CİM ile başlayan kelimeler

Başında CİM harfleri bulunan 12 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Cimnastikçi, Cimrileşmek

10 Harfli Kelimeler

Cimrileşme

9 Harfli Kelimeler

Cimbakuka, Cimnastik

8 Harfli Kelimeler

Cimdallı, Cimrilik

7 Harfli Kelimeler

Cimcime, Cimrice

5 Harfli Kelimeler

Cimri

4 Harfli Kelimeler

Cima

3 Harfli Kelimeler

Cim

Bazı CİM ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


cimcime :

TDK:
1. isim, bitki bilimi Küçük ve tatlı bir tür karpuz
2. Küçük ve sevimli çocuk, kadın
"Onlar çevrelerinde olup bitenleri izleyen ve büyüklerin rolcülüğünü sezen cimcimeler olmuşlardır." - H. Taner

cimdallı :
TDK:
isim Bir oyun türü
"Biraz ötede cimdallı oynayan mahalle gençlerine doğru yürüdüler." - S. F. Abasıyanık

cimrilik :
TDK:
isim Cimri olma durumu, eli sıkılık, hisset, imsak, mıhsıçtılık, nekeslik, pintilik, sıkılık
"Cimrilik tutkusuyla, oturmak için ucuzca, kötü bir ev arasanız bulamazsınız." - Ç. Altan

CİM ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Cim Babam Osman - Yazar: İsmet Özer
Cimri Cömert - Yazar: Melida Tüzünoğlu

Kelime Bulma Motoru