DÜŞ ile başlayan kelimeler

Başında DÜŞ harfleri bulunan 114 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Düşkünezenlik, Düşüncesizlik, Düşündürmelik, Düşünmeksizin, Düşünülemeyen

12 Harfli Kelimeler

Düşkünlerevi, Düşkünleşmek, Düşmanlaşmak, Düşüncelilik, Düşüncesince, Düşüncesinde, Düşüncesizce, Düşündürtmek, Düşünülmeyen

11 Harfli Kelimeler

Düşkünleşme, Düşmanlaşma, Düşüncellik, Düşüncesini, Düşündüğünü, Düşündürmek, Düşündürtme, Düşündürücü, Düşünmediği, Düşünücülük, Düşünülemez, Düşünülerek

10 Harfli Kelimeler

Düşeyazmak, Düşkünlere, Düştüğünde, Düşünceden, Düşüncenin, Düşüncesiz, Düşündüğüm, Düşündürme, Düşüngüsel, Düşünmeden, Düşünmemek, Düşüntüler, Düşünüleni, Düşünülmek, Düşünülmüş, Düşünürken, Düşünürlük, Düşürülmek

9 Harfli Kelimeler

Düşeyazma, Düşgelmek, Düşkurucu, Düşkünler, Düşkünlük, Düşmanını, Düşmanlık, Düşünceli, Düşünceyi, Düşünerek, Düşüngücü, Düşüntülü, Düşünülen, Düşünülme, Düşürtmek, Düşürülme, Düşyıkımı

8 Harfli Kelimeler

Düşçülük, Düşeslik, Düşeylik, Düşgelim, Düşgelme, Düşlemek, Düşmanca, Düşüklük, Düşüncel, Düşündaş, Düşündeş, Düşünmek, Düşünsel, Düşünücü, Düşünüşü, Düşürmek, Düşürtme

7 Harfli Kelimeler

Düşelge, Düşerge, Düşgele, Düşkünü, Düşleme, Düşmana, Düşünce, Düşünek, Düşünen, Düşüngü, Düşünme, Düşünüm, Düşünür, Düşünüş, Düşürme, Düşürüm, Düşürüş

6 Harfli Kelimeler

Düşkün, Düşman, Düşmek, Düşmüş, Düşsel, Düşsüz, Düşünü

5 Harfli Kelimeler

Düşçü, Düşen, Düşes, Düşeş, Düşey, Düşkü, Düşme, Düşük, Düşün, Düşüş, Düşüt

3 Harfli Kelimeler

Düş

Bazı DÜŞ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


düşçü : hayalperest, romanesk
düşgelmek : rastlamak, tesadüf etmek
düşkurucu : hayalperest
düşkü : hobi, dinlendirici
düşkün : meraklı, müptelâ, yaşlılık, fakir, fülûsüahmere muhtaç, mecbur, meyyâl, müdbir, münhemik, naçar, nizâr, yangın, zebun, züllü
düşkünezenlik : zebunküşlük
düşkünlere : hayırsever
düşkünleşmek : düşmek
düşkünlük : rezillik, iptilâ, alçalma, merak, nekbet, nikbet, zaaf, zeval, zül
düşmana : berkem
düşmanını : başalmış
düşmanlık : yağılık, hasımlık, husumet, adavet, antagonizm, garaz, muhasamat, münazaa
düşmek : durduğu, bulunduğu, yağmak, vurmak, değmek, rastlamak, hızı

Bazı DÜŞ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


düşkü :

TDK:
isim Uğraşı

düşürmek :
TDK:
1. -e Düşmesine yol açmak, düşmesine sebep olmak
"Ben şimdi buracıkta tarağımı düşürmüşüm, gördünüz mü?" - O. C. Kaygılı
2. -i Değerini, fiyatını indirmek
3. -i Azaltmak
4. nsz Vücuttan yavru, çocuk, taş, solucan vb. atmak
"Çocuk solucan düşürüyor."
5. -i Görevi bıraktırmak
"Bakanlar kurulunu düşürmek."
6. Uğratmak
"Tehlikeye düşürmek."
7. -i, -den Değerli bir şeyi ucuz veya kolay elde etmek
8. -i Zayıf bırakmak, gücünü azaltmak
"Annemi verem iyiden iyiye düşürmüştü." - Y. K. Beyatlı

DÜŞ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler - Yazar: Rasim Özdenören
Düşünme Sanatı - Yazar: Jean Guitton
Yahudi Düşünür Saadia Gaon - Yazar: Muhammed Ali Bağır
Hem Sarışın Hem Düşünür - Yazar: Özlem Ketenci
Yahudi Düşünür Saadia Gaon - Yazar: Muhammed Ali Bağır
Yaratıcı Yazarlık ve Deneysel Düşünme - Yazar: Aydın Şimşek
İnsan Kelimelerle Düşünür - Yazar: Erkan Haras

DÜŞ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


BAKARA - 96: Yemin olsun ki, sen onları yaşamaya karşı insanların en düşkünü olarak bulursun. Putperestlerden her biri de arzular ki, bin sene yaşasın. Oysa yaşatılması onu azaptan uzaklaştırmaz. Allah onların yapmakta olduklarını eksiksiz görür.

Kelime Bulma Motoru