DAY ile başlayan kelimeler

Başında DAY harfleri bulunan 77 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

18 Harfli Kelimeler

Dayanıklılaştırmak

14 Harfli Kelimeler

Dayanıklıolmak, Dayanışmacılık

13 Harfli Kelimeler

Dayanıksızlık

12 Harfli Kelimeler

Dayançsızlık, Dayanıklılık, Dayanışçılık

11 Harfli Kelimeler

Dayaklanmak, Dayanabilen, Dayanamamak, Dayandırmak, Dayanılarak, Dayanışarak, Dayanışmacı, Dayanışmalı, Dayattırmak

10 Harfli Kelimeler

Dayaklamak, Dayaklanma, Dayanaklık, Dayanaksız, Dayanamama, Dayandırma, Dayanıklık, Dayanıksız, Dayanılmak, Dayanılmaz, Dayanırlık, Dayanışmak, Dayanmamak, Dayanmayan, Dayatışmak, Dayattırma, Dayılanmak

9 Harfli Kelimeler

Dayaklama, Dayanacak, Dayanaklı, Dayanarak, Dayancalı, Dayançsız, Dayandığı, Dayanıklı, Dayanılma, Dayanışık, Dayanışma, Dayatışma, Dayatmacı, Dayıcılık, Dayılanma

8 Harfli Kelimeler

Dayaklık, Dayangan, Dayanmak, Dayanmış, Dayatmak, Dayıoğlu, Dayızade

7 Harfli Kelimeler

Dayaklı, Dayamak, Dayanak, Dayanan, Dayanca, Dayanım, Dayanış, Dayanma, Dayantı, Dayatış, Dayatma, Dayayış, Dayılık

6 Harfli Kelimeler

Dayalı, Dayama, Dayanç, Daylak

5 Harfli Kelimeler

Dayak, Dayar, Dayze

4 Harfli Kelimeler

Daye, Dayı

Bazı DAY ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


dayak : destek, patak, kötek, payanda, sürgü, değnek, baston, sopa, tutnuk, tuyak, tuyuk
dayaklamak : sürgülemek
dayalı : dayanmış, ilgili, dair, müstenit, mebni
dayanacak : istinatgâh, tutamak, tutamaksız
dayanak : destek, istinatgâh, mesnet, yardımcı, barug, dayanak noktası, dayanaklık, dayanç, direngeç, medar, müsned, tayang, taygan, temel taşı, zemin
dayanaklık : dayanak
dayanaksız : mesnetsiz, asılsız, batıl
dayanamamak : katlanamamak, sabredememek, elden gelmemek, içi götürmemek, yüreği kaldırmamak, yüzüne duramamak
dayanan : müstenit, raci
dayanarak : atfen, binaen, isnaden

Bazı DAY ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


dayaklanma :

TDK:
isim Dayaklanmak işi

dayanaklık :
TDK:
isim Dayanak, destek olma durumu

dayanmak :
TDK:
1. -e Bir yere yaslanmak, kendini dayamak
"Odalardan birinde köşeye dayanmış bir adam, sanki sızmış gibi görünüyor." - M. Ş. Esendal
2. Bir şeyin üzerinde kurulmuş olmak
"Karşılıklı bilmece sormaya dayanan seyirlik oyunlar da vardır." - M. And
3. Zarar görmemek, varlığını korumak, hasar görmemek
"Bu gemi fırtınaya iyi dayanır."
4. Varmak, ulaşmak
"Bu haber ortalığa yayılır yayılmaz banknotlarını kapan bankaya dayanıyor." - Y. Z. Ortaç
5. Bütün gücünü kullanarak bir işi yapmak
"İki genç, kırarcasına küreklere dayandılar." - Halikarnas Balıkçısı
6. Bir iş sonunda birinin veya bir şeyin üzerinde kalmak
"Bu proje sonunda bize dayanacak."
7. Birinden, bir şeyden güç almak, güvenmek, istinat etmek
"Laikliği korumak için kanun kuvvetine mi, eğitim ve telkin kuvvetine mi dayanmalıyız?" - F. R. Atay
8. nsz Uzun süre kullanılmaya uygun olmak
"Bu kumaş çok dayandı."
9. nsz Tutunmak, karşı durmak, karşı koymak, mukavemet etmek
"Merkezde Akhisar ın, Bergama nın da henüz dayandığını öğrendiler." - N. Cumalı
10. nsz Yetişmek, yeter olmak
11. nsz Güç bir duruma katlanmak, çekmek, sabretmek, tahammül etmek
"Kazılmış mezarın önüne geldiklerinde daha fazla dayanamayıp oracığa çöktü." - İ. O. Anar

DAY ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


NAHL - 116: Dillerinizin uydurduğu yalana dayanarak «Bu helâldir, şu da haramdır» demeyin, çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş oluyorsunuz. Kuşkusuz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler.
YUSUF - 31: Kadın, onların dedikodusunu duyunca, onlara dâvetçi gönderdi; onlar için dayanacak yastıklar hazırladı. Onlardan herbirine bir bıçak verdi. (Kadınlar meyveleri soyarken Yusuf'a): «Çık karşılarına!» dedi. Kadınlar onu görünce, onun büyüklüğünü anladılar. (Şaşkınlıklarından) ellerini kestiler ve dediler ki: Hâşâ Rabbimiz! Bu bir beşer değil. Bu ancak üstün bir melektir!.
NİSA - 5: Allah'ın geçiminize dayanak kıldığı mallarınızı aklı ermezlere (reşit olmayanlara) vermeyin; o mallarla onları besleyin, giydirin ve onlara güzel söz söyleyin.

Kelime Bulma Motoru