D ile biten kelimeler

Sonunda D harfi bulunan 137 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Mürüvvet-mend

12 Harfli Kelimeler

Asdasdasdasd

11 Harfli Kelimeler

Distributed

10 Harfli Kelimeler

Cylindroid, Gerdenbend, Hinterland

9 Harfli Kelimeler

Billboard, Mühürbend, Na-pesend

8 Harfli Kelimeler

Akualand, Avangard, Badigard, Maderzad, Mücelled, Mücerred, Müctehid, Müncemid, Müntakid, Skorbord, Tecerrüd, Tehaşşüd, Yek-çend

7 Harfli Kelimeler

Aysfild, Fribord, İktisad, Kasaved, Makasid, Mutekid, Müebbed, Müşahid, Na-ümid, Peyvend, Razgrad, Tayland

6 Harfli Kelimeler

Absürd, Barkod, Başşad, Mahmud, Mecdud, Mechud, Mesned, Mirrid, Müfsid, Mühted, Mülhid, Mümted, Münsed, Mürşid, Müsned, Nevmid, Sermed, Seyyad, Şedaid, Şehrud, Talmud, Tevhid, Tezyid, Zevaid

5 Harfli Kelimeler

Balad, Cümud, Ecvad, Ersad, Evlad, Farad, Fasid, Ganad, Hadid, Kemed, Keşid, Marid, Mecid, Merid, Metod, Mirad, Miyad, Murad, Muzad, Müfid, Mürid, Nomad, Pound, Rakid, Sound, Stand, Sürud, Şehid, Tadad, Tekid, Trend, Vücud

4 Harfli Kelimeler

Ahid, Amid, Dhkd, Esed, Ferd, Gard, Gerd, Hıkd, İbad, Lehd, Lord, Maad, Mecd, Medd, Mürd, Nezd, Ooid, Önad, Pend, Sayd, Sedd, Ukad, Unud, Vaad, Yvbd, Zaid

3 Harfli Kelimeler

Abd, Ahd, And, Bad, Bed, Bod, Cud, Çad, Dvd, God, Kod, Sud, Şad, Şed, Yed, Zed

2 Harfli Kelimeler

Ad, İd, Od, Öd, Ud

Bazı D ile biten kelimelerin eş anlamlıları


abd : kul, köle, dolar
akualand : havuzlar, su parkı, su bahçesi, akuapark
asdasdasdasd : ağzı dili yok
barkod : stok
billboard : grafik tasarımcısı
bod : boy, uruk
cud : marûf
çad : orta afrika
distributed : dağıtık
ersad : gözlemler, rasatlar
evlâd : zâde
ganad : kanat, cenah
god : kod, kot
hadid : demir
hıkd : kin, buğz, adâvet
hinterland : art bölge
ibad : abdler, kullar
kemed : gam, tasa
keşîd : vurma, dövme
lehd : def'etmek, kovmak, ağırlaştırmak
lord : efendi
maderzad : doğuştan
mahmud : övülmüş
mechud : uğraşılmış, kuvvet, kudret, güç
metod : metot, yank
mirad : dilek, arzu, murad
mirrid : müfsid
miyad : miat

D ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Od - Aşk Ateş Demekti - Yazar: Ercan Körpe
Tevhid Fuzuli - Yazar: Mahmut Kaplan
Risale-i Tevhid (İnceleme, Metin, Dizin) - Yazar: Muhsine Börekçi
Od Erler - Yazar: Şamil Sadık

Kelime Bulma Motoru