ışığı veya nesneyi algılayıp gerekli hareketi başlatan aygıt, sensör
2. hayvan bilimi Eklem bacaklılarda, başın ön bölümünde bulunan, eklemlerden oluşmuş hareketli duyu alma organı, lamise, anten
"Balık pazarında duyargaları henüz oynar karidesler mi istersiniz, midye dolmaları mı?" - A. İlhan

duygan :
TDK:
sıfat Aşırı duygulu
"Sanat eseri yaratmamakla beraber fazla hisli, duygan olanlar, duygularının kuvveti nispetinde, muhakkak, şu beş hissin noksanını sezip sızlanırlar." - R. H. Karay

duymak :
TDK:
1. -i Bilgi almak, öğrenmek, haber almak
"Bir köylüden burada avlandığınızı duydum." - Halikarnas Balıkçısı
2. İşitmek, ses almak
"Çamaşırcı Fatma kadın annemin duymayan kulaklarına yalvarıyor." - Y. Z. Ortaç
3. Dokunma, koklama vb. duyularla algılamak, hissetmek
"Yüzme denilen mucizeyi ancak beş altı sene sonra avuçlarımızın içinde duyabilecektik." - B. R. Eyuboğlu
4. Nesnelere dokunmakla onların sıcaklık, soğukluk, sertlik, ağırlık, hareket vb. fizik durumlarından bilgi edinmek, hissetmek
"Elimin üzerinde bir böceğin gezdiğini duydum."
5. nsz Sezmek, fark etmek, hissetmek
"Güzel olmasın fakat ruhu olsun, bir şey duysun." - H. C. Yalçın

Kelime Bulma Motoru