DAY ile başlayan kelimeler

Başında DAY harfleri bulunan 77 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

18 Harfli Kelimeler

Dayanıklılaştırmak

14 Harfli Kelimeler

Dayanıklıolmak, Dayanışmacılık

13 Harfli Kelimeler

Dayanıksızlık

12 Harfli Kelimeler

Dayançsızlık, Dayanıklılık, Dayanışçılık

11 Harfli Kelimeler

Dayaklanmak, Dayanabilen, Dayanamamak, Dayandırmak, Dayanılarak, Dayanışarak, Dayanışmacı, Dayanışmalı, Dayattırmak

10 Harfli Kelimeler

Dayaklamak, Dayaklanma, Dayanaklık, Dayanaksız, Dayanamama, Dayandırma, Dayanıklık, Dayanıksız, Dayanılmak, Dayanılmaz, Dayanırlık, Dayanışmak, Dayanmamak, Dayanmayan, Dayatışmak, Dayattırma, Dayılanmak

9 Harfli Kelimeler

Dayaklama, Dayanacak, Dayanaklı, Dayanarak, Dayancalı, Dayançsız, Dayandığı, Dayanıklı, Dayanılma, Dayanışık, Dayanışma, Dayatışma, Dayatmacı, Dayıcılık, Dayılanma

8 Harfli Kelimeler

Dayaklık, Dayangan, Dayanmak, Dayanmış, Dayatmak, Dayıoğlu, Dayızade

7 Harfli Kelimeler

Dayaklı, Dayamak, Dayanak, Dayanan, Dayanca, Dayanım, Dayanış, Dayanma, Dayantı, Dayatış, Dayatma, Dayayış, Dayılık

6 Harfli Kelimeler

Dayalı, Dayama, Dayanç, Daylak

5 Harfli Kelimeler

Dayak, Dayar, Dayze

4 Harfli Kelimeler

Daye, Dayı

Bazı DAY ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


dayaklamak : sürgülemek
dayanacak : istinatgâh, tutamak, tutamaksız
dayanak : destek, istinatgâh, mesnet, yardımcı, barug, dayanak noktası, dayanaklık, dayanç, direngeç, medar, müsned, tayang, taygan, temel taşı, zemin
dayanaklık : dayanak
dayanaksız : mesnetsiz, asılsız, batıl
dayanamamak : katlanamamak, sabredememek, elden gelmemek, içi götürmemek, yüreği kaldırmamak, yüzüne duramamak
dayanan : müstenit, raci
dayanarak : atfen, binaen, isnaden, istinaden, izafeten, müsteniden
dayancalı : metin
dayanç : dayanak, sabır, destek, güven, mukavemet
dayançsız : sabırsız
dayandığı : tuttuğu dal elinde kalmak
dayandırmak : dayanmasınısağlamak, isnat etmek
dayangan : dayanıklı, metin
dayanıklık : dayantı

Bazı DAY ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


dayanıksızlık :

TDK:
isim Dayanıksız olma durumu, metanetsizlik

dayanışma :
TDK:
1. isim Dayanışmak işi, tesanüt
"Ara sıra yükselen çatlak sesler, sorulan aykırı sorular bu dayanışmayı bozacaktır." - T. Uyar
2. toplum bilimi Bir topluluğu oluşturanların duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirlerine karşılıklı bağlanması, tesanüt

dayanmak :
TDK:
1. -e Bir yere yaslanmak, kendini dayamak
"Odalardan birinde köşeye dayanmış bir adam, sanki sızmış gibi görünüyor." - M. Ş. Esendal
2. Bir şeyin üzerinde kurulmuş olmak
"Karşılıklı bilmece sormaya dayanan seyirlik oyunlar da vardır." - M. And
3. Zarar görmemek, varlığını korumak, hasar görmemek
"Bu gemi fırtınaya iyi dayanır."
4. Varmak, ulaşmak
"Bu haber ortalığa yayılır yayılmaz banknotlarını kapan bankaya dayanıyor." - Y. Z. Ortaç
5. Bütün gücünü kullanarak bir işi yapmak
"İki genç, kırarcasına küreklere dayandılar." - Halikarnas Balıkçısı
6. Bir iş sonunda birinin veya bir şeyin üzerinde kalmak
"Bu proje sonunda bize dayanacak."
7. Birinden, bir şeyden güç almak, güvenmek, istinat etmek
"Laikliği korumak için kanun kuvvetine mi, eğitim ve telkin kuvvetine mi dayanmalıyız?" - F. R. Atay
8. nsz Uzun süre kullanılmaya uygun olmak
"Bu kumaş çok dayandı."
9. nsz Tutunmak, karşı durmak, karşı koymak, mukavemet etmek
"Merkezde Akhisar ın, Bergama nın da henüz dayandığını öğrendiler." - N. Cumalı
10. nsz Yetişmek, yeter olmak
11. nsz Güç bir duruma katlanmak, çekmek, sabretmek, tahammül etmek
"Kazılmış mezarın önüne geldiklerinde daha fazla dayanamayıp oracığa çöktü." - İ. O. Anar

DAY ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Aşkla Dayanmak - Yazar: Jale Sancak

DAY ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


YUSUF - 31: Kadın, onların dedikodusunu duyunca, onlara dâvetçi gönderdi; onlar için dayanacak yastıklar hazırladı. Onlardan herbirine bir bıçak verdi. (Kadınlar meyveleri soyarken Yusuf'a): «Çık karşılarına!» dedi. Kadınlar onu görünce, onun büyüklüğünü anladılar. (Şaşkınlıklarından) ellerini kestiler ve dediler ki: Hâşâ Rabbimiz! Bu bir beşer değil. Bu ancak üstün bir melektir!.

Kelime Bulma Motoru