DUR ile başlayan kelimeler

Başında DUR harfleri bulunan 100 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Durgunlaştırmak

14 Harfli Kelimeler

Durgunlaştırma

13 Harfli Kelimeler

Durağanlaşmak, Durulaştırmak

12 Harfli Kelimeler

Durağanlaşma, Duraksamadan, Duraksamasız, Duraksayarak, Duralandırma, Durgunlaşmak

11 Harfli Kelimeler

Duraklatmak, Duraksamalı, Durdurulmak, Durgunlaşma, Durmaksızın

10 Harfli Kelimeler

Durağanlık, Duraklamak, Duraklatma, Duraklayış, Duraksamak, Duraksayan, Duraksayış, Durdurtmak, Durdurulma, Durulanmak, Durulaşmak, Duruvermek

9 Harfli Kelimeler

Duraklama, Duraksama, Duralamak, Duralayış, Durdurmak, Durdurtma, Durgunluk, Durulamak, Durulanma, Durulaşma, Durultmak, Durumları, Durumunda

8 Harfli Kelimeler

Duraklık, Durakotu, Duraksız, Duralama, Durallık, Durduraç, Durdurma, Durduruş, Durendiş, Durguluk, Durmadan, Durukluk, Duruksun, Durulama, Durulmak, Durulmaz, Durulmuş, Durultma, Durultum, Durumlar, Duruşmak

7 Harfli Kelimeler

Durağan, Duraklı, Duralga, Durarak, Durduğu, Durması, Dursayı, Durulan, Durulca, Durulma, Duruluk, Durumca, Durumda, Duruşma

6 Harfli Kelimeler

Dur-ak, Durgaç, Durgan, Durgun, Durmak, Durmuş, Dursun, Durucu, Duruma, Durumu

5 Harfli Kelimeler

Duraç, Durak, Dural, Duran, Durcu, Durdu, Durgu, Durma, Duruk, Durul, Durum, Duruş

4 Harfli Kelimeler

Dura, Duru

3 Harfli Kelimeler

Dur

Bazı DUR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


durağan : gelişmemiş, sabit, akışmaz, yerli, hareketsiz, sakin, yerinür
duraklama : vakitsiz, tevakkuf, vakfe
durakotu : dereotu
duraksamak : duraklamak, tereddüt etmek
duraksayan : duraksamalı
duralandırma : noktalama
duralga : terminal
duran : durdu, toran, turgan
durcu : durucu
durduğu : düşmek
durduraç : fren
durdurmak : durmasınısağlamak, ardını kesmek, ardınıkesmek, bloke etmek, diremek, eğlemek, frenlemek, karşılamak, önünü almak, tevkif etmek, yol kesmek
durdurtmak : durmasınısağlamak
durgaç : durak, durulan
durgan : sabit
durguluk : park
durma : eğleşme, eğlenme, tevakkuf, mayna, sekte, tural
durmadan : kesintisiz, sürekli, cepheden cepheye koşmak, fasılasız, ha bire, vira

Bazı DUR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


durağanlık :

TDK:
isim Durağan olma durumu

duraksayış :
TDK:
isim Duraksama işi

durgunlaşma :
TDK:
isim Durgunlaşmak durumu

DUR ile başlayan İlçe isimleri

Dursunbey (Balıkesir)
Durağan (Sinop)

DUR ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Duruma Göre Bazen Kızılderiliyim - Yazar: Sherman Alexie
Klas Duruş - Yazar: Nuri Pakdil
Dağda Duruşma - Yazar: İbrahim Balaban
Sevdalı Duruş - Yazar: Muharrem Öztürk
Sevgiye Durmak - Yazar: İhsan Tevfik
Yaşamda ve Yargıda Devrimci Duruş Halit Çelenk - DVD'li - Yazar: Rona Aybay

Kelime Bulma Motoru