C ile başlayan 10 harfli kelimeler

Başında C harfi bulunan 10 harfli 97 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Cadalozluk, Cadılaşmak, Cakalanmak, Cambazhane, Camekansız, Canavarlık, Canıacımak, Canıçekmek, Canıçıkmak, Canlandırı, Canlıcılık, Canlılarda, Cayırdamak, Cayırdatma, Cazırdamak, Cazırdatma, Cazipleşme, Cebelleşme, Cedelleşme, Celallenme, Cembiyesiz, Cemilenmek, Cengaverce, Cenkleşmek, Cephanelik, Cephelenme, Cepheleşme, Cerahatsiz, Cesaretsiz, Cevaplamak, Cevaplaşma, Cevvaliyet, Cezalanmak, Cezbelenme, Cılızlaşma, Cılklaşmak, Cımbarlama, Cımbızlama, Cırıldamak, Cırmalamak, Cırnaklama, Cıvatalama, Cıvıklanma, Cıvıklaşma, Cıvıldamak, Cıvıldaşma, Cıvıltısız, Cıvıtılmak, Cıyaklamak, Cıyaklatma, Cıyırdamak, Cıyırdatma, Cızıktırma, Cızıldamak, Cızırdamak, Cızırdatma, Cızırdayan, Cibilliyet, Cibindirik, Cicozlamak, Ciddileşme, Ciğerdeldi, Cihanefrüz, Cihanşinas, Cihanşümul, Cihazlanma, Cilalanmak, Cilalatmak, Ciltlenmek, Ciltlenmiş, Ciltletmek, Cilvelenme, Cilveleşme, Cimrileşme, Cinsliksiz, Cisimlenme, Cisimleşme, Cismanilik, Civeleklik, Ciyaklamak, Coğrafyacı, Contalamak, Coşkulanma, Coşturulma, Cömertliği, Cumbalamak, Cumbalatma, Cumbuldama, Cumburdama, Cumhuriyet, Cumhurreis, Curcunasız, Cüceleşmek, Cücüklenme, Cücükleşme, Cükceleğen, Cylindroid

Bazı C ile başlayan 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


canıçekmek : arzulamak
canıçıkmak : ölmek
cebelleşme : cedelleşme
cemilenmek : çoğullanmak
cenkleşmek : savaşmak, atışmak, çekişmek
cerahatsiz : irinsiz
cevaplaşma : tecâvüb
cevvaliyet : çabukluk, hareketlilik
cırmalamak : tırmalamak
cıyaklamak : ince, ınce, ciyaklamak
cibindirik : cibinlik
cihânefrüz : parlatan
cihanşümul : evrensel, üniversal
ciltlenmiş : mücelled
cilveleşme : fıkırtı
cismanîlik : maddîlik
cömertliği : ağanın eli tutulmaz
cumhurreis : cumhurbaşkanı, reisicumhur
curcunasız : gürültüsüz, şamatasız
cükceleğen : ağaçkakan

Bazı C ile başlayan 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


cerahatsiz :

TDK:
sıfat İrinsiz
"Cerahatsiz bir yara."

cezbelenme :
TDK:
isim Cezbelenmek durumu

cızıktırma :
TDK:
çızıktırma

C ile başlayan 10 harfli İlçe isimleri

Cihanbeyli (Konya)

Kelime Bulma Motoru