C ile başlayan 10 harfli kelimeler

Başında C harfi bulunan 10 harfli 97 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Cadalozluk, Cadılaşmak, Cakalanmak, Cambazhane, Camekansız, Canavarlık, Canıacımak, Canıçekmek, Canıçıkmak, Canlandırı, Canlıcılık, Canlılarda, Cayırdamak, Cayırdatma, Cazırdamak, Cazırdatma, Cazipleşme, Cebelleşme, Cedelleşme, Celallenme, Cembiyesiz, Cemilenmek, Cengaverce, Cenkleşmek, Cephanelik, Cephelenme, Cepheleşme, Cerahatsiz, Cesaretsiz, Cevaplamak, Cevaplaşma, Cevvaliyet, Cezalanmak, Cezbelenme, Cılızlaşma, Cılklaşmak, Cımbarlama, Cımbızlama, Cırıldamak, Cırmalamak, Cırnaklama, Cıvatalama, Cıvıklanma, Cıvıklaşma, Cıvıldamak, Cıvıldaşma, Cıvıltısız, Cıvıtılmak, Cıyaklamak, Cıyaklatma, Cıyırdamak, Cıyırdatma, Cızıktırma, Cızıldamak, Cızırdamak, Cızırdatma, Cızırdayan, Cibilliyet, Cibindirik, Cicozlamak, Ciddileşme, Ciğerdeldi, Cihanefrüz, Cihanşinas, Cihanşümul, Cihazlanma, Cilalanmak, Cilalatmak, Ciltlenmek, Ciltlenmiş, Ciltletmek, Cilvelenme, Cilveleşme, Cimrileşme, Cinsliksiz, Cisimlenme, Cisimleşme, Cismanilik, Civeleklik, Ciyaklamak, Coğrafyacı, Contalamak, Coşkulanma, Coşturulma, Cömertliği, Cumbalamak, Cumbalatma, Cumbuldama, Cumburdama, Cumhuriyet, Cumhurreis, Curcunasız, Cüceleşmek, Cücüklenme, Cücükleşme, Cükceleğen, Cylindroid

Bazı C ile başlayan 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


canıacımak : çarpma, üzülmek
canıçekmek : arzulamak
canlandırı : animasyon
canlıcılık : animizm
canlılarda : bakteri
cebelleşme : cedelleşme
cedelleşme : becelleşme, cebelleşme
cerahatsiz : irinsiz
cırmalamak : tırmalamak
cıvıldamak : göğsünü yırtmak
cızırdamak : cızıldamak
cibilliyet : yaradılış, maya
cicozlamak : kaçmak, uzaklaşmak
cihânefrüz : parlatan
cihanşümul : evrensel, üniversal
cisimlenme : tecessüm
cismanîlik : maddîlik
ciyaklamak : cıyaklamak
cömertliği : ağanın eli tutulmaz
cumhurreis : cumhurbaşkanı, reisicumhur
cükceleğen : ağaçkakan

Bazı C ile başlayan 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


cazırdamak :

TDK:
nsz "Caz" diye ses çıkarmak

cılklaşmak :
TDK:
nsz Cılk duruma gelmek

cıvıldamak :
TDK:
nsz Cıvıl cıvıl ötmek
"Bir kuş durmadan cıvıldıyor." - S. F. Abasıyanık

C ile başlayan 10 harfli İlçe isimleri

Cihanbeyli (Konya)

Kelime Bulma Motoru