DEV ile başlayan kelimeler

Başında DEV harfleri bulunan 120 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Devamlıhatırlamak, Devletleştirilmek, Devredilebilirlik

16 Harfli Kelimeler

Devletleştirilme

15 Harfli Kelimeler

Devletleştirmek

14 Harfli Kelimeler

Devletleştirme, Devredilebilir, Devredilmezlik

13 Harfli Kelimeler

Devimbilimsel, Devimselcilik

12 Harfli Kelimeler

Devamlıolmak, Devleştirmek

11 Harfli Kelimeler

Devalüasyon, Devamsızlık, Deveranıdem, Devimsellik, Devindirici, Devindirmek, Devingenlik, Devleştirme, Devletçilik, Devredilmek, Devrimcilik, Devrisaadet, Devrolunmak, Devşirilmek, Devşirimsiz

10 Harfli Kelimeler

Devamlılık, Deveelması, Developman, Devetabanı, Devimbilim, Devindirme, Devinimsiz, Devinirlik, Devlethane, Devletleri, Devrederek, Devredilme, Devrihindi, Devrikebir, Devrirevan, Devrolunma, Devşirilme, Devşirimli

9 Harfli Kelimeler

Devaimisk, Deveboynu, Devecilik, Devinimli, Devirmece, Devleşmek, Devletler, Devoniyen, Devralmak, Devretmek, Devrialem, Devridaim, Devriklik, Devrilmek, Devrolmak, Devşirmek

8 Harfli Kelimeler

Devamsız, Devetüyü, Devimsel, Devimsiz, Devingen, Devinmek, Devirici, Devirler, Devirmek, Devitken, Devitmek, Devleşme, Devletçe, Devletçi, Devletin, Devletli, Devletlu, Devralma, Devreden, Devretme, Devriliş, Devrilme, Devrimci, Devrolma, Devşirim, Devşirme

7 Harfli Kelimeler

Devamlı, Devasız, Develik, Deveran, Devimli, Devingi, Devinim, Deviniş, Devinme, Devirli, Devirme, Devitme, Devrisi, Devriye

6 Harfli Kelimeler

Devasa, Deveci, Devise, Devlet, Devran, Devren, Devrik, Devrim

5 Harfli Kelimeler

Devam, Devce, Devim, Devin, Devir, Devre, Devri

4 Harfli Kelimeler

Deva, Deve, Devr

3 Harfli Kelimeler

Dev

Bazı DEV ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


devam : sürme, sürek, kesilmeme, bitmeme, ek, parça, kesme, sürdür, mabat
devamlı : sürekli, bitmeyen, daimi, fırt fırt, kesiksiz, mütamadî, sabah akşam, temelli, vire vire
devamlıolmak : arkasıgelmek
devamsızlık : süreksizlik
devasız : iyileştirilemeyen, çaresiz, ıyileştirilemeyen
deve : kığ, mahfe, mekkâre
develik : defne
devim : devinim
devimbilim : dinamik, sinematik
devimsel : harekî, dinamik
devimselcilik : dinamizm, gürecilik
devin : hareket, kımıldanma, kıpırdanma, kımıldanış, davranış
devingen : hareketli, müteharrik, hareketli, dinamik, cevval, dinamik, mobilize
devingi : dinamik
devinirlik : moment, momentum, sakınım
devir : periyot

Bazı DEV ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


deveci :

TDK:
1. isim Deve sahibi, deve kiralayan kimse
2. Deve kervanını güden kimse, sarban
3. spor Çok sert ve kaba oynayan kimse

develik :
TDK:
1. isim Özellikle Güneydoğu Anadolu daki evlerin alt katında bulunan, develerin korunduğu veya bağlandığı bölüm

devingenlik :
TDK:
isim Hareketlilik
"Yazınsal metnin iç devingenliği, eldeki belgelerin olduğu gibi kullanılmasına her zaman engeldir." - E. Atasü

DEV ile başlayan İlçe isimleri

Devrekani (Kastamonu)
Develi (Kayseri)
Devrek (Zonguldak)

Kelime Bulma Motoru