DİN ile başlayan kelimeler

Başında DİN harfleri bulunan 107 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Dinginleştirmek

14 Harfli Kelimeler

Dinginleştirme, Dinlendirilmiş

13 Harfli Kelimeler

Dinamikleşmek, Dinamitlenmek, Dinleyicilere, Dinozorlaşmak

12 Harfli Kelimeler

Dinamikleşme, Dinamitçilik, Dinamitlemek, Dinamitlenme, Dingildeklik, Dinginleşmek, Dinlendirici, Dinlendirmek, Dinlenilecek, Dinleyicilik, Dinozorlaşma

11 Harfli Kelimeler

Dinamitleme, Dinamometre, Dinerkçilik, Dingildemek, Dingincilik, Dinginleşme, Dinlemezlik, Dinlendiren, Dinlendirme, Dinlenmeden, Dinlenmelik

10 Harfli Kelimeler

Dincierkil, Dinçlenmek, Dinçleşmek, Dingildeme, Dinimbilim, Dinlememek, Dinlemeyen, Dinlenilen, Dinleyerek, Dinozorlar

9 Harfli Kelimeler

Dinamitçi, Dincelmek, Dincierki, Dinçleşme, Dinçlilik, Dindarlık, Dindirmek, Dingildek, Dinginlik, Dinlemece, Dinlenmek, Dinletmek, Dinleyici, Dinsizlik, Dinyayıcı

8 Harfli Kelimeler

Dinamizm, Dincilik, Dindirme, Dinelmek, Dingilli, Dinlemek, Dinlence, Dinlenek, Dinlenme, Dinletme, Dinleyen, Dinleyiş, Dinmeyen, Dinyayar

7 Harfli Kelimeler

Dinamik, Dinamit, Dinazor, Dinçlik, Dindışı, Dinelme, Dinerki, Dinleme, Dinleti, Dinozor

6 Harfli Kelimeler

Dinamo, Dinçer, Dindar, Dindaş, Dineri, Dingil, Dingin, Dinler, Dinmek, Dinmez, Dinmiş, Dinsel, Dinsiz

5 Harfli Kelimeler

Dinar, Dince, Dinci, Dinde, Dinek, Dinen, Dinge, Dingi, Dinin, Diniş, Dinme

4 Harfli Kelimeler

Dinç, Dine, Dini, Dink

3 Harfli Kelimeler

Din

Bazı DİN ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


dinamitlenmek : engellenmek
dinamizm : canlılık, devingenlik, devimselcilik
dinamo : üreteç, sürükleyici, jeneratör
dinar : bahreyn, cezayir, iran, ırak, kuveyt, libya, tunus, ürdün
dincelmek : dinçleşmek
dincierkil : teokratik
dinçer : genç, güçlü
dinçleşmek : dincelmek
dinçlik : zindelik, mecal
dinçlilik : zindelik
dindirmek : teskin etmek
dinerki : dincierki
dingildeklik : dengesizlik
dingincilik : sekincilik
dinî : dinsel, ideoloji
dinimbilim : statik
dinin : şefaaddin
dink : şayak
dinlemek : uymak, istima', kulak tutmak, kulaklarını tıkamak, seslemek
dinlemeyen : kulağı tıkalı
dinlemezlik : riayetsizlik
dinlendiren : tatlı
dinlendirmek : gölgelendirmek, huzur vermek
dinlenilecek : yayımlamak
dinlenmeden : transit, transit geçmek
dinlenmek : önemsenmek, dinlenme yapmak, istirahat etmek, nefes almak, rahat etmek

Bazı DİN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


dingi :

TDK:
isim, denizcilik Bir çifte kürekli küçük patalya

dinginleştirme :
TDK:
isim Dinginleştirmek işi

dinlendirme :
TDK:
isim Dinlendirmek işi

DİN ile başlayan İlçe isimleri

Dinar (Afyonkarahisar)

DİN ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Dert Dinleme Uzmanı - Yazar: Adalet Ağaoğlu

DİN ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


ALİ İMRAN - 75: Ehl-i kitaptan öylesi vardır ki, ona yüklerle mal emanet bıraksan, onu sana noksansız iade eder. Fakat onlardan öylesi de vardır ki, ona bir dinar emanet bıraksan, tepesine dikilip durmazsan onu sana iade etmez. Bu da onların, «Ümmîlere karşı yaptıklarımızdan dolayı bize vebal yoktur» demelerindendir. Allah adına bile bile yalan söylüyorlar.

Kelime Bulma Motoru