DAĞ ile başlayan kelimeler

Başında DAĞ harfleri bulunan 53 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Dağıtımcılık

11 Harfli Kelimeler

Dağıtıcılık, Dağıtılması

10 Harfli Kelimeler

Dağdağasız, Dağınıklık, Dağıstanlı, Dağıtılmak, Dağıtılmış, Dağıtmalar

9 Harfli Kelimeler

Dağdağalı, Dağılması, Dağınıkça, Dağıtarak, Dağıtılma, Dağıtımcı, Dağlanmak, Dağlatmak

8 Harfli Kelimeler

Dağalası, Dağarcık, Dağcılık, Dağılmak, Dağılmış, Dağıtıcı, Dağıtmak, Dağlamak, Dağlanış, Dağlanma, Dağlatış, Dağlatma, Dağlayış

7 Harfli Kelimeler

Dağdağa, Dağılım, Dağılış, Dağılma, Dağınık, Dağıntı, Dağıtık, Dağıtım, Dağıtış, Dağıtma, Dağlağı, Dağlama

6 Harfli Kelimeler

Dağcıl, Dağlıç, Dağlık

5 Harfli Kelimeler

Dağar, Dağcı, Dağda, Dağer, Dağlı

4 Harfli Kelimeler

Dağa, Daği

3 Harfli Kelimeler

Dağ

Bazı DAĞ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


dağ : nişan, acı, yüksek, cebel, doruk, etek, inmek, kepez, tağma, tav, yer adı
dağa : oturak
dağar : çanak, küp, çömlek, dağarcık, repertuar
dağarcık : bellek, repertuar, dağar
dağcı : alpinist
dağcılık : alpinizm
dağda : eşkıya
dağdağa : gürültü, patırtı, telâş, sıkıntı
dağdağasız : gürültüsüz, patırtısız
dağer : kıymet, para, nafız
dağılım : dağıtılması, çağrışım, çözülüm
dağılış : çözülme, yıkılış, çöküş, çözülüş
dağılma : infisah, inhilâl, inkıraz, sirayet, teşettüt
dağılmak : ufalanmak, fesholunmak, etkisi, bozguna uğramak, bozulmak, çözülmek

Bazı DAĞ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


dağılmak :

TDK:
1. nsz Toplu durumdayken ayrılıp birbirinden uzaklaşmak
"Zaten arkadaşlarımın her biri bir yana dağılmıştı," - A. Ümit
2. Değer ve birimler belli etkenlerle, oranlı olarak bölünmek
3. Parçalanarak yayılmak, ufalanmak
"Kentin eski merkezindeki evler kendiliğinden yıkılıyor, bahçe duvarları dökülüp dağılıyordu." - A. Kutlu
4. Karışık duruma gelmek, düzeni bozulmak
"Siyah saçları hare hare suyun yüzüne dağıldı." - C. Uçuk
5. Birliği, beraberliği bozulmak
"Golü yiyince takım dağıldı. Babanın ölümünden sonra aile dağıldı."
6. Bir topluluğun, kuruluşun varlığı son bulmak, fesholunmak, münfesih olmak
7. Yavaş yavaş kaybolmak, yok olmak

dağıtılmak :
TDK:
nsz Dağıtma işi yapılmak, tevzi edilmek
"Dışarıda, bahçede, meydanda bekleyen mektep çocuklarına birer külah şeker dağıtıldı." - Y. K. Beyatlı

dağlağı :
TDK:
isim Dağlama aracı

Kelime Bulma Motoru