D ile biten kelimeler

Sonunda D harfi bulunan 137 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Mürüvvet-mend

12 Harfli Kelimeler

Asdasdasdasd

11 Harfli Kelimeler

Distributed

10 Harfli Kelimeler

Cylindroid, Gerdenbend, Hinterland

9 Harfli Kelimeler

Billboard, Mühürbend, Na-pesend

8 Harfli Kelimeler

Akualand, Avangard, Badigard, Maderzad, Mücelled, Mücerred, Müctehid, Müncemid, Müntakid, Skorbord, Tecerrüd, Tehaşşüd, Yek-çend

7 Harfli Kelimeler

Aysfild, Fribord, İktisad, Kasaved, Makasid, Mutekid, Müebbed, Müşahid, Na-ümid, Peyvend, Razgrad, Tayland

6 Harfli Kelimeler

Absürd, Barkod, Başşad, Mahmud, Mecdud, Mechud, Mesned, Mirrid, Müfsid, Mühted, Mülhid, Mümted, Münsed, Mürşid, Müsned, Nevmid, Sermed, Seyyad, Şedaid, Şehrud, Talmud, Tevhid, Tezyid, Zevaid

5 Harfli Kelimeler

Balad, Cümud, Ecvad, Ersad, Evlad, Farad, Fasid, Ganad, Hadid, Kemed, Keşid, Marid, Mecid, Merid, Metod, Mirad, Miyad, Murad, Muzad, Müfid, Mürid, Nomad, Pound, Rakid, Sound, Stand, Sürud, Şehid, Tadad, Tekid, Trend, Vücud

4 Harfli Kelimeler

Ahid, Amid, Dhkd, Esed, Ferd, Gard, Gerd, Hıkd, İbad, Lehd, Lord, Maad, Mecd, Medd, Mürd, Nezd, Ooid, Önad, Pend, Sayd, Sedd, Ukad, Unud, Vaad, Yvbd, Zaid

3 Harfli Kelimeler

Abd, Ahd, And, Bad, Bed, Bod, Cud, Çad, Dvd, God, Kod, Sud, Şad, Şed, Yed, Zed

2 Harfli Kelimeler

Ad, İd, Od, Öd, Ud

Bazı D ile biten kelimelerin eş anlamlıları


ahid : antlaşma
amîd : hasta, önder, kumandan
and : antlığ
asdasdasdasd : ağzı dili yok
bad : rüzgâr, yel
balad : ortaçağda, batıda, romantik
barkod : stok
başşad : ordu, general
cud : marûf
cylindroid : yuvaksı
çad : orta afrika
distributed : dağıtık
dvd : e-öğrenme
ecvad : cömertlik
esed : haydar
gard : eskrim
gerd : toprak
god : kod, kot
hadid : demir
lehd : def'etmek, kovmak, ağırlaştırmak
maderzad : doğuştan
mirad : dilek, arzu, murad
miyad : miat
murad : mirad
mutekid : inanan, inançlı
muzad : karşı, anti
mücelled : ciltlenmiş, ciltli
mücerred : boyda
mülhid : dinsiz
mümted : uzayan
münsed : tıkanmış, kapalı
mürşîd : şeyhi
mürüvvet-mend : cömert
nezd : kat, yan

D ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Mahmud Şevket Paşa'nın Sadaret Günlüğü - Yazar: Murat Bardakçı
Rüzgarla Yoldaş - Hamrah Ba Bad - Yazar: Abbas Kiarostami
Recai-zade Mahmud EkremEdebiyatımızın Zirvesindekiler - Yazar: İsmail Parlatır
Kaşgarlı Mahmud ve Divan-ı Lugat-it Türk - Yazar: Toker Edebiyat...
Bin Yıl Önce Bin Yıl Sonra Kaşgarlı Mahmud ve Divanü Lugati't-Türk - Yazar: Şükrü Haluk...
Bir Eski Zaman Efendisi İbnülemin Mahmud Kemal - Yazar: Derleme
Tayyar Mahmud Paşa ve Divanı - Yazar: Yakup Poyraz
Aşıklar Tabibi Aziz Mahmud Hüdayi Hz. - Yazar: Hasan Kamil...

Kelime Bulma Motoru